ENADE FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Det finns många olika former av kränkningar av mänskliga rättigheter: religiös förföljelse, tortyr och etnisk diskriminering.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är det främsta människorättsdokumentet i världen och kungör de rättigheter som varje man, kvinna och barn är berättigad till. IAS beviljar anslag för att finansiera två upplysnings- och utbildningsprogram – Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter – för att sätta de rättigheter och friheter som garanteras i den allmänna förklaringen i verket världen över.

För när man känner till och förstår mänskliga rättigheter kan de aldrig tas ifrån en.

Brott mot de mänskliga rättigheterna plågar mänskligheten, förstör värdighet och underminerar själva civilisationen. Nästan hälften av världens befolkning – över tre miljarder människor – lever på mindre än 25 kronor om dagen. Uppskattningsvis 30 miljoner människor lever sina liv som slavar, och ytterligare 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel och förslavas varje år.

Man behöver inte titta långt för att finna bevis om utbredd religiös och etnisk förföljelse – både på internationell nivå och i våra egna samhällen.

För att uppfylla LRH:s vision om att ”Mänskliga rättigheter måste göras till ett faktum, inte bara en idealistisk dröm”, sponsrar IAS Enade för mänskliga rättigheter, ett globalt informations- och undervisningsprogram, så att de 30 artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna efterlevs av alla.

Vårt program tillhandahåller material för lärare och tjänstemän som är ansvariga för att leverera utbildning om mänskliga rättigheter till grupper, skolor, organisationer, myndigheter, eller i själva verket hela länder. Informationspaket och läroplanen för mänskliga rättigheter tillhandahålls utan kostnad.

Över 30 000 utbildarpaket har levererats över hela världen för att fullständigt kunna införa programmet – och många skickas till platser där mänskliga rättigheter ofta åsidosätts.

Vårt material inkluderar dokumentärfilmen Berättelsen om mänskliga rättigheter, häften som illustrerar de 30 mänskliga rättigheterna och 30 affischer som var och en visar en särskild mänsklig rättighet. Paketet innehåller fullständiga lektionsplaneringar för att göra det lätt att införa det i utbildningssammanhang.

På webbplatsen för Enade för mänskliga rättigheter finns hela resurspaketet på 17 språk. Alla häften, annonser och dokumentären kan laddas ner eller beställas online. Våra webbplatser för mänskliga rättigheter ses av nästan en miljon besökare varje år.

I detta nu har en kvarts miljon människor fått materialet för människorättsundervisning, tack vare stöd från IAS-medlemmar. Tillsammans hjälper vi till att skapa en värld där mänskliga rättigheter är en verklighet för alla.

Enade för mänskliga rättigheter tillhandahåller material för ett nätverk av människorättsaktivister som tillsammans alstrar en enorm kraft när det gäller att skänka rättvisa till de som glömts bort, övergivits och svikits – och förverkligar på så sätt mänskliga rättigheter.

Jag har varit flykting tre gånger. Jag upptäckte Ungdomar för mänskliga rättigheter på internet. Jag bad inte om inbördeskrig, men vi måste inse att vi är ansvariga för situationen. Men det är i detta avseende som Ungdomar för mänskliga rättigheter är till hjälp – och nu gör de det möjligt för mig att hjälpa mitt land, min familj, mitt folk, min region, min ras och mänskligheten.

– Människorättsaktivist, Liberia

Jag undervisade elever i 16- till 20-årsåldern om mänskliga rättigheter tre timmar i veckan. Denna undervisning är absolut nödvändig för att skapa en sund demokrati och den gagnar mänskligheten. Eleverna förändras – tidigare var de rädda för att kommunicera något över huvud taget till ledningen, men nu berättar de utan någon rädsla.

– Lärare

Enade för mänskliga rättigheter tillhandahåller material för ett nätverk av människorättsaktivister som tillsammans alstrar en enorm kraft när det gäller att skänka rättvisa till de som glömts bort, övergivits och svikits – och förverkligar på så sätt mänskliga rättigheter.
Detta material är en enorm hjälp i allt jag gör. Det hjälper verkligen till att främja de värden och den tolerans som jag delger mina elever. Jag har undervisat i 12 år och ert program är ett utmärkt verktyg. Världen får inte glömma vad det innebär att vara artig och visa respekt för varandra.

– Lärare, Panama

När man talar om mänskliga rättigheter tror folk att det är någonting på hög nivå, som inte ligger inom räckhåll för dem, som de inte kan förstå – men det sätt det presenteras med häftena och videorna har gjort det mycket spännande för folk. De har kunnat interagera med detta begrepp på ett mycket, mycket enklare, mer lättförståeligt sätt.

– Ungdomsledare, Sydafrika

Jag är glad att Scientology Kyrkan stödjer en enad kampanj för mänskliga rättigheter, för då kämpar jag inte ensam. Jag kan se vad de gör, för jag verkar där ute vid frontlinjen. Och i krigsområdet när vi ropar på hjälp – tack vare denna kampanj besvaras mitt rop. Det är underbart att se en kyrka, en organisation, som gör det verk som Gud förväntar sig av oss.

– Biskop och vd för internationell människorättsorganisation

Det slår an en sträng i mitt hjärta, för jag har rest över hela världen. Jag har arbetat med folk av varje klasstillhörighet, tro, färg och religion, och beroende på åldersgrupp kunde vi använda videorna, vi kunde använda böckerna, vi kunde använda materialet – det drar inte bara alla över en kam.

– Ordförande, Londonavdelningen av pakistanier i utlandet, solidaritetsgrupp i Storbritannien

Vi vill tacka dig och ditt team för Ungdomar för mänskliga rättigheter-seminariet. Efter att ha deltagit i seminariet och sett informationsannonserna om mänskliga rättigheter, bestämde sig en av eleverna för att avslöja sin inre strid med att begå självmord och att inte ge efter för den. Seminariet kunde inte ha getts vid en mer läglig tidpunkt, och den inverkan det hade talar för sig själv. Jag kan uppriktigt säga att Ungdomar för mänskliga rättigheter-kampanjen räddar liv.

– Skolkurator

×