LIVSTIDSMEDLEMSKAP

 • Personuppgifter
 • Kontaktinformation
 • Betalning

Personuppgifter:

Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Församlingsmedlems information:

- - -

Kontaktuppgifter:

Dataskydd/integritetspolicy: Data som du ger på detta formulär kommer att behandlas i enlighet med Integritetspolicy och kommer att förvaras i en skyddad databas tillhörande IAS Administrations i Los Angeles. Dessa data kommer att användas av IAS för medlemskapsadministration och för att hålla dig underrättad om Scientology Kyrkans aktiviteter, erbjudanden och tjänster, och så att du skall kunna få medlemsrelaterade utskick. Genom att fylla i och skriva på detta formulär samtycker du till att dessa data överförs till IAS Administrations i USA och till att dessa data eventuellt kan vidarebefordras till organisationerna som tillhör den internationella Scientology Kyrkan, som bemyndigats att be om information om Scientology åt IASA, av ovanstående skäl. IAS Administrations och de kyrkor som bemyndigats enligt ovanstående respekterar till fullo din rätt till skydd av personuppgifter. Din information ges aldrig ut till någon part utanför IAS Administrations och den världsomspännande Kyrkan och de till Kyrkan knutna organisationerna. Du kan när som helst begära ut de data som IAS Administrations innehar om dig som medlem eller be oss att upphöra med utskick till dig genom att helt enkelt skriva till oss.

Jag ansöker härmed om livstidsmedlemskap i Internationella scientologförbundet.

Jag förstår att Förbundets syfte är att ena, främja, stödja och skydda religionen Scientology och scientologer över hela världen, så att Scientologys mål, så som de formulerades av L. Ron Hubbard, kan uppnås.

Jag lovar att efterleva Scientologys regler, kodexar och policyer, och jag varken tillhör eller arbetar för en fientlig organisation eller grupp, eller för någon grupp som har för avsikt att skada mänskligheten.

Jag förstår att medlemsavgifterna anges som minimibelopp och att Förbundet accepterar donationer av alla storlekar. Alla donationer kommer att användas för att skydda religionen Scientology och i kampen för frihet för hela mänskligheten.

Jag förstår även att medlemsavgifter, donationer och bidrag inte kan betalas tillbaka.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag har gett i detta formulär, och andra uppgifter som jag eventuellt ger till IAS vid senare tillfälle, kan komma att lagras och bearbetas för medlemskapsadministration och för att förse mig med medlemsrelaterade utskick. Jag har noterat integritetspolicyn på detta formulär.

Betalning:

Kreditkortsinformation:

Fakturamottagare:

Fakturaadress:

Dataskydd/integritetspolicy: Data som du ger på detta formulär kommer att behandlas i enlighet med Integritetspolicy och kommer att förvaras i en skyddad databas tillhörande IAS Administrations i Los Angeles. Dessa data kommer att användas av IAS för medlemskapsadministration och för att hålla dig underrättad om Scientology Kyrkans aktiviteter, erbjudanden och tjänster, och så att du skall kunna få medlemsrelaterade utskick. Genom att fylla i och skriva på detta formulär samtycker du till att dessa data överförs till IAS Administrations i USA och till att dessa data eventuellt kan vidarebefordras till organisationerna som tillhör den internationella Scientology Kyrkan, som bemyndigats att be om information om Scientology åt IASA, av ovanstående skäl. IAS Administrations och de kyrkor som bemyndigats enligt ovanstående respekterar till fullo din rätt till skydd av personuppgifter. Din information ges aldrig ut till någon part utanför IAS Administrations och den världsomspännande Kyrkan och de till Kyrkan knutna organisationerna. Du kan när som helst begära ut de data som IAS Administrations innehar om dig som medlem eller be oss att upphöra med utskick till dig genom att helt enkelt skriva till oss.

Tack

Du har framgångsrikt fullbordat ansökningsformuläret för medlemskap.

Din ansökan har överförts och behandlas snabbt.

Vi meddelar dig per brev när det godkänts.

Om du har frågor eller vill begära ytterligare information, skriv vänligen till:

International Association of Scientologists
c/o Saint Hill Manor
East Grinstead, West Sussex
England, RH19 4JY

Ett livstidsmedlemskap är giltigt hela livet och kostar (). Man behöver aldrig tänka på att förnya sitt medlemskap när man väl nått denna medlemskapsnivå.

Ett livstidsmedlemskap kostar ().

Klicka här om du skulle vilja betala din medlemsavgift genom att göra vecko- eller månadsbetalningar (månadsgivare till IAS).

Förmåner som livstidsmedlemskap ger:

 • Certifikat för livstidsmedlemskap
 • Livstidsmedlemskort
 • Nål för livstidsmedlem
 • Skjorta för livstidsmedlem
 • Tidningen IMPACT
 • Medlemskapsnyheter via e-post
 • Inbjudningar till visningar av IAS-evenemang och -informationsmöten i ditt område
 • Inbjudning att delta i live-firandet av IAS jubileumsevenemang och seminarium
 • Behörighet att bli fältdisseminerare för IAS
 • Behörighet till utbildningspaket och den glidande skalan av begärda donationer för auditeringsintensiver som erbjuds av Scientology Kyrkan
 • Behörighet till stipendier och professionella priser som erbjuds av Scientology Kyrkan
 • Behörighet att äga en Hubbard Professional Mark Ultra VIII-E-meter, vilket krävs av Scientology kyrkor
 • Behörighet till medlemsrabatt på Dianetics och Scientology böcker och föreläsningar som erbjuds av Scientology kyrkor
×