ENA
ENA
FRÄMJA
FRÄMJA
STÖDJA
STÖDJA
SKYDDA
SKYDDA
Bli månadsgivare
till IAS

Anslut dig till de tusentals scientologer som har anmält sig för automatiska månatliga bidrag till IAS. Ditt stöd anhopas och leder till nästa högre medlemskaps- eller hedersstatusnivå. Du går därför hela tiden framåt – och ger ständigt kraft åt de IAS-program som skapar en bättre värld.

USD/MÅNAD

IAS (International Association of Scientologists) är Scientologys officiella medlemsorganisation. Det bildades 1984 i syfte att ena, främja, stödja och skydda religionen Scientology och scientologer över hela världen, så att Scientologys mål, som de formulerades av L. Ron Hubbard, kan uppnås:

”En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder.”

I mer än 30 år har IAS varit troget sitt syfte och sponsrat världsomspännande sociala räddningsprogram, samhällsförbättrande anläggningar, ideala organisationer i strategiskt viktiga kulturella centrum, ideala Avancerade organisationer och dissemineringen av Scientology i global skala.

ANSLUT DIG TILL ELLER HÖJ DIN STATUS I
DEN STÖRSTA HUMANITÄRA STYRKAN PÅ JORDEN IDAG!

PROGRAM SOM IAS ANSLAG MÖJLIGGÖR

VAD IAS-MEDLEMMAR SÄGER

×