ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Καλώς ήρθατε στον δικτυακό μας τόπο. Ο στόχος αυτής της ιστοσελίδας είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνή Ένωση Σαηεντολόγων (IAS) σε όσους το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Ακολουθούν οι Όροι Χρήσης που δηλώνουν ξεκάθαρα το τι μπορείτε να αναμένετε από εμάς και το τι αναμένουμε από εσάς. Με την πρόσβαση σε οποιαδήποτε περιοχή αυτής της ιστοσελίδας, οι χρήστες συμφωνούν να δεσμευτούν νομικά και να τηρήσουν τους όρους που ορίζονται παρακάτω. Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει στον IAS και, σύμφωνα με μια σύμβαση υπηρεσιών, εξυπηρετείται και διατηρείται από την Εκκλησία της Σαηεντολογίας Διεθνώς (CSI). Οι πληροφορίες στον δικτυακό τόπο παρέχονται από τον IAS Administrations.

Ι. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Κάθε σχέδιο, λογότυπο, σήμα υπηρεσίας και εμπορικό σήμα που χρησιμοποιείται σε αυτή την ιστοσελίδα είτε ανήκει στον IAS είτε χρησιμοποιείται με την άδεια του ιδιοκτήτη. Έτσι, κάθε σχέδιο, λογότυπο, σήμα υπηρεσίας και εμπορικό σήμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προγενέστερη γραπτή συναίνεση από τον IAS ή τον ιδιοκτήτη του.

II. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο χρήστης συμφωνεί ρητά ότι η χρήση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. Ούτε ο IAS ούτε η CSI ή οποιοδήποτε από τα αντίστοιχα μέλη του προσωπικού τους, οι επικεφαλής, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι ή οι αντιπρόσωποι εγγυούνται ότι αυτή η ιστοσελίδα θα είναι αδιάλειπτη ή δεν θα περιέχει λάθη, ούτε δίνουν οποιαδήποτε εγγύηση για τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΥΤΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ IAS ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ CSI «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ» ΚΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΟΥΤΕ Ο IAS ΟΥΤΕ Η CSI ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ, Ο IAS ΚΑΙ Η CSI ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΟΥΤΕ Ο IAS ΟΥΤΕ Η CSI ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ, ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ IAS, ΤΗ CSI Ή ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ, ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ Ή ΟΜΟΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΥΤΕ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ.

Ο IAS, η CSI ή οποιοδήποτε άλλο μέρος εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή διάδοση αυτού του δικτυακού τόπου, δεν φέρουν καμία ευθύνη, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση ή την ανικανότητα χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμούς της εμπιστοσύνης από τον χρήστη σε οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται από τον IAS ή τη CSI ή που προκύπτει από λάθη, παραλείψεις, διακοπές, διαγραφή των αρχείων ή του email, λαθών, ελαττωμάτων, ιών, καθυστερήσεων στη λειτουργία ή στη μεταφορά, ή οποιαδήποτε αποτυχία στην εκτέλεση, είτε απορρέει είτε όχι από φυσικές καταστροφές, προβλήματα επικοινωνίας, κλοπή, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα αρχεία, στα προγράμματα ή στις υπηρεσίες της CSI ή του IAS. Ο χρήστης διά του παρόντος αναγνωρίζει ότι αυτή η παράγραφος αφορά όλο το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Καθώς ο νόμος μπορεί να ποικίλλει από πολιτεία σε πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε άλλες χώρες, η ευθύνη περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από όλους τους σχετικούς νόμους.

III. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι αυτή η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες, δεδομένα, λογισμικό, φωτογραφίες, γραφήματα, βίντεο, γραμματοσειρές, γραφικά, μουσική, ήχους και άλλο υλικό (συλλογικά «Περιεχόμενο») που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα κυριότητας, και ότι αυτά τα δικαιώματα είναι έγκυρα και προστατεύονται σε όλες τις μορφές, τα μέσα και τις τεχνολογίες που υπάρχουν τώρα ή θα αναπτυχθούν εφεξής. Όλο το Περιεχόμενο είναι κατοχυρωμένο ως συλλογικό έργο κάτω από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ και διεθνώς, και ο IAS κατέχει ένα πνευματικό δικαίωμα στην επιλογή, στον συντονισμό, στη διάταξη και στη βελτίωση τέτοιου Περιεχομένου. Ο χρήστης απαγορεύεται να τροποποιήσει, να απομακρύνει, να διαγράψει, να επαυξήσει, να δημοσιεύσει, να μεταδώσει, να συμμετάσχει στη μεταφορά ή πώλησή του ή να δημιουργήσει δευτερογενή παράγωγά του ή με οποιοδήποτε τρόπο να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε μέρος του Περιεχομένου, στο σύνολό του ή τμηματικά. Εκτός αν επιτρέπεται από τους σχετικούς νόμους, ο χρήστης απαγορεύεται να ανεβάσει, να δημοσιεύσει, να αναπαράγει ή να διανείμει οποιοδήποτε Περιεχόμενο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλο δικαίωμα κυριότητας, χωρίς να αποκτήσει την άδεια του κατόχου του πνευματικού δικαιώματος ή άλλου δικαιώματος κυριότητας.

Β. ΕΞΑΓΩΓΗ

Οι νόμοι ελέγχου εξαγωγών των ΗΠΑ ρυθμίζουν την εξαγωγή και την επανεξαγωγή της τεχνολογίας που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό περιλαμβάνει την ηλεκτρονική μετάδοση πληροφοριών και λογισμικού σε ξένες χώρες και σε ορισμένους ξένους υπηκόους. Ο χρήστης συμφωνεί να τηρεί αυτούς τους νόμους και τους κανονισμούς τους – που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στον Νόμο περί Διαχείρισης Εξαγωγών και στον Νόμο περί Ελέγχου Εξαγωγών Όπλων και να μην μεταφέρει, με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο, οποιοδήποτε Περιεχόμενο προέρχεται από αυτή την ιστοσελίδα του IAS είτε σε έναν ξένο υπήκοο είτε σ’ έναν ξένο προορισμό παραβιάζοντας αυτούς τους νόμους.

IV. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου του IAS, ο IAS σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

V. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο IAS μπορεί να τερματίσει την πρόσβαση του χρήστη ή να αναστείλει την πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στο σύνολο ή σε μέρος αυτής της ιστοσελίδας, χωρίς ειδοποίηση, για κάθε συμπεριφορά που ο IAS ή η CSI, στη διακριτική τους ευχέρεια, πιστεύουν ότι παραβιάζει οποιονδήποτε σχετικό νόμο ή είναι επιζήμια για τα συμφέροντα ενός άλλου χρήστη, ενός τρίτου παρόχου, ενός παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, του IAS ή της CSI.

VI. ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Ούτε ο IAS ούτε η CSI μπορούν να απαγορεύσουν σε ανηλίκους την επίσκεψη αυτής της ιστοσελίδας. Ο IAS και η CSI πρέπει να βασίζονται σε γονείς, κηδεμόνες και αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία των παιδιών κάτω των 18 ετών προκειμένου να αποφασίσουν ποια υλικά είναι κατάλληλα για αυτά τα παιδιά για να τα παρακολουθήσουν ή/και να τα αγοράσουν.

VII. ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Η ιστοσελίδα αυτή, βάσει συμφωνίας, έχει δημιουργηθεί και εξυπηρετείται από τη CSI στην Πολιτεία της Καλιφόρνια. Ως εκ τούτου, οι νόμοι της Πολιτείας της Καλιφόρνια θα διέπουν αυτές τις δηλώσεις αποποίησης, τους όρους και τις προϋποθέσεις, χωρίς να δίνουν ισχύ σε οποιουσδήποτε κανονισμούς σχετικά με περιπτώσεις όπου οι νόμοι διίστανται. Η CSI διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή την ιστοσελίδα και αυτές τις δηλώσεις αποποίησης, τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης διά του παρόντος οριστικά και άνευ όρων συναινεί να υποβάλει στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Πολιτείας της Καλιφόρνια και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που βρίσκονται στην Πολιτεία της Καλιφόρνια, οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα που απορρέει από ή σχετίζεται με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας (και συμφωνεί να μην αρχίσει οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα αναφορικά με αυτή, παρά μόνο σε τέτοια δικαστήρια), αποποιείται κάθε ένσταση προς τον τόπο εκδίκασης ενός τέτοιου δικαστικού αγώνα στην Πολιτεία της Καλιφόρνια και συμφωνεί να μην δηλώσει ή να μην ισχυριστεί σε κανένα Δικαστήριο της Καλιφόρνια ότι ο δικαστικός αγώνας που λαμβάνει χώρα εκεί έχει διεξαχθεί με άβολο τρόπο.

VIII. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Οι διατάξεις αυτών των Όρων Χρήσης προορίζονται να έχουν τη δυνατότητα διαχωρισμού. Αν για οποιονδήποτε λόγο οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης κηρυχθεί άκυρη ή η επιβολή της κηρυχθεί αδύνατη στο σύνολό της ή σε κάποιο τμήμα της, από οποιοδήποτε δικαστήριο, μια τέτοια διάταξη τότε, σε μια τέτοια δικαιοδοσία, θα είναι αναποτελεσματική στον βαθμό μιας τέτοιας ακυρότητας ή κήρυξης της μη δυνατότητας επιβολής, χωρίς με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάζει την εγκυρότητα ή τη δυνατότητα επιβολής αυτής σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία ή των υπόλοιπων διατάξεων του παρόντος σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

IX. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Οι Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων που αναφέρονται στο παρόν, αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την κατανόηση ανάμεσα σ’ εσάς και τον IAS και τη CSI σχετικά με τη σχέση σας με τον IAS και τη CSI και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες δηλώσεις ή περιγραφές. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ χρησιμοποιώντας τον δικτυακό τόπο του IAS. Οι προαναφερθέντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να υποστούν αλλαγές.

×