IAS-DONASJON

1. Jeg ønsker å gi
USD
2. Kredittkortinformasjon
3. Personlige opplysninger
Vennligst velg tiltaleformen ovenfra
- - -

Kontaktperson for faktura:

Jeg forstår at assosiasjonens formål er å forene, fremme, støtte og beskytte Scientology religionen og Scientologister i alle deler av verden for å oppnå Scientologys mål, slik de ble formulert av L. Ron Hubbard.

Jeg forstår at alle bidrag vil bli brukt til å beskytte og disseminere Scientology religionen og vil bli brukt i kampen for hele Menneskehetens åndelige frihet og til å støtte religionens humanitære mål.

Jeg forstår at donasjoner til IAS ikke kan refunderes.

Jeg tillater at den personlige informasjonen jeg har gitt i dette skjemaet, og all annen informasjon jeg eventuelt gir til IAS senere, kan oppbevares og behandles med medlemsadministrasjon og medlemskapsforsendelser i øyemed. Jeg har merket meg reglene for behandling av personlige opplysninger på dette skjemaet.

Beskyttelse av personopplysninger: Dataene du oppgir på dette skjemaet vil bli behandlet ifølge IAS’ Personvernpolicy og vil bli oppbevart i en sikker database hos IAS Administrations i Los Angeles. Opplysningene vil bli brukt til administrasjon av IAS-medlemskaper og til å holde deg informert om Scientology Kirkens aktiviteter, produkter og servicer samt til å sende deg medlemsrelaterte forsendelser. Ved å utfylle og sende inn dette skjemaet godtar du at opplysningene blir overført til IAS Administrations i USA og videregis til de enhetene som tilhører Scientology Kirken, som har bemyndigelsen til å håndtere anmodninger om mer informasjon om Scientology på IASAs vegne med ovennevnte formål for øye. IAS Administrations og de kirkene som har bemyndigelsen som beskrevet ovenfor respekterer fullt ut ditt personvern. Dine opplysninger vil aldri bli røpet overfor noen utenfor IAS Administrations og den verdensomspennende kirken og dens tilknyttede enheter. Du kan verifisere medlemskapsinformasjonen som IAS Administrations har om deg eller be oss om å slutte med å sende deg forsendelser når som helst, simpelthen ved å skrive til oss.

Takk

Du har gitt en donasjon til Den internasjonale assosiasjonen av scientologer.

Donasjonen din er blitt videreformidlet, og vil bli behandlet raskt.

Du vil motta en bekreftelse på din donasjon per post.

For ethvert spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst skriv til:

Den internasjonale assosiasjonen av scientologer
c/o Saint Hill Manor
East Grinstead, West Sussex
England, RH19 4JY, eller
e-post til: contact@iasadministrations.net

×