POLICY FOR INFORMASJONSKAPSLER

Denne Policyen for informasjonskapsler beskriver bruken av informasjonskapsler og sosiale medier-plugins hos IAS Administrations som del av ditt besøk på vårt nettsted nor.iasmembership.org (heretter «Nettsted»). For mer informasjon om hva informasjonskapsler og sosiale medier-plugins er, se artikkel 2.

Etter å ha blitt informert om vår bruk av informasjonskapsler og sosiale medier-plugins, aksepterer du ved din fortsatte bruk av vårt Nettsted at du har lest og er enig i retningslinjene for informasjonskapsler som beskrevet nedenfor.

Hvis du vil ha mer (generell) informasjon om hvordan vi bruker dine personlige data på annet vis enn gjennom informasjonskapsler og sosiale medier-plugins, inklusive i forbindelse med din kommunikasjon med oss via e‑post, telefon, faks og sosiale medier eller i forbindelse med din bestilling, ditt kjøp eller din betaling av medlemskapskontingenter eller dine bidrag, henviser vi til vår Personvernpolicy.

 1. HVEM ER VI?
  1. Dine personlige data behandles av IAS Administrations Inc., 4751 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90028, USA (heretter: «IASA», «vi», «oss», «vårt»). IAS Administrations er en allmennyttig organisasjon som har kontrakt på å gi service til medlemmer av Den internasjonale assosiasjonen av Scientologister («IAS»). Du kan kontakte oss via e‑post på iasagdpr@iasadministrations.info.
  2. Når det henvises til lover eller bestemmelser i retningslinjene for informasjonskapsler, er eventuelle endringer av disse lovene eller bestemmelsene implisitt inkludert.
  3. Vi forbeholder oss retten til å endre og tilpasse retningslinjene for informasjonskapsler på eget initiativ. Hvis det er tilfellet, vil endringer og tilpasninger bli kommunisert til deg via vårt Nettsted minst to uker før endringene og tilpasningene trer i kraft. Ytterligere bruk av vårt Nettsted vil bli regulert av de endrede retningslinjene for informasjonskapsler.
 2. HVA ER INFORMASJONSKAPSLER OG SOSIALE MEDIER-PLUGINS?
  1. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhets harddisk, som inneholder visse informasjoner eller personlige data.
  2. Sosiale medier-plugins er små deler av programvare som er utviklet og stilt til rådighet av sosiale medier-serviceleverandører (så som Facebook og LinkedIn), som tillater oss å integrere sosiale medier på vårt Nettsted.
 3. HVILKE INFORMASJONSKAPSLER OG SOSIALE MEDIER-PLUGINS BRUKER VI?
  1. Når du besøker vårt Nettsted, plasseres et antall informasjonskapsler på din enhet, og vi anvender sosiale medier-plugins. Generelt sett tillater disse oss å identifisere deg. Vi bruker disse dataene til å få innsikt i hvordan du og andre bruker vårt Nettsted ved å samle inn statistikk- og brukerdata, hvilket gjør det mulig for oss å forbedre vårt Nettsted, materialer og service for å tilby deg en bedre brukeropplevelse. Hvis du ikke liker vår bruk av informasjonskapsler, se artikkel 7.
  2. Vi kan anvende følgende typer informasjonskapsler:
   • Strengt nødvendige informasjonskapsler som kreves for driften av vårt Nettsted;
   • Funksjonelle informasjonskapsler som brukes for å gjenkjenne deg når du vender tilbake til vårt Nettsted;
   • Informasjonskapsler for drift og optimering som brukes til å gjenkjenne og telle antallet besøkende på vårt Nettsted, og analysere hvordan besøkende beveger seg rundt på vårt Nettsted.
   • Markedsførings-informasjonskapsler som brukes til å registrere ditt besøk på vårt Nettsted, sidene du har besøkt og lenker du har fulgt.
  3. Vårt Nettsted bruker Google Analytics. Denne nettanalysetjenesten, som stilles til rådighet av Google Inc., bruker analytiske informasjonskapsler. Denne tjenesten hjelper oss med å samle inn og analysere informasjon om de besøkende (så som bruken av nettleser, nye besøkstall, svar på markedsføringsaktiviteter og nettleser-tider) for å forbedre vårt Nettsted og din opplevelse, og for å gjøre våre markedsføringskampanjer relevante.
  4. På skjemaet nedenfor gir vi deg et overblikk over informasjonskapslene og sosiale medier-plugins som vi bruker på vårt Nettsted.
    NAVN:TYPEFORKLARING / FORMÅLLAGRINGSPERIODE
   1. _gaInformasjonskapsel (for drift og optimering)

   Informasjonskapsler stilt til rådighet av Google Analytics for å hjelpe oss med å måle hvordan brukerne interagerer med innholdet på vårt Nettsted (se artikkel 3.3).

   Finn ut mer om Google Analytics’ bruk av informasjonskapsler på Nettsteder.

   To år
   2._gatInformasjonskapsel (for drift og optimering)Ett minutt
   3._gidInformasjonskapsel (for drift og optimering)24 timer
 4. HVEM SENDER VI DINE PERSONLIGE DATA TIL?
  1. Vi er avhengige av tredjeparter, for eksempel:
   • For å stille vårt Nettsted til rådighet for deg (så som en vertsleverandør); eller
   • for å målrette vår reklameinformasjon (så som et markedsføringsfirma); eller
   • for å behandle din bestilling (så som et transportfirma til å levere materialer til deg); eller
   • for å behandle din betaling (så som en betalingstjenesteyter eller et kredittvurderingsbyrå).
  2. Vi kan dele dine personlige data med Church of Scientology International og andre nasjonale, regionale eller lokale organisasjoner fra Scientology Kirken, så som lokale Kirker, misjoner og humanitære og sosiale programmer, kontinentale medlemskapskontorer eller IAS-feltdisseminatorer. For eksempel deler vi din IAS-medlemskapsstatus og dine kontaktopplysninger med Church of Scientology International (CSI) for å la dem få vite om din kvalifikasjon til å eie et Hubbard Professional Mark Ultra VIII E‑meter eller din kvalifikasjon til visse medlemsrabatter. Vi vil likefullt sørge for at alle Scientology organisasjoner vil behandle dine personlige data med behørig omhu i overensstemmelse med det som er fastlagt i denne Policyen for informasjonskapsler.
  3. Vi kan være juridisk forpliktet til å dele dine personlige data med kompetente politimyndigheter eller -representanter, juridiske myndigheter, myndighetsorganer eller -enheter, herunder kompetente databeskyttelsesmyndigheter, med henblikk på å etterkomme en juridisk forpliktelse som beskrevet i artikkel 3 ovenfor.
  4. Vi sender ikke dine personlige data på en identifiserbar måte til noen annen tredjepart enn dem som er omtalt i artiklene 4.1, 4.2 og 4.3 uten ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre det. Men vi kan sende anonymiserte data til andre organisasjoner som kan bruke disse dataene til å forbedre materialer og tjenester, samt for å tilpasse markedsføringen, fremvisningen og salget av disse materialene og tjenestene.
 5. HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONLIGE DATA?
  1. Vi behandler dine personlige data både innenfor og utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), herunder i USA. Med henblikk på å kunne behandle dine personlige data med formålene beskrevet i artikkel 3 ovenfor, kan vi også overføre dine personlige data til tredjeparter som behandler dem på våre vegne utenfor EØS. Hver enhet utenfor EØS som behandler dine personlige data, vil bli forpliktet til å overholde adekvate sikkerhetstiltak med hensyn til behandling av dine personlige data. For IASA er slike sikkerhetstiltak et resultat av at IASA er direkte bundet av etterlevelse med EUs lovgivning når det gjelder beskyttelse av personlige opplysninger. For tredjeparter kan slike sikkerhetstiltak være en konsekvens av:
   • Mottakerlandet har lovgivning som kan anses for å tilsvare beskyttelsen som det stilles krav om innenfor EØS; eller
   • en kontraktmessig avtale mellom oss og den enheten; eller
  2. Vi kan overføre anonymiserte og/eller aggregerte data til organisasjoner utenfor EØS. Hvis en slik overføring finner sted, vil vi sikre at det er etablert sikkerhetstiltak som sikrer beskyttelsen og integriteten av dine data og alle rettigheter som du er tillagt med hensyn til dine personlige data under den til enhver tid gjeldende obligatoriske lovgivning.
 6. HVILKEN KVALITETSSIKRING OVERHOLDER VI?
  1. Vi gjør vårt ytterste for bare å behandle de personlige dataene som er nødvendige for å oppnå formålene som er anført i artikkel 3 ovenfor.
  2. Dine personlige data blir bare behandlet så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene anført i artikkel 3 ovenfor, eller inntil det tidspunktet hvor du tilbakekaller ditt samtykke til vår behandling av disse. Din tilbakekalling av samtykket kan medføre at du ikke lenger kan bruke hele eller deler av vårt Nettsted. Vi vil avidentifisere dine personlige data når de ikke lenger er nødvendige for formålene beskrevet i artikkel 3 ovenfor, med mindre det er:
   • En overveiende interesse fra IASA eller annen tredjepart i å holde våre personlige data identifiserbare; eller
   • en lov eller andre forpliktelser eller en rettslig eller administrativ ordre som forhindrer oss i å avidentifisere dem.
  3. Du må forstå at et avgjørende aspekt av våre markedsføringsaktiviteter går ut på å gjøre våre markedsføringsmaterialer mer relevante for deg. Vi gjør dette ved å tilpasse din unike profil basert på relevante egenskaper, og så bruke denne profilen til å gi deg kommunikasjoner, reklamer, tilbud, nyhetsbrev og annen salgsfremmende informasjon om materialer og tjenester som kan interessere deg.
  4. Vi vil sørge for passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot uautorisert adgang eller tyveri, samt tilfeldig tap, manipulasjon eller ødeleggelser. Våre medarbeidere eller tredjepartspersonale vil bare ha adgang til personlige data etter nødvendig behov og vil være underlagt strenge fortrolighetsforpliktelser. Du gjøres imidlertid oppmerksom på at sikkerhet og trygghet er forpliktelser som vi gjør vårt ytterste for å oppfylle, men som aldri kan garanteres.
  5. Hvis du er registrert til å motta salgsfremmende informasjon, så som kommunikasjon, reklame, tilbud og nyhetsbrev via e‑post eller andre elektroniske kommunikasjonskanaler, kan du endre dine preferanser for å motta slik salgsfremmende informasjon ved å klikke på opt‑out‑lenken i slik salgsfremmende informasjon.
  6. Hvis du er registrert til å motta trykt salgsfremmende informasjon, så som tidsskrifter, kommunikasjon, reklamer, tilbud og nyhetsbrev, kan du motsette deg å motta ytterligere trykt salgsfremmende informasjon ved å sende inn en anmodning til vår databeskyttelsesrådgiver/vårt personvernombud i overensstemmelse med artikkel 8.8 i denne Policy for informasjonskapsler.
 7. HVA OM DU IKKE LIKER INFORMASJONSKAPSLER?
  1. For å forhindre at informasjonskapsler blir plassert på din enhet, må du konfigurere dine nettleserinnstillinger. Hvordan du justerer disse innstillingene for å slette informasjonskapsler og tilbakekalle ditt samtykke i vår bruk av informasjonskapsler avhenger av nettleseren du bruker. Husk likevel at endring av innstillingene eller sletting av informasjonskapsler kan resultere i at visse funksjoner på denne hjemmesiden ikke lenger virker korrekt. Klikk nedenfor på nettleseren du bruker for å få mer informasjon om hvordan du justerer innstillingene for informasjonskapsler:
 8. HVA ER DINE RETTIGHETER?
  1. Du har rett til å anmode om tilgang til alle personlige data behandlet av oss om deg. Vi forbeholder oss retten til å forlange et rimelig administrativt gebyr for flere etterfølgende anmodninger om tilgang som klart er innsendt for å forårsake besvær eller skade for oss. Hver anmodning skal angi hvilken behandlingsaktivitet du ønsker å utøve din rett til tilgang i, og må spesifisere hvilke datakategorier du ønsker tilgang til.
  2. Du har rett til korreksjon, dvs. å kreve at enhver personlig opplysning om deg som er ukorrekt, skal korrigeres uten kostnader for deg. Hvis du sender en anmodning om korreksjon, skal din anmodning inneholde dokumentasjon for den mangelfulle beskaffenheten av dataene som anmodes korrigert.
  3. Du har rett til å tilbakekalle ditt tidligere samtykke til behandling av dine personlige data.
  4. Du har rett til sletting, dvs. å anmode om at personlige data om deg skal slettes, hvis disse dataene ikke lenger er nødvendige i lys av formålene, eller hvis du tilbakekaller ditt samtykke til vår behandling av dem. Du bes imidlertid om å ta i betraktning at en anmodning om sletting vil bli vurdert av oss i forhold til:
   • Våre og en tredjeparts interesser, som kan tilsidesette dine interesser; eller
   • juridiske eller andre forpliktelser eller administrative eller rettslige ordrer, som motsier en slik sletting.
  5. Du har rett til begrensning i stedet for sletting, dvs. å be om at vi begrenser behandlingen av dine personlige data hvis:
   • Vi fastslår riktigheten av dine personlige data; eller
   • behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg slettingen av dine personlige data; eller
   • du har bruk for dine personlige data for å fastslå, gjøre bruk av eller forsvare et juridisk krav, mens vi ikke lenger har bruk for dine personlige data med henblikk på formålene anført i artikkel 3 ovenfor; eller
   • Vi sjekker om våre legitime interesser tilsidesetter dine interesser hvis du utøver din rett til å motsette deg i overensstemmelse med artikkel 8.6.
  6. Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personlige data hvis:
   • Behandlingen er basert på vår legitime interesse; og
   • du kan påvise at det finnes vektige og legitime grunner vedrørende din spesielle situasjon som berettiger til en slik innvending; og
   • at våre legitime interesser ikke tilsidesetter dine interesser.
  7. Du har rett til dataportabilitet, dvs. å motta alle personlige data som du gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller en kontrakt med deg.
  8. Hvis du ønsker å sende inn en anmodning om å utøve en eller flere av rettighetene som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vår databeskyttelsesrådgiver/vårt personvernombud ved å sende en e‑post til iasagdpr@iasadministrations.info. En e‑post med en anmodning om å utøve en rettighet vil ikke bli oppfattet som samtykke til behandling av dine personlige data ut over det som er nødvendig for å kunne håndtere din anmodning. En slik anmodning skal oppfylle følgende betingelser:
   • Uttrykke klart og tydelig hvilken rettighet du ønsker å utøve; og
   • uttrykke klart og tydelig grunnene til å utøve din rettighet, hvis det er nødvendig; og
   • din anmodning bør være datert og underskrevet; og
   • din anmodning skal ledsages av en digitalt skannet kopi av ditt identitetskort som dokumenterer din identitet. Hvis du bruker kontaktformularet, kan vi be deg om din underskrevne bekreftelse og legitimasjon.
×