COOKIEPOLITIK

Denne cookiepolitik styrer brugen af cookies og sociale medie-plugins af IAS Administrations som en del af dit besøg på vores hjemmeside da.iasmembership.org (herefter: ”Hjemmeside”). For mere information om, hvad cookies og sociale medie-plugins er, se artikel 2.

Ved fortsat at bruge vores hjemmeside efter at være blevet informeret om vores brug af cookies og sociale medie-plugins, anerkender du, at du har læst alle oplysninger om den brug, og at du er utvetydigt enig i denne brug som beskrevet i denne Cookiepolitik nedenfor.

Hvis du vil have mere (generel) information om, hvordan vi behandler dine persondata på anden vis end gennem cookies og sociale medie-plugins, herunder i forhold til din kommunikation med os via e‑mail, telefon, fax og sociale medier eller i forhold til din bestilling, køb eller betaling af medlemskontingenter eller dine bidrag, henviser vi til vores Persondatapolitik.

 1. HVEM ER VI?
  1. Dine persondata behandles af IAS Administrations Inc., 4751 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90028, USA (herefter: ”IASA”, ”vi”, ”os”, ”vores”). IAS Administrations er en almennyttig organisation, som har til opgave at yde service til medlemmerne af den Internationale Forening af Scientologister (”IAS”). Du kan kontakte os via e‑mail på iasagdpr@iasadministrations.info.
  2. Når der henvises til love eller anden lovregulering i denne cookiepolitik indgår tillige eventuelle ændringer af disse love eller lovregulering.
  3. Vi forbeholder os ret til at ændre og tilpasse denne cookiepolitik på eget initiativ. Hvis det er tilfældet, vil ændringer og tilpasninger blive kommunikeret til dig via vores Hjemmeside, mindst to uger før ændringerne og tilpasningerne træder i kraft. Yderligere brug af vores Hjemmeside vil blive reguleret af den ændrede cookiepolitik.
 2. HVAD ER COOKIES OG SOCIALE MEDIE-PLUGINS?
  1. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din enheds harddisk, som indeholder visse informationer eller persondata.
  2. Sociale medie-plugins er små stykker software, der er udviklet og stillet til rådighed af sociale medie-serviceudbydere (såsom Facebook og LinkedIn), som tillader os at integrere sociale medier på vores Hjemmeside.
 3. HVILKE COOKIES OG SOCIALE MEDIE-PLUGINS BRUGER VI?
  1. Når du besøger vores Hjemmeside, anbringes der et antal cookies på din enhed, og vi anvender sociale medie-plugins. Generelt tillader disse os at identificere dig. Vi bruger disse data til at få indsigt i, hvordan du og andre bruger vores Hjemmeside, ved at indsamle statistik- og brugsdata, hvilket gør det muligt for os at forbedre vores Hjemmeside, produkter og service, for at tilbyde dig en bedre brugeroplevelse. Hvis du ikke synes om vores brug af cookies, se artikel 7.
  2. Vi kan anvende følgende typer cookies:
   • Strengt nødvendige cookies, som kræves for driften af vores Hjemmeside;
   • Funktionelle cookies, der bruges til at genkende dig, når du vender tilbage til vores Hjemmeside;
   • Personaliserede cookies, der bruges til at genkende og tælle antallet af besøgende på vores Hjemmeside og analysere, hvordan besøgende bevæger sig rundt på vores Hjemmeside;
   • Markedsførings-cookies, som bruges til at registrere dit besøg på vores Hjemmeside, de sider du har besøgt, og links du har fulgt.
  3. Vores Hjemmeside bruger Google Analytics. Denne webanalyse-service, der stilles til rådighed af Google Inc., bruger analytiske cookies. Denne service hjælper os med at indsamle og analysere information om de besøgende (såsom brugen af browser, nye besøgstal, svar på markedsføringsaktiviteter og browser-tider) for at forbedre vores Hjemmeside og din oplevelse, og for at gøre vores marketingkampagner relevante.
  4. I nedenstående skema giver vi dig et overblik over de cookies og sociale medie-plugins, som vi bruger på vores Hjemmeside.
    NAVN:TYPEFORKLARING / FORMÅLOPLAGRINGSPERIODE
   1._gaCookie (personaliserede)

   Cookies stillet til rådighed af Google Analytics for at hjælpe os med at måle, hvordan brugerne interagerer med vores Hjemmesides indhold (se artikel 3.3).

   Find ud af mere om Google Analytics’ brug af cookies på vores Hjemmeside.

   2 år
   2._gatCookie (personaliserede)1 minut
   3._gidCookie (personaliserede)24 timer
 4. HVEM SENDER VI DINE PERSONDATA TIL?
  1. Vi samarbejder med tredjeparter, for eksempel:
   • For at stille vores Hjemmeside til rådighed for dig (såsom en hostingudbyder); eller
   • For at målrette vores reklameinformation (såsom et markedsføringsfirma); eller
   • For at behandle din bestilling (såsom et transportfirma for at levere produkter til dig); eller
   • For at behandle din betaling (såsom en udbyder af betalingstjenester eller et kreditkontrol-agentur).
  2. Vi kan dele dine persondata med Church of Scientology International og andre nationale, regionale eller lokale organisationer fra Scientology Kirken, såsom lokale Kirker, Missioner og humanitære og sociale programmer, Kontinentale Medlemskabskontorer eller IAS field-disseminatorer. For eksempel deler vi din IAS-medlemskabsstatus og dine kontaktoplysninger med Church of Scientology International (CSI), så vi kan fortælle dem, at du er kvalificeret til at eje et Hubbard Professionelt Mark Ultra VIII E-Meter, eller din kvalifikation til visse medlemsrabatter. Men vi vil sikre, at alle Scientology organisationer sørger for, at al behandling af dine persondata er i overensstemmelse med, hvad der er fastlagt i denne cookiepolitik.
  3. Vi kan være juridisk forpligtede til at dele dine persondata med kompetente politiinstanser eller repræsentanter, retsinstanser, myndigheder eller organer, herunder kompetente databeskyttelsesmyndigheder med henblik på at efterkomme en juridisk forpligtelse som beskrevet i artikel 3 ovenfor.
  4. Vi sender ikke dine persondata på en identificérbar måde til nogen anden tredjepart end dem, som er omtalt i artiklerne 4.1, 4.2 og 4.3 uden dit udtrykkelige samtykke til at gøre det. Men vi kan sende anonymiserede data til andre organisationer, der kan bruge dataene til at forbedre produkter og ydelser, samt for at tilpasse markedsføringen, fremvisningen og salget af disse produkter og ydelser.
 5. HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONDATA?
  1. Vi behandler dine persondata både inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), herunder i USA. For at behandle dine persondata med det formål, der er beskrevet i artikel 3 ovenfor, kan vi også overføre dine persondata til tredjeparter, der behandler dem på vores vegne uden for EØS. Hver enhed uden for EØS, der behandler dine persondata, er forpligtet til at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger med hensyn til behandling af dine persondata. For IASA stammer sådanne krav om passende sikkerhedsforanstaltninger fra, at vi er direkte forpligtede til overholdelse af EU-lovgivning i forbindelse med beskyttelse af persondata. For tredjeparter kan sådanne sikkerhedsforanstaltninger være en konsekvens af:
   • Modtagerlandet har lovgivning, som kan anses for at svare til den beskyttelse, som der stilles krav om inden for EØS; eller
   • En kontraktlig aftale mellem os og den enhed.
  2. Vi kan overføre anonymiserede og/eller aggregerede data til organisationer uden for EØS. Hvis en sådan overførsel finder sted, vil vi sikre, at der er etableret sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer beskyttelsen og integriteten af dine data og alle de rettigheder, som du er tillagt under den til enhver tid gældende obligatoriske lovgivning.
 6. HVILKEN KVALITETSSIKRING OVERHOLDER VI?
  1. Vi gør vores yderste for kun at behandle de persondata, der er nødvendige for at nå det formål, der er anført under artikel 3 ovenfor.
  2. Dine persondata bliver kun behandlet, så længe det er nødvendigt for at nå formålene anført under artikel 3 ovenfor, eller indtil du tilbagekalder dit samtykke til vores behandling af dem. Din tilbagekaldelse af samtykke kan medføre, at du ikke længere kan bruge hele eller dele af vores Hjemmeside. Vi vil af-identificere dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for formålet beskrevet i artikel 3 ovenfor, medmindre der er:
   • En overvejende interesse fra IASA eller anden tredjepart i at holde vores persondata identificérbare; eller
   • En lov eller andre forpligtelser eller en retslig eller administrativ ordre, der forhindrer os i at af-identificere dem.
  3. Du må forstå, at et afgørende aspekt af vores markedsføringsaktiviteter går ud på at gøre vores markedsføringsmateriale mere relevant for dig. Vi gør dette ved at tilpasse din unikke profil baseret på relevante egenskaber og derefter bruge denne profil til at give dig kommunikation, reklamer, tilbud, nyhedsbreve og anden salgsfremmende information om produkter og ydelser, der kan have interesse for dig.
  4. Vi vil tage passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine persondata mod uautoriseret adgang eller tyveri samt tilfældigt tab, manipulation eller ødelæggelse. Vores medarbejdere eller tredjepartspersonale vil kun have adgang til persondata efter nødvendigt behov og vil være underlagt strenge fortrolighedsforpligtelser. Du må imidlertid forstå, at beskyttelse og sikkerhed er forpligtelser, som vi bestræber os på at opfylde efter bedste evne, og som vi aldrig kan garantere.
  5. Hvis du er registreret til at modtage salgsfremmende information, såsom kommunikation, reklamer, tilbud og nyhedsbreve via e‑mail eller andre elektroniske kommunikationskanaler, kan du ændre indstillinger for at modtage sådan salgsfremmende information ved at klikke på opt-out (fravalg) linket i sådan salgsfremmende information.
  6. Hvis du er registreret til at modtage trykt salgsfremmende information, såsom tidsskrifter, kommunikation, reklamer, tilbud og nyhedsbreve, kan du gøre indsigelser mod at modtage yderligere trykt salgsfremmende information ved at indsende en anmodning til vores Databeskyttelsesrådgiver i overensstemmelse med artikel 8.8 i denne cookiepolitik.
 7. HVAD HVIS DU IKKE SYNES OM COOKIES?
  1. For at forhindre cookies i at blive placeret på din enhed, skal du konfigurere dine browser-indstillinger. Hvordan du justerer disse indstillinger for at slette cookies og at tilbagekalde dit samtykke til vores brug af cookies afhænger af den browser, du bruger. Men husk på, at ændring af indstillingerne eller sletning af cookies kan resultere i, at visse funktioner på denne Hjemmeside ikke længere virker korrekt. Klik på den browser, du bruger, herunder, for at få mere information om, hvordan du justerer cookie-indstillingerne:
 8. HVILKE RETTIGHEDER HAR DU?
  1. Du har ret til at anmode om indsigt i alle persondata, som vi behandler om dig. Vi forbeholder os retten til at forlange et rimeligt administrativt gebyr for flere efterfølgende anmodninger om indsigt, der klart er indsendt for at forårsage gene eller skade for os. Hver anmodning skal angive, for hvilken behandlingsaktivitet du ønsker at udøve din ret til at få indsigt, og skal angive, hvilke datakategorier du ønsker at få indsigt i.
  2. Du har ret til gratis at få foretaget korrektion, dvs. at kræve, at hvilke som helst persondata om dig, som er ukorrekt, korrigeres. Hvis du sender en anmodning om korrektion, skal din anmodning ledsages af dokumentation for den mangelfulde beskaffenhed af de data, som der anmodes om at blive korrigeret.
  3. Du har ret til at tilbagekalde dit tidligere meddelte samtykke med hensyn til behandling af dine persondata.
  4. Du har ret til sletning, dvs. til at anmode om, at persondata vedrørende dig slettes, hvis disse data ikke længere er nødvendige set i lyset af formålene opført under artikel 3 ovenfor, eller hvis du tilbagekalder dit samtykke til at behandle dem. Men du bør huske på, at en anmodning om sletning vil blive vurderet af os i forhold til:
   • Vores og en tredjeparts interesser, som kan tilsidesætte dine interesser; eller
   • Juridiske eller andre forpligtelser eller administrative eller retslige ordrer, som modsiger en sådan sletning.
  5. Du har ret til begrænsning i stedet for sletning, dvs. til at bede om, at vi begrænser behandlingen af dine persondata hvis:
   • Vi er ved at fastslå rigtigheden af dine persondata; eller
   • Behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletningen af dine persondata; eller
   • Du behøver dine persondata for at fastslå, gøre brug af eller forsvare et juridisk krav, mens vi ikke længere behøver dine persondata til de formål, der er anført under artikel 3 ovenfor; eller
   • Vi tjekker, om vores legitime interesser tilsidesætter dine interesser, hvis du udøver din ret til at gøre indsigelser i overensstemmelse med artikel 8.6.
  6. Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine persondata, hvis:
   • Behandlingen er baseret på vores legitime interesse; og
   • Du kan påvise vægtige legitime grunde, der vedrører din særlige situation, som berettiger til en sådan indsigelse; og
   • Vores legitime interesser ikke tilsidesætter dine interesser.
  7. Du har ret til dataportabilitet, dvs. at modtage alle persondata, som du har udleveret til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt med dig.
  8. Hvis du gerne vil indsende en anmodning om at udøve en eller flere af de rettigheder, der er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vores Databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e‑mail til iasagdpr@iasadministrations.info. En e‑mail med en anmodning om at udøve en rettighed vil ikke opfattes som samtykke til behandling af dine persondata ud over det, der er nødvendigt for at kunne håndtere din anmodning. En sådan anmodning skal opfylde følgende betingelser:
   • Udtrykke klart og tydeligt, hvilken rettighed du ønsker at udøve; og
   • Udtrykke klart og tydeligt grundene til at udøve din rettighed, hvis det er nødvendigt; og
   • Din anmodning bør være dateret og underskrevet; og
   • Din anmodning skal ledsages af en digitalt scannet kopi af dit identitetskort, der dokumenterer din identitet. Hvis du bruger kontaktformularen, kan vi bede dig om din underskrevne bekræftelse og legitimation.
×