DE WEG NAAR EEN GELUKKIG LEVEN

Immoraliteit en oneerlijkheid zijn wijdverbreid – en verspreiden zich verder. Morele grenzen die ooit duidelijk waren zijn nu wazig en elke dag brengt nieuwe dubbelzinnigheden.

Om dit morele verval tegen te gaan en integriteit en vertrouwen te herstellen, heeft L. Ron Hubbard het boek De Weg naar een Gelukkig Leven geschreven: een op gezond verstand gebaseerde gids voor een beter leven.

Deze nonreligious morele code kan door iedereen worden gebruikt –·ongeacht ras, cultuur of geloof – om vriendelijkheid, eerlijkheid en de basisvaardigheden van het leven te bevorderen.

Het boekje, dat in 110 talen wordt uitgegeven tegenwoordig, heeft rust gebracht in gemeenschappen die door geweld uiteen werden gereten, heeft vrede gebracht in gebieden die door burgerstrijd verwoest waren, en heeft het zelfrespect van miljoenen mensen over de hele wereld hersteld.

De symptomen van een steeds erger wordende morele crisis zijn overal zichtbaar. Immoraliteit, oneerlijkheid en misdaad doordringen en degenereren onze wereld. Wijdverbreide rassenhaat, de vernietiging van het milieu en stijgende misdaadcijfers nemen alle toe als gevolg van de teloorgang van fundamentele normen en waarden.

Slechts één voorbeeld van het groeiende morele verval is het feit dat internationale financiële verliezen als gevolg van fraude nu meer dan $190 miljard per jaar bedragen – een statistiek met een gestaag bergafwaartse trend.

Bedenk ook dat alleen al in de Verenigde Staten er ongeveer 1,4 miljoen crimineel actieve bendeleden zijn. Voeg daar nog het feit aan toe dat religieuze vijandigheden en geweld in de wereld bijna verdubbeld zijn tussen 2007 en 2014 en dat jaarlijks zo’n 40 miljoen kinderen het slachtoffer worden van misbruik – en dat is slechts een glimp van de toenemende morele teloorgang op aarde vandaag de dag.

De mensen die in een maatschappij in zo’n staat van enturbulatie leven kunnen zich het concept van ware spirituele vrijheid niet eens voorstellen – om het maar niet te hebben over hun eerste stappen nemen.

Om het morele verval om te keren en fundamentele waarden te herstellen, sponsort de IAS Operatie Wereldwijde Kalmte, die gebaseerd is op De Weg naar een Gelukkig Leven. LRH zei over dit boek: “Je hoeft alleen maar dat boekje door de samenleving te laten stromen. Net als zachte olie op de woeste zee, zal de rust dan steeds verder en verder naar buiten stromen.”

De eerste niet-religieuze morele code ter wereld, gepubliceerd in meer dan 110 talen, wordt van hand tot hand verspreid en heeft rust gebracht in gemeenschappen die door geweld uiteen werden gereten, vrede naar gebieden die door burgerstrijd verwoest waren, en heeft het zelfrespect van miljoenen mensen over de hele wereld hersteld.

Sinds de eerste uitgave in 1981 zijn er over de hele wereld meer dan 110 miljoen exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven verspreid. En waar ze van hand tot hand verspreid worden, gebeuren er wonderen in hun kielzog. In 2004 beschreef de Verenigde Naties bijvoorbeeld de Colombiaanse conflicten als “de ergste humanitaire crisis op het westelijke halfrond”, en dus begon er in 2009 een gepaste verspreiding van De Weg naar een Gelukkig Leven. De Colombiaanse politie heeft sinds die tijd De Weg naar een Gelukkig Leven boekjes uitgedeeld aan meer dan 20 procent van de bevolking. De criminaliteitscijfers in het hele land daalden vervolgens met meer dan 50 procent.

Om deze levensreddende materialen in handen van de hele mensheid te plaatsen, maken de subsidies van de IAS het mogelijk om gratis informatie- en lespakketten aan bedrijven, scholen, gevangenissen en takken van het leger te versturen – waar docenten en ambtenaren vaak wanhopig zoeken naar bruikbare oplossingen voor immoraliteit. Het informatiepakket beschrijft de campagne en hoe je die implementeert in de samenleving.

En dit alles wordt gedaan met één doel – om de normen en waarden van de mens te herstellen, waarmee een wereld van vrede en kalmte wordt gecreëerd waarin iedereen een kans heeft om spirituele vrijheid te bereiken.

De Weg naar een Gelukkig Leven overstijgt elke cultuur en elk credo en biedt aan iedereen een weg waarop men waarlijk geluk kan bereiken. Hier volgen verklaringen van degenen die de wonderbaarlijke resultaten hebben ervaren:

De manier waarop ik me over De Weg naar een Gelukkig Leven voel, is gelukkig. Want het is eigenlijk zoals alles zou moeten zijn, maar we zijn het vergeten. Het zijn principes van respect, principes van liefde, principes van balans en mededogen. En dat zijn principes die universeel zijn. Dus het is een soort van wedergeboorte waardoor je de manier kunt veranderen van hoe je jezelf ziet, hoe je kunt zien wat je kan bereiken en wie je kan zijn.

– Consulaatmedewerker

Ik werkte 30 jaar lang voor het Ministerie van Justitie in het federale systeem. Nadat we met dit programma De Weg naar een Gelukkig Leven begonnen, gingen er 50 dagen voorbij in de stad Compton zonder één enkele moord. Dat is nog nooit gebeurd in onze geschiedenis. Voorheen droeg ik altijd een 9 millimeter pistool. Nu draag ik het De Weg naar een Gelukkig Leven boek bij me.

– Grondlegger Tiener Interventieprogramma

We hadden een situatie waarin er een conflict gaande was tussen de politie en wat jongeren. En de politie begon hun oproerschilden aan te doen. Maar toen begonnen wij De Weg naar een Gelukkig Leven te gebruiken. Meteen zagen we een verandering en de jongeren begonnen zich te verspreidden.

– Voorzitter Peacekeepers

Toen ik de gevangenis inging, stelde ik niets voor. Toen ik de gevangenis uitkwam, was ik een internationale leraar als gevolg van De Weg naar een Gelukkig Leven. Ik had een kans en had ik een mogelijkheid om met de hoogste leiders van organisaties, bedrijven en instellingen te praten. Zij gaven me die kans – om naar mij te luisteren en me te begrijpen. En ik heb hun harten gewonnen door middel van De Weg naar een Gelukkig Leven. Ik zou graag de IAS willen bedanken. Zonder de IAS zou ik het evangelie van De Weg naar een Gelukkig Leven niet hebben kunnen distribueren en verspreidden naar meer dan 250.000 kinderen. Ik zou niet meer dan 10.000 gevangenen in onze gevangenissen in Zuid-Afrika hebben kunnen helpen. Vandaag ben ik een menselijk wezen. Mijn leven is vandaag de dag heel anders vanwege de IAS.

– Voormalig gevangene

Sinds de implementatie van De Weg Naar een Gelukkig Leven hebben we tijdens het schooljaar het geweld in de school met 80 procent teruggedrongen. Ook is het respect tegenover leraren een stuk verbeterd en wordt er veel minder gescholden. We zien dat kinderen meer geneigd zijn om rustig te gaan zitten, kalm zijn, en nadenken over wat ze doen en een goed voorbeeld geven. Dat is echt een totale ommekeer.

– Directeur middelbare school, Michigan

Ik heb in gevangenissen onderwezen en de gevangenen daar waren het ergste van het ergste. Het waren moordenaars, overvallers, gangsters. En die jongens begrepen echt wat ze gedaan hadden. Ze waren ontvankelijk. Ze vroegen om mijn lessen. Ik had geen wapens bij me. Geen gummiknuppels. Ik had De Weg naar een Gelukkig Leven bij me.

– Gevangenis-instructeur

Sinds de implementatie van het De Weg naar een Gelukkig Leven programma gedurende het afgelopen schooljaar, hebben we een daling gezien van negatief gedrag, openlijke respectloosheid, van agressief gedrag en agressieve houdingen. We hebben ook een toename geconstateerd van onderling respect en tolerantie ten aanzien van individuele verschillen tussen mensen; ze bekommeren zich meer om anderen en begrijpen het belang van geven en gezonde rivaliteit beter.

– Voorzitter Gemeenteraad Endumeni (Zuid-Afrika)

×