VERENIGD VOOR DE MENSENRECHTEN
(UNITED FOR HUMAN RIGHTS)

Er bestaan vele vormen van schendingen van de mensenrechten: religieuze vervolging, marteling en etnische discriminatie.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is ’s werelds verklaring van de rechten waarop elke man, vrouw en kind recht heeft. De IAS verschaft subsidies voor twee informatieve en educatieve programma’s – Verenigd voor de Mensenrechten en Jongeren voor Mensenrechten – om de rechten en vrijheden die in de Universele Verklaring gegarandeert worden, overal ter wereld in werking te zetten.

Want waar mensenrechten bekend zijn en begrepen worden, kunnen ze nooit worden afgenomen.

Schendingen van mensenrechten kwellen de mensheid, vernietigen waardigheid en ondermijnen de beschaving zelf. Bijna de helft van de wereld – meer dan drie miljard mensen – leven op minder dan $2,50 per dag. Naar schatting 30 miljoen mensen leven als slaven, terwijl nog eens 1,2 miljoen kinderen ieder jaar in slavernij worden verhandeld.

Je hoeft niet ver te kijken om bewijs te vinden van welig tierende religieuze en etnische vervolging, beiden op internationale schaal en zelfs in onze eigen gemeenschappen.

Om de visie van LRH te volbrengen dat “Mensenrechten werkelijkheid moeten worden gemaakt en geen idealistische droom mogen blijven”, financiert de IAS Verenigd voor de Mensenrechten, een wereldwijde informatieve en educatieve campagne om de 30 artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties wijd en zijd bekend te maken.

Ons programma verschaft materialen aan docenten en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het leveren van onderwijs in mensenrechten aan groepen, scholen, organisaties, takken van de overheid, of zelfs hele landen. Informatiepakketten en het leerplan m.b.t. mensenrechten worden gratis aangeboden.

Meer dan 30.000 onderwijspakketten zijn over de hele wereld geleverd voor volledige implementatie – veel op plaatsen waar mensenrechten het meest misbruikt worden.

Onze materialen bevatten onder meer de documentaire Het Verhaal over Mensenrechten, boekjes die de 30 mensenrechten illustreren en 30 posters die elk een van de mensenrechten laten zien. Het pakket komt samen met lesplannen voor eenvoudige implementatie in een onderwijsinstelling.

De Verenigd voor de Mensenrechten website bevat de volledige collectie van alle materialen in 17 talen. Alle boekjes, non-profit commercials en documentaires kunnen gedownload of online besteld worden. Samen trekken deze websites jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers.

Tot nu toe hebben, dankzij de steun van IAS-leden, een kwart miljoen mensen docentenmaterialen over mensenrechten ontvangen. Samen helpen wij om een wereld tot stand te brengen waar mensenrechten voor iedereen een realiteit zijn.

Verenigd voor de Mensenrechten bestaat uit een netwerk van voorstanders van mensenrechten, die gezamenlijk een immense kracht genereren om rechtvaardigheid te brengen aan de mensen die vergeten, opgegeven en verlaten werden – en maken op die manier mensenrechten tot een feit.

Ik was drie keer een vluchteling. Ik vond Jongeren voor Mensenrechten op het internet. Ik vroeg niet om die burgeroorlog, maar we moeten ons realiseren dat we verantwoordelijk zijn voor die situatie. Dat is waar Jongeren voor Mensenrechten me hielp en nu geven ze mij de kans om mijn land te helpen, mijn familie, mijn volk, mijn regio, mijn ras en de mensheid.

– Mensenrechtenactivist, Liberia

Ik onderwees mensenrechten aan studenten tussen de 16 en 20 jaar oud, 3 uur per week. Dit onderwijs is dringend nodig voor een gezonde democratie en de mensheid heeft er baat bij. De studenten tonen verandering – voorheen waren ze bang om met een autoriteit te communiceren over welke kwestie dan ook, maar nu initiëren ze dat zonder angst.

– Docent

Verenigd voor de Mensenrechten bestaat uit een netwerk van voorstanders van mensenrechten, die gezamenlijk een immense kracht genereren om rechtvaardigheid te brengen aan de mensen die vergeten, opgegeven en verlaten werden – en maken op die manier mensenrechten tot een feit.
Deze materialen zijn een enorme hulp bij alles wat ik doe. Ze helpen zeer zeker om de waarden en tolerantie die ik naar mijn studenten breng, te ondersteunen. Ik onderwijs al 12 jaar en jullie programma is een uitstekend werktuig. De wereld mag niet vergeten wat het betekent om hoffelijk en respectvol met elkaar om te gaan.

– Leraar, Panama

Wanneer je het over de rechten van de mensen hebt, denken mensen dat het iets op hoog niveau is, dat niet binnen hun bereik ligt en dat ze het niet zouden kunnen begrijpen, maar de presentaties door middel van de boekjes en video’s waren erg stimulerend voor mensen. Het maakte het voor hen mogelijk om op een veel eenvoudiger manier met dit concept te werken, op een manier die ze konden begrijpen.

– Jeugdwerker, Zuid-Afrika

Ik ben erg blij dat de Scientology Kerk een gezamenlijke campagne steunt voor mensenrechten, want ik sta er niet alleen voor. Ik kan het werk wat ze doen goed zien, want ik werk daar buiten, aan de frontlinie. En in de oorlogszone wanneer we het SOS luiden. En dankzij deze campagne, ja, wordt mijn oproep beantwoord. Het is geweldig om een kerk, een organisatie te zien die doet wat God zou willen dat we doen.

– Bisschop & Algemeen Ombudsman, International Ombudsman Agentschap

Het raakt een gevoelige snaar in mijn hart, omdat ik over de hele wereld gereisd heb. Ik heb met mensen gewerkt van elke klasse, elk geloof, elke huidskleur en religie en, afhankelijk van de leeftijdsgroep, kunnen we de video’s gebruiken, of we kunnen de boeken gebruiken of de materialen, en we kunnen alles aanpassen voor een specifieke groep.

– Voorzitter Londense Afdeling Pakistaanse Solidariteitsgroep, Verenigd Koninkrijk

We wilden jullie en jullie team bedanken voor het Jongeren voor Mensenrechten seminar. Na het seminar te hebben bijgewoond en de non-profit commercials over mensenrechten te hebben gezien, besloot één leerling zijn innerlijke strijd met zelfmoordgedachtes te onthullen en daar niet aan onderdoor te gaan. Het seminar had op geen gunstiger moment gegeven kunnen worden en de impact spreekt voor zich. Ik kan echt zeggen dat de Jongeren voor Mensenrechten campagne levens redt.

– Schoolconsulent

×