IAS-DONATION

1. Jag vill ge
USD
2. Kreditkortsinformation
3. Personuppgifter
Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån
- - -

Fakturamottagare:

Jag förstår att Förbundets syfte är att ena, främja, stödja och skydda religionen Scientology och Scientologists över hela världen, så att Scientologys mål, så som de formulerades av L. Ron Hubbard, kan uppnås.

Jag förstår att alla donationer kommer att användas för att skydda och disseminera religionen Scientology, i kampen för andlig frihet för hela mänskligheten och för att stödja religionens humanitära mål.

Jag förstår att donationer till IAS inte är återbetalningsbara.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag har gett i detta formulär, och andra uppgifter som jag eventuellt ger till IAS vid senare tillfälle, kan komma att lagras och bearbetas för medlemskapsadministration och för att förse mig med medlemsrelaterade utskick. Jag har noterat integritetspolicyn på detta formulär.

Dataskydd/integritetspolicy: Data som du ger på detta formulär kommer att behandlas i enlighet med Integritetspolicy och kommer att förvaras i en skyddad databas tillhörande IAS Administrations i Los Angeles. Dessa data kommer att användas av IAS för medlemskapsadministration och för att hålla dig underrättad om Scientology Kyrkans aktiviteter, erbjudanden och tjänster, och så att du skall kunna få medlemsrelaterade utskick. Genom att fylla i och skriva på detta formulär samtycker du till att dessa data överförs till IAS Administrations i USA och till att dessa data eventuellt kan vidarebefordras till organisationerna som tillhör den internationella Scientology Kyrkan, som bemyndigats att be om information om Scientology åt IASA, av ovanstående skäl. IAS Administrations och de kyrkor som bemyndigats enligt ovanstående respekterar till fullo din rätt till skydd av personuppgifter. Din information ges aldrig ut till någon part utanför IAS Administrations och den världsomspännande Kyrkan och de till Kyrkan knutna organisationerna. Du kan när som helst begära ut de data som IAS Administrations innehar om dig som medlem eller be oss att upphöra med utskick till dig genom att helt enkelt skriva till oss.

Tack

Du har nu gjort en donation till International Association of Scientologists.

Din ansökan har överförts och behandlas snabbt.

Vi skickar dig en bekräftelse av din donation per post.

Om du har frågor eller vill begära ytterligare information, skriv vänligen till:

International Association of Scientologists
c/o Saint Hill Manor
East Grinstead, West Sussex
England, RH19 4JY, eller
e-post: contact@iasadministrations.net.

×