VEIEN TIL LYKKE

Umoral og uærlighet er utbredt – og sprer seg. Moralregler som en gang var klare er nå uklare, og hver dag dukker det opp nye tvetydige oppfatninger.

For å snu dette moralske forfallet og gjenopprette grunnleggende moral og verdier til samfunnet skrev L. Ron Hubbard Veien til lykke: En veiledning til en bedre tilværelse basert på sunn fornuft.

Denne ikke-religiøse moralkodeksen kan anvendes av hvem som helst, uansett rase, kultur eller tro, til å fostre vennlighet, ærlighet og fundamentale ferdigheter for det å leve.

Veien til lykke, som nå har kommet ut på 110 språk, har brakt ro til samfunn som var splittet av vold, fred til områder herjet av intern uro, og selvrespekt til millioner av mennesker i alle deler av verden.

Symptomene på en økende moralsk krise finnes overalt. Umoral, uærlighet og kriminalitet gjennomsyrer vår verden. Utbredt rasistisk intoleranse, ødeleggelse av omgivelsene og økende kriminalitet bidrar alt til forfallet i fundamentale moralverdier.

Bare ett eksempel på det økende moralske tomrommet er faktumet at internasjonale økonomiske tap fra bedrageri nå utgjør mer enn 190 milliarder dollar årlig – en statistikk som stadig forverres.

Ta også med i betraktning at det finnes bortimot 1,4 millioner kriminelt aktive gjengmedlemmer bare i USA. Legg til faktumet at fiendtligheter mellom religiøse grupper og vold i verden nesten ble fordoblet mellom 2007 og 2014, og at 40 millioner barn utsettes for overgrep hvert år – og du får bare et glimt av det stadig økende moralske forfallet på jorden i dag.

Menneskene i et samfunn i en slik tilstand av enturbulering kan ikke engang forestille seg begrepet om sann åndelig frihet – for ikke å nevne å kunne ta sine første steg.

For å snu på det moralske forfallet og gjenopprette grunnleggende verdier, sponser IAS Operasjon Global ro, basert på Veien til lykke. LRH sa om denne boken: «Alt du behøver å gjøre er å fortsette å få det heftet til å strømme ut og rundt i samfunnet. Slik en lett olje sprer seg på et opprørt hav, vil roen bre seg videre og videre utover.»

Verdens første ikke-religiøse moralkodeks, som er blitt publisert på over 110 språk og som blir gitt fra hånd til hånd, har brakt ro til samfunn sønderrevet av vold, fred til områder herjet av uroligheter, og selvrespekt til millioner av mennesker.

Siden Veien til lykke først ble utgitt i 1981, har mer enn 110 millioner eksemplarer blitt distribuert over hele verden. Og der de har blitt gitt videre fra hånd til hånd skjer mirakler i deres kjølvann. Bare som ett eksempel: I 2004 beskrev De forente nasjoner de colombianske konfliktene som «den verste humanitære krisen på den vestlige halvkule», og deretter, i 2009 begynte en utrulling av Veien til lykke i tilsvarende størrelsesorden. Det colombianske politiet har siden delt ut Veien til lykke-hefter til 20 prosent av befolkningen. Kriminalitetsraten over hele landet falt deretter med mer enn 50 prosent.

For å få dette livreddende materialet ut til hele menneskeheten, gjør IAS-bevilgninger det mulig å gi gratis informasjonspakker og undervisningspakker til virksomheter, skoler, fengsler og grener av militæret – hvor lærere og tjenestemenn ofte søker desperat etter fungerende løsninger på umoral. Informasjonspakken beskriver kampanjen og hvordan de kan innføre den i samfunnet.

Alt dette blir gjort med ett formål – å gjenopprette moral til menneskeheten, og dermed skape en fredelig og rolig verden hvor alle kan få en sjanse til å oppnå åndelig frihet.

Mens Veien til lykke transcenderer til hver eneste kultur og trosretning gir den en vei til alle for å oppnå sann lykke. Her er noen utsagn fra dem som har opplevd dens mirakuløse resultater:

Det jeg føler om Veien til lykke er lykke. Fordi dette er virkelig hvordan ting burde være, men vi glemte det. Det er grunnprinsipper om respekt, om kjærlighet, om harmoni og medfølelse. Og disse er universelle grunnprinsipper. Det er som en fornyelse av synspunktet på deg selv, måten du ser på hva du kan oppnå, hvem du kan være.

– Konsulat

Jeg arbeidet for justisdepartementet – i det føderale systemet i 30 år. Da vi begynte programmet gikk det 50 dager i Compton uten ett eneste drap. Det har aldri skjedd i vår historie. Jeg pleide å bære en 9-mm pistol. Nå bærer jeg Veien til lykke-boken.

– Grunnlegger, hjelpeprogram for tenåringer

Vi hadde en fastlåst situasjon mellom politiet og noen ungdommer. Og politiet begynte å iføre seg politiskjold. Men da begynte vi å bruke Veien til lykke. Vi så en umiddelbar forandring, og ungdommene spredde seg faktisk.

- President, Peacekeepers

Da jeg ble satt i fengsel jeg var ingenting. Da jeg kom ut av fengslet var jeg var en internasjonal lærer på grunn av Veien til lykke. Jeg hadde en sjanse, og jeg hadde en mulighet til å snakke med de overordnede lederne av organisasjoner, selskaper og institusjoner. De gav meg den sjansen – til å lytte til meg og forstå. Og jeg har vunnet deres hjerter gjennom Veien til lykke. Jeg vil gjerne hylle IAS. Hvis det ikke var for IAS, hadde jeg ikke kunnet distribuere og spre budskapet om Veien til lykke til over 250 000 barn. Jeg kunne ikke ha hjulpet over 10 000 innsatte i våre fengsler i Sør-Afrika. I dag er jeg et menneske. I dag har jeg forandret livet mitt på grunn av IAS.

– Tidligere innsatt

Siden vi innførte Veien til lykke har vi redusert volden på skolen med 80 % i året som gikk. Vi har redusert respektløse holdninger overfor lærerne og vulgært språkbruk. De unge er mer tilbøyelige til å sette seg ned, falle til ro, tenke over hva de gjør og gå foran med et godt eksempel. Det er en 100 prosent forbedring.

– Rektor, videregående skole, Michigan

Jeg underviste i fengsler, og de innsatte jeg underviste var de verste av de verste. De var mordere, tyver og gjengmedlemmer. Disse karene oppfattet virkelig hva de hadde gjort. De var mottakelige. De ba om å få undervisningen min. Jeg gikk ikke inn dit med våpen. Jeg gikk ikke inn dit med batonger. Jeg gikk inn dit med Veien til lykke.

– Fengselsinstruktør

Siden implementeringen av Veien til lykke-programmet det siste skoleåret, har vi dokumentert nedgang i områdene negativ oppførsel, åpenbar mangel på respekt samt aggressiv atferd og holdning. Vi har dokumentert større gjensidig respekt og toleranse for andres individuelle forskjeller – en felles omsorg for andre, forståelse av hvor viktig det er å gi, samt en god konkurranseånd.

– Taler, Endumeni samfunnsråd

×