KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Psykiatriska övergrepp och orättvisor terroriserar och förstör liv varje dag. Trots allvarliga varningar om att psykofarmaka kan orsaka vålds- och självmordsbeteende, har psykiatriker skrivit ut dem till över 20 miljoner barn runtom i världen.

Och varje månad tar dessa droger död på tusentals människor.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) inrättades av Scientology Kyrkan 1969 i syfte att göra slut på psykiatriska övergrepp och brutalitet.

IAS-anslag finansierar KMR:s upplysningsprogram, publikationer och dokumentärer som väcker protest och får folk att agera för att lagstifta bort övergreppen hos denna dödens industri.

Idag tar nästan 200 miljoner människor världen över psykofarmaka – och tiotals miljoner av dem är barn. Och det är inte att undra på, då 5 miljarder dollar spenderas varje år på reklam för receptbelagda läkemedel enbart i USA.

Varje år dör mer än en kvarts miljon människor i psykiatrins vård. Och i detta nu blir hundratusentals människor tvångsintagna på psykanstalter varje år.

Mot bakgrund av många årtionden av forskningsarbete kring sinnet, anden och livet, beskrev L. Ron Hubbard den människokränkande psykiatrin som: ”Den enda orsaken till förfall i detta universum.” Att göra slut på övergrepp inom mentalvården åligger varje scientolog, vilket står klart och tydligt i ”En scientologs kodex”. Vi förbinder oss: ”Att få till stånd en atmosfär av säkerhet och trygghet inom området mental hälsa genom att utplåna dess skadliga gärningar och brutalitet.”

Striden för att sätta stopp för utbrett och kränkande psykiatriskt undertryckande är inte bara en kamp för att rädda några desperata själar; huruvida vår moderna civilisation kommer att gå under eller överleva hänger i sanning på detta.

Som svar på psykiatrins brutala arv har IAS-anslag länge stött Kommittén för Mänskliga Rättigheter i deras globala kampanj för att permanent sätta stopp för psykiatriska övergrepp.

Kampanjen bygger på dokumentärfilmen Psykiatri: Dödens industri. Denna tvåtimmarsfilm är den mest utförliga visuella skildringen som någonsin producerats om psykiatrins historia. Den utgör kärnan i museet ”Psykiatri: Dödens industri”, som finns vid KMR:s internationella huvudkontor i Los Angeles i Kalifornien. Hundratusentals människor har gjort en rundvandring i museet, bland annat sjuksköterskor, läkare och individer som är engagerade i medborgerliga rättigheter. Dödens industri-museet finns med på listan över det man kan få studiepoäng för i den officiella läroplanen för dussintals college.

För att avslöja sanningen om dessa övergrepp överallt används dokumentären också som multimedieresurs vid utställningarna som åker från stad till stad för att finnas på plats under psykiatriska konferenser och möten.

Sedan sponsrar IAS utskick av informationsmapparna med dokumentären Psykiatri: dödens industri samt hela arsenalen av KMR:s dokumentärer, som var och en avslöjar en viss sida av psykiatrisk brottslighet. Dessa skickas till läkare, advokater som specialiserar sig på personskador, föräldraföreningar, åklagare, lagstiftare – och varje person som har möjlighet att ställa psykiatrin under lagen.

Fram till idag har KMR fått till stånd mer än 150 lagar som stiftats för att skydda medborgare från psykiatriska övergrepp. KMR arbetar oförtröttligt genom 200 lokala avdelningar i 34 länder mot dagen då psykiatriska övergrepp förbjudits i lag och åtalats bort en gång för alla.

Efterhand som KMR fortsätter att avslöja och utrota psykiatriska övergrepp inom området psykisk hälsa, kliver dem vars liv har förändrats tack vare KMR ombord för att fortsätta kämpa:

Den kunskap som en enskild student fick efter att ha besökt KMR-museet räddade hennes barns liv. Hur många mödrar står utan möjlighet att be om råd – eftersom de flesta mödrar tror på människor som har ”leg. läkare” på sin vita rock? De vet inte nog om det, men nu har de ett sätt att informeras.

– Sjukvårdsinstruktör

Dokumentären Dödlig utgång väckte till liv denna passion att berätta för alla andra om vad det är som pågår. Jag sprider informationen. Tack vare IAS stöd har jag min son och min familj. Fortsätt med ert stöd. Ni räddar liv. Det finns ingenting som skulle kunna vara bättre.

– Mor

Jag hade tagit psykiatriska preparat i 30 år, vilket har orsakat många biverkningar och dålig hälsa. Jag hade försökt hitta ett sätt att bli fri från psykofarmaka i över ett decennium. Vägen ledde till slut till KMR. Jag har hållit mig borta från psykiatriska preparat i nästan 6 månader nu. Jag är evigt tacksam till KMR och kommer alltid att vara en aktiv medlem. Tack för att ni har förändrat mitt liv.

– Mentalvårdsinstruktör

Vi lever i ett farligt samhälle om psykiatriker har lov att tvinga barn att ta skadliga, farliga, dödliga preparat. Jag fick ett samtal mitt i natten om det olagliga omhändertagandet av ett barn. Det var ett preparat som modern hade rätt att få sitt barn att sluta ta. Det höll på att döda hennes barn. Jag fick samtal från alla möjliga personer. Men sedan fick jag ett samtal från verklig hjälp – KMR! Vi hade informationen, vi hade statistiken, jag hade informerat mig om preparatet och visste vilka biverkningarna var. Och KMR gav mig inte bara informationen, de engagerade sig. Man kan inte bara gå inför rätten och börja munhuggas. Man behöver verktyg, man behöver information, man behöver experter, och KMR var till stor hjälp. De backade upp oss. Försök inte med oss. För då talar vi om det för KMR och KMR kommer till undsättning!

– Advokat

Paketet hjälpte mig personligen … Jag hade behandlats i mer än fem år och fått flera olika diagnoser. När en psykolog berättade för mig om dokumentären blev jag intresserad eftersom det kunde vara ett sätt att bli av med så mycket medicin. Jag hade fått nog ... Idag är jag en normal person, med både med- och motgångar, men jag kan göra allting utan något läkemedel.

– Utbildare och f.d. psykiatrisk patient

Vi tog oss an ett fall där modern hade förklarats vara ”olämplig” av en psykiatriker och följaktligen togs hennes två döttrar ifrån henne. Tillsammans med KMR använde vi tidningar och tv för att ta upp det konkreta fallet. Till slut bevisades modern – utifrån faktabaserade bevis och självklart med vår hjälp – vara en mor och framför allt en människa. Och nu, under de sista tre till fyra åren har döttrarna varit hos deras mor. KMR gav mig chansen att vara en röst för de som inte har någon.

– Brottmålsadvokat och medlare

Jag önskar att jag hade känt till detta för många år sedan. Denna film kunde ha besparat mig 35 år av sorg som jag personligen upplevt under det att jag försökte finna sanningen bit för bit, stycke för stycke. Det skulle också kunna bespara dig eller en nära anhörig personlig smärta.

– Rektor

Efter att jag besökt Dödens industri-museet blev jag arg och förvånad över vad jag sett. Det var hjärtslitande. Jag var mycket överraskad att det fanns ett museum som var villigt att visa detta för folk.

– Medicinsk assistent

×