IAS-SPONSEDE KAMPANJER

DAGENS VERDEN ER EN KAOTISK VERDEN. Man ser økende umoral, flagrante krenkelser av grunnleggende menneskerettigheter, stoffmisbruk som spinner ut av kontroll og utallige mennesker som dør for overgripende psykiateres hånd. Fordi hver av disse ruinene hindrer millioner av mennesker fra noensinne å forestille seg at hjelp er mulig – for ikke å nevne å gå opp Broen til Total Frihet – gir IAS bevilgninger til å sponse de mest effektive sosiale redningskampanjer i verden.

Citizens Commission on Human Rights

Psykiatriske overgrep og urettferdighet terroriserer og ødelegger liv hver eneste dag. Til tross for alvorlige advarsler om at psykofarmaka kan forårsake voldelig atferd og selvmordstendenser, har psykiatere ordinert dem til over 20 millioner barn verden rundt.

United for Human Rights

Det finnes mange former for overgrep mot menneskerettighetene: religiøs forfølgelse, tortur, og etnisk diskriminering.

Verdenserklæringen om menneskerettigheter er verdens erklæring om rettighetene hver eneste mann, kvinne og barn er berettiget til. IAS gir bevilgninger til å finansiere to informasjons- og undervisningsprogrammer – United for Human Rights og Youth for Human Rights – for å iverksette rettighetene og frihetene som garanteres av Verdenserklæringen overalt i verden.

Sannheten om stoff

Stoffmisbruk har nådd pandemiske proporsjoner på hvert eneste kontinent på jorden.

Med det kommer kriminalitet og ødelagte liv. Derfor sponser bevilgninger fra IAS Sannheten om stoff og forebyggende programmer – for å nå barna før langerne gjør det.

Veien til lykke

Umoral og uærlighet er utbredt – og sprer seg. Moralregler som en gang var klare er nå uklare, og hver dag dukker det opp nye tvetydige oppfatninger.

For å snu dette moralske forfallet og gjenopprette grunnleggende moral og verdier til samfunnet skrev L. Ron Hubbard Veien til lykke: En veiledning til en bedre tilværelse basert på sunn fornuft.

Frivillige prester

Uansett om de hjelper sine lokalsamfunn eller hjelper i et katastrofeområde i en helt annen del av verden, er mottoet til en frivillig prest: «Det kan gjøres noe med det.»

×