Κατάλογος των Ηπειρωτικών Γραφείων Ιδιότητας Μέλους

Τα Ηπειρωτικά Γραφεία Ιδιότητας Μέλους βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Μπορείς να έρθεις σε επαφή με κάθε γραφείο άμεσα.

Membership Office Clearwater
210 S. Fort Harrison Ave.
Clearwater, FL 33756 USA
Τηλ.: +1 (727) 441-3103
contact@iasacw.org

Membership Office Eastern United States
227 West 46th Street
New York, NY 10036 USA
Τηλ.: +1 (212) 719-3517
contact@iasaeus.org

Membership Office Western United States
1311 N. New Hampshire Ave.
Los Angeles, CA 90027 USA
Τηλ.: +1 (323) 644-3555
contact@iasawus.org

Membership Office Australia, New Zealand
& Oceania

c/o 126 Greville Street, Chatswood,
New South Wales 2067, Australia
Τηλ.: + (61) 2 8965 1450
contact@memanzo.org

Membership Office Canada
c/o 5422 Second Line, Acton
Ontario, Canada L7J 2L9
Τηλ.: +1 (647) 688-3038
contact@memcan.org

Membership Office Europe
c/o Fabriksparken 15
2600 Glostrup, Denmark
Τηλ.: + (45) 33 73 55 55
contact@memeu.org

Membership Office Freewinds
c/o 118 N. Fort Harrison Ave.
Clearwater, FL 33756 USA
Τηλ.: +1 (727) 445-4309
contact@memship.org

Membership Office Italy, CISI
c/o Viale Fulvio Testi 327
20162 Milan, Italy
Τηλ.: + (39) 02 607 57301
contact@memitl.org

Membership Office Japan
c/o 1-25-1 Hyakunin-cho
Shinjuku, 1690073
Tokyo, Japan
Τηλ.: + (81) 3 4578 7595
contact@memjpn.org

Membership Office Latin America
c/o Calle Balderas #27
Centro Histórico, Mexico City
Del. Cuauhtémoc
Mexico C.P. 06050
Τηλ.: + (52) 55 5256 5152
contact@memlatam.org

Membership Office South Africa
c/o 1605 Langermann Drive
Corner Grays Terrace
Kensington 2094, Johannesburg
Republic of South Africa
Τηλ.: + (27) 11 607 2300
contact@memaf.org

Membership Office Taiwan
No. 329, Qixian 2nd Rd.
Qianjin Dist., Kaohsiung City
Taiwan, R.O.C., 80143
Τηλ.: + (886) 721 54430
contact@memtwn.org

Membership Office United Kingdom, MSA UK Ltd.
Saint Hill, East Grinstead,
West Sussex, England RH19 4JY
Τηλ.: + (44) 207 071 5331
contact@memuk.net

×