VILKÅR FOR BRUG

Velkommen til vores hjemmeside. Målet med denne hjemmeside er at give information om den Internationale Forening af Scientologer (”IAS”) til den største gruppe af mennesker som muligt.

Nedenfor er vores Vilkår for brug, som forklarer, hvad du kan forvente af os, og hvad vi forventer af dig. Ved at gå ind på ethvert område på denne hjemmeside, samtykker brugere i at være juridisk bundet og at overholde de vilkår, der fremgår af nedenstående. Denne hjemmeside er ejet af IAS og i henhold til en serviceaftale, hostes og vedligeholdes den af Church of Scientology International (”CSI”). Informationen på hjemmesiden er stillet til rådighed af IAS Administrations.

I. VAREMÆRKER

Grafikken og hvert eneste logo, servicemærke og varemærke brugt på denne hjemmeside er enten ejet af IAS eller brugt med tilladelse fra ejeren. Derfor må grafikken, ethvert logo, servicemærke og varemærke ikke bruges uden forudgående skriftlig godkendelse fra IAS eller dets ejer.

II. FRAFALDSERKLÆRINGER OG BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Brugeren samtykker udtrykkeligt, at brugen af denne hjemmeside er på Brugerens egen risiko. Hverken IAS eller CSI, eller nogen af deres respektive medarbejdere, ledere, direktører, ansatte eller agenter, garanterer, at denne hjemmeside vil være uden afbrydelser eller fejlfri, de kan heller ikke garantere resultaterne, der kan opnås ved brugen af denne hjemmeside.

DENNE HJEMMESIDE ER STILLET TIL RÅDIGHED AF IAS OG HOSTES AF CSI PÅ ET ”SOM DEN ER” OG ”SOM TILGÆNGELIG” GRUNDLAG. HVERKEN IAS ELLER CSI GIVER NOGEN FREMSTILLING ELLER GARANTI AF NOGEN SLAGS, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, MED HENSYN TIL OPERATIONEN AF HJEMMESIDEN, INFORMATIONEN, INDHOLDET, MATERIALERNE ELLER SERVICERNE, DER ER INKLUDERET PÅ DENNE SIDE. I DET FULDE OMFANG TILLADT AF GÆLDENDE LOVE, FRASIGER IAS OG CSI SIG ALLE GARANTIER, UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANTYDEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. HVERKEN IAS ELLER CSI KAN HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN SKADE AF ENHVER SLAGS, DER STAMMER FRA BRUGEN AF DENNE HJEMMESIDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGT STRAFFENDE SKADER OG FØLGESKADER. INGEN MUNDTLIGE RÅD ELLER SKRIFTLIG INFORMATION, DER ER GIVET AF IAS, CSI ELLER DERES RESPEKTIVE MEDARBEJDERE, LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE, AGENTER ELLER LIGNENDE, UDGØR EN GARANTI; BRUGEREN SKAL HELLER IKKE FÆSTNE LID TIL SÅDANNE OPLYSNINGER ELLER RÅD.

Under ingen omstændigheder skal IAS, CSI eller enhver anden part, der er involveret i at skabe, producere eller distribuere denne hjemmeside, være ansvarlig for nogen direkte, indirekte, hændelige eller specielle skader eller følgeskader, der resulterer fra brugen af eller manglende evne til at bruge denne hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, en Brugers tiltro til oplysninger indhentet fra IAS eller CSI eller der opstår fra fejl, udeladelser, afbrydelser, sletning af filer eller e‑mail, fejl, defekter, virus, forsinkelser i operation eller overførsel, eller enhver fejl i udførelse, om så det er et resultat af naturkatastrofer, kommunikationsproblemer, tyveri, ødelæggelse eller uautoriseret adgang til CSI’s eller IAS’ optegnelser, programmer eller servicer. Brugeren anerkender hermed, at denne paragraf gælder for alt indhold og alle tjenester, der tilbydes gennem denne hjemmeside. Fordi loven kan variere fra stat til stat i USA eller andre lande, er ansvaret begrænset i højest mulige grad ifølge relevante love.

III. INDHOLD

a. EJENDOMSRETTIGHEDER

Brugeren anerkender, at denne hjemmeside indeholder oplysninger, data, software, fotografier, grafer, videoer, skrifttyper, grafik, musik, lyde og andet materiale (samlet kaldet ”Indhold”), der er beskyttet af copyrights, varemærker, forretningshemmeligheder eller andre ejendomsrettigheder, og at disse rettigheder er gyldige og beskyttet i alle former, medier og teknologier, der eksisterer nu, eller som herefter bliver udviklet. Alt Indhold er ophavsret-beskyttet som et kollektivt værk under de amerikanske og internationale love om ophavsret, og IAS ejer en copyright i valget, koordinationen, arrangementet og forbedringen af dette Indhold. Brugeren må ikke modificere, fjerne, slette, supplere, tilføje til, udgive, transmittere, deltage i overførslen eller salg af, skabe afledte værker fra eller på en hvilken som helst måde udnytte noget af Indholdet, helt eller delvist. Bortset fra hvad der er tilladt af gældende lov, må brugeren ikke uploade, opslå, reproducere eller distribuere i noget Indhold, der er beskyttet af copyright eller en anden ejendomsrettighed, uden at få tilladelse fra ejeren af copyrighten eller ejendomsrettigheden.

B. EKSPORT

De amerikanske love om eksportkontrol regulerer eksporten og geneksporten af teknologi, der kommer fra USA. Dette omfatter den elektroniske overførsel af information og software til fremmede lande og til visse udenlandske statsborgere. Brugeren indvilliger i at overholde disse love og deres regler – inklusive, men ikke begrænset til, Export Administration Act og Arms Export Control Act og ikke at overføre, ved elektronisk transmittering eller på anden vis, noget Indhold der kommer fra denne IAS-hjemmeside til udenlandske statsborgere eller et udenlandsk bestemmelsessted, som er en overtrædelse af sådanne love.

IV. PERSONDATAPOLITIK

I overensstemmelse med vilkårene i IAS’ Persondatapolitik, respekterer IAS dens Brugeres privatliv.

V. OPHØR AF BRUG

IAS kan afslutte Brugerens adgang eller suspendere enhver Brugers adgang til hele eller dele af denne side uden varsel, for enhver opførsel som IAS eller CSI, efter eget valg, mener er i modstrid med enhver gældende lov eller er skadelig for interessen af en anden Bruger, en tredjepartsudbyder, en tjenesteudbyder, IAS eller CSI.

VI. BØRN UNDER 18 ÅR – BRUG AF HJEMMESIDEN

Hverken IAS eller CSI kan forbyde mindreårige at besøge denne hjemmeside. IAS og CSI må stole på forældre, værger og de, som er ansvarlige for at overvåge børn under 18 år, mht. at beslutte hvilke materialer, der er passende for disse børn at se og/eller købe.

VII. GÆLDENDE LOV

Denne hjemmeside er ifølge en aftale skabt og hostet af CSI i staten Californien. Som sådan, vil lovene i staten Californien styre disse frafaldserklæringer, vilkår og betingelser, uden at give effekt til nogen principper fra den internationale privatret. CSI forbeholder sig retten til at foretage ændringer på denne hjemmeside og af disse frafaldserklæringer, vilkår og betingelser til enhver tid. Brugeren indvilliger hermed uigenkaldeligt og ubetinget at underkaste sig den eksklusive jurisdiktion fra domstolene i delstaten Californien og USA’s domstole, der er beliggende i delstaten Californien, for enhver retssag, der opstår ud fra eller i forbindelse med brugen af denne hjemmeside, (og samtykker til ikke at påbegynde nogen retssag forbundet dertil undtagen i sådanne domstole) frafalder sig enhver indvending mod mødestedet af sådanne retssager i delstaten Californien og samtykker til ikke at plædere eller hævde i en hvilken som helst domstol i Californien, at sådan en retssag, der er blevet bragt dertil, er blevet bragt i en upassende form.

VIII. VILKÅRENES UAFHÆNGIGHED

Bestemmelserne i disse Vilkår for brug er beregnet til at kunne bruges uafhængigt. Hvis af nogen grund en hvilken som helst af bestemmelserne i disse Vilkår for brug er ugyldige eller ikke kan håndhæves, helt eller delvist, i nogen jurisdiktion, da skal denne bestemmelse, i sådan en jurisdiktion, være ineffektiv i omfanget af den ugyldighed eller håndhævelse, uden på nogen måde at gyldigheden eller håndhævelsen heraf påvirker nogen anden jurisdiktion eller de resterende bestemmelser heri i nogen jurisdiktion.

IX. ANERKENDELSE

Vilkårene for brug, inklusive alle dokumenter der henvises til heri, repræsenterer hele forståelsen mellem dig og IAS og CSI, vedrørende dit forhold til IAS og CSI, og erstatter alle tidligere udtalelser eller fremstillinger. DU SAMTYKKER I AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE FOR BRUG ved at bruge IAS’ hjemmeside. De førnævnte Vilkår for brug er genstand for forandring.

×