UPPHOVSRÄTTS- OCH VARUMÄRKESINFORMATION

Ett tacksamt erkännande riktas till L. Ron Hubbard Library för tillstånd att reproducera valda delar av L. Ron Hubbards upphovsrättsskyddade verk.

Scientology, Dianetics, LRH, OT, Saint Hill, L. Ron Hubbard och Scientology symbolen är varu- och servicemärken som innehas av Religious Technology Center.

”Scientologist” är ett kollektivt medlemskapsmärke som avser medlemmar i anslutna Scientology kyrkor och missioner.

Applied Scholastics, Criminon och Narconon är varumärken som innehas av ABLE International. The Way to Happiness och ”vägen och solen”-motivet är varumärken som innehas av L. Ron Hubbard Library i USA och i andra länder (varumärkesregistreringar har utfärdats och andra registreringar har sökts). CCHR-logon, CCHR och Citizens Commission on Human Rights är varu- och servicemärken som innehas av Citizens Commission on Human Rights. Foundation for a Drug Free World-logon är ett varumärke som innehas av Foundation for a Drug-Free World. Youth for Human Rights International-logon innehas av Youth for Human Rights International. IAS Administrations är en ideell organisation som har kontrakterats för att tillhandahålla tjänster till medlemmar av IAS. Fältdisseminerare arbetar på oberoende basis.

×