OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

Takknemlig anerkjennelse gis til L. Ron Hubbard Library for tillatelse til å reprodusere utdrag fra L. Ron Hubbards copyrightbeskyttede verker.

Scientology, Scientologi, Dianetics, Dianetikk, LRH, OT, Saint Hill, L. Ron Hubbard og Scientology symbolet er varemerker og servicemerker eid av Religious Technology Center.

«Scientologist» (scientolog) er en felles medlemsbetegnelse som betegner medlemmer av de tilknyttede Scientology Kirkene og misjonene.

Applied Scholastics, Criminon og Narconon er varemerker eid av ABLE International. Veien til lykke og «Veien og solen»-designen er varemerker eid av L. Ron Hubbard Library i USA og andre land (varemerkeregistreringer er utstedt, og andre registreringer venter på godkjennelse). CCHR-logoen, CCHR og Citizens Commission on Human Rights er varemerker og servicemerker eid av Citizens Commission on Human Rights. Foundation for a Drug-Free World-logoen er et varemerke eid av Foundation for a Drug-Free World. Youth for Human Rights International-logoen er eid av Youth for Human Rights International. IAS Administrations er en allmennyttig organisasjon som har kontrakt på å gi service til medlemmer av IAS. Feltdisseminatorer arbeider på frilansbasis.

×