SANNINGEN OM DROGER

Drogmissbruk har blivit ett utbrett problem på jordens alla kontinenter.

Det medför brott och förstörda liv. Så av den anledningen beviljar IAS anslag som finansierar Sanningen om droger-programmet som både upplyser och förebygger – och på så sätt når det barnen innan langarna gör det.

Det har bevisats om och om igen: när folk vet vad droger faktiskt gör finns det mycket större chans att de väljer efter eget beslut att aldrig använda dem.

Programmet är slagkraftigt och innehåller intervjuer med före detta missbrukare som berättar hur det var. De vet att de har tur att vara vid liv och de arbetar för att hindra andra från att ta samma förödande risk med sina liv.

Programmets droginformationspaket innehåller häften och dvd:er som faktiskt gör intryck, vilket i sin tur gör stor skillnad på planetens drogproblem.

Droger förstör vår civilisation, utöver att de skoningslöst förhindrar fallframsteg. LRH skrev specifikt: ”Vår planet har stött på en barriär som förhindrar alla vittgående sociala framsteg: droger och andra biokemiska ämnen. Dessa kan försätta människor i ett tillstånd som inte bara förhindrar och förstör kroppslig hälsa, utan som kan förhindra all stabil förbättring av mentalt eller andligt välbefinnande.”

I rena siffror finns det nästan en kvarts miljard människor internationellt som använder illegala droger – och antalet dödsfall på grund av överdos överstiger 180 000 varje år.

För att rikta ett effektivt slag mot denna globala farsot ger IAS stöd till Sanningen om droger-programmet – världens största icke-statliga program för drogupplysning och förebyggande. Stiftelsen för en drogfri värld har gett lärare mer än 24 000 drogundervisningspaket för att införa det fullständiga programmet i klassrum.

Den centrala beståndsdelen i kampanjen är de 14 Sanningen om droger-häften som ger fakta och statistik över de mest använda drogerna, såsom marijuana, alkohol, ecstasy, kokain, crack, crystal meth, Ritalin, inhalationsmedel, heroin, LSD, receptbelagda medel, smärtstillande medel och slutligen syntetiska droger – som lagts till programmaterialet på senare tid som svar på den kraftigt ökande användningen världen över.

Kampanjen innehåller också dokumentären Sanningen om droger, med berättelser från de som överlevde och kunde berätta sin historia – nu uppdaterad med ett kapitel om de katastrofala verkningarna av syntetiska droger. Dokumentären, i kombination med häftena och informationsannonserna, utgör stommen i läroplanen för utbildare.

Programmet har inte bara blivit del av läroplan världen över, utan över 1 000 polisiära myndigheter har också använt sig av materialet för att hjälpa till att hålla barn borta från droger.

För att stärka och flankera dessa åtgärder kommer Sanningen om droger-infoannonserna med budskapet ”De sa, De ljög”. Våra annonser – som visas på bred front och är inriktade på ungdomar – har varit ytterst framgångsrika med att fånga deras uppmärksamhet och få dem att inse farorna med droger. Mer än 500 tv-kanaler i över 100 länder har visat dessa infoannonser.

Med kampanjen Sanningen om droger som nu når mer än en halv miljard människor varje år står IAS i främsta ledet för en världsomspännande rörelse för att utplåna drogmissbruk.

Drogfri värld kämpar mot droggisslet genom att tillhandahålla verktyg för de som kommer att använda dem till att väcka en generation till insikt om sanningen om droger. För när människor känner till den sanna verkan droger kan ha på deras liv, finns det större chans att de fattar ett eget beslut att inte använda dem.

En familj kom till mig för fem månader sedan. Flickan var då beroende av crystal meth. Jag minns att första gången de kom in på mitt kontor satte jag ett Sanningen om droger-häfte i flickans hand. Det slutade med att hon nu varit drogfri i fem månader.

– Föreståndare för drogundervisningsstiftelse

Jag har använt Sanningen om droger-materialet och kommer att fortsätta göra det. Materialet är mycket rikt och användbart. Det finns ett starkt intresse och engagemang hos eleverna som vill informera sig om droger och skydda sin hälsa.

– Lärare, Grekland

En viss ung man kom till vårt preventionsprogram på grund av en domstolsorder. Han är polis nu, vilket är tack vare att han tillämpade Sanningen om droger-materialet. Och många ungdomar har gått vidare till college helt enkelt därför att de lärde sig sanningen om droger.

– Programchef på Webber-samhällscentret

Jag ville berätta om hur er läroplan har påverkat en av mina tidigare elever. Hon är i high school nu, men när hon gick i sexan lärde hon sig allt i ert program. Hon skickade mig nyligen detta mejl: ’Jag ville bara tala om för dig att aldrig sluta lära ut de där droglektionerna. Ärligt talat så är mellanstadiet en djungel och så många ungdomar röker och gör saker som jag bara inte fattar. Det verkade som om alla knarkade. Jag måste erkänna att om jag inte hade känt till sanningen om droger skulle jag kanske ha gett efter för grupptrycket, men tack och lov är jag väldigt anti droger på grund av vad du lärde mig. Tack för att du bryr dig så pass mycket att du gör detta för dina elever. Snälla, sluta aldrig! Barn behöver informeras så att de kan fatta rätt beslut. Jag ville bara berätta det för dig.

– Mellanstadielärare

Vi hade cirka fem anhållanden i veckan för drogmissbruk eller droginnehav. Sedan programmet togs i bruk har vi inte anhållit en enda person.

– Polis

Jag införde Sanningen om droger-programmet förra läsåret. Detta är det bästa program jag har sett. Videorna som hör till lektionerna har varit ovärderliga när det gäller att måla en verklig bild av farorna med drogvärlden för eleverna. Fler elever än någonsin kommer till mig och berättar hur skrämmande och hemsk drogvärlden ser ut. Den mest anmärkningsvärda förändringen är att de kan se hur verkligheten är för dem som använder droger, och det skakar om dem. Jag tycker att det är viktigt att man ger dem sanningen – och börjar i mellanstadiet – och det är precis vad det här programmet gör.

– Kontaktpolis

Jag har använt programmet Sanningen om droger i två år. Jag tycker särskilt om videorna. De håller elevernas uppmärksamhet. Eleverna lär sig så mycket om droger och upptäcker att de inte vet allt de trodde att de visste. Många av mina elever hade ingen aning om vad som fanns i drogerna och var chockade över saker de lärt sig efter att ha genomgått programmet. Många lovade att aldrig någonsin ta droger. Jag har haft två olika lärare som anslutit sig till vår sjunde klass som gjorde detta program med mig. De älskade det och hjälpte mig arrangera en ’Drogfri dag’ där 700 personer besökte vår högstadieskola.

– Högstadielärare, USA

×