AZ ÚT A BOLDOGSÁGHOZ

Az erkölcstelenség és a becstelenség széles körben elterjedt – és egyre terjed. A valaha egyértelmű erkölcsi határvonalak mára elmosódtak, és minden nap újabb kétértelműségeket hoz.

Az erkölcsi hanyatlás megfordítására, valamint az alapvető erkölcsi rend és értékek helyreállítására L. Ron Hubbard megírta Az út a boldogsághoz – Ésszerű útikalauz a jobb élethez című könyvet.

Ezt a nemvallásos erkölcsi kódexet bárki használhatja, bőrszínétől, hovatartozásától vagy hitvallásától függetlenül, hogy elősegítse a jóság, a becsületesség és az élethez szükséges alapkészségek kialakítását.

A több mint 110 nyelven megjelent mű nyugalmat hozott erőszaktól szenvedő településeknek, békét teremtett harcok dúlta területeken, és önbecsülést adott több millió embernek a világ minden részén.

Az egyre mélyülő erkölcsi válság jelei mindenhol láthatók. Erkölcstelenség, tisztességtelenség és bűnözés hatja át és rombolja világunkat. A széles körben elterjedt fajgyűlölet, a környezet pusztítása és a bűnözés az alapvető erkölcsi értékek hanyatlásával párhuzamosan fokozódik.

Csak egyetlen példa az egyre nagyobb erkölcsi űrre: gondoljunk bele abba, hogy a csalásból eredő nemzetközi pénzügyi veszteségek napjainkban összesen több mint 190 milliárd dollárra rúgnak évente – és ez a statisztika folyamatosan romlik.

Gondoljunk bele abba is, hogy csak az Egyesült Államokban körülbelül 1,4 millió aktív bandatag van. Vegyük ehhez hozzá azt a tényt, hogy a vallásokkal kapcsolatos ellenségeskedés és erőszak 2007 és 2014 között majdnem megduplázódott világszerte, és hogy 40 millió gyereket bántalmaznak minden évben – és ez még csak egy pillantás volt arra az egyre nagyobb fokú erkölcsi romlásra, amely napjainkban tapasztalható a Földön.

Az ilyen szinten enturbulált társadalomban élő emberek el sem tudják képzelni a valódi szellemi szabadság fogalmát – azt pedig még kevésbé, hogy megtegyék az első lépéseiket.

Az erkölcsi hanyatlás megfordításáért és az alapvető értékek helyreállításáért az IAS finanszírozza Az út a boldogsághoz köré épülő Bolygószintű Nyugalom Mozgalmat. LRH azt mondta erről a műről: „Csupán annyit kell tenned, hogy folyamatosan áramoltatod ezt a füzetet a társadalomba. Mint finom olajréteg a háborgó tengeren, úgy terjed majd szét a nyugalom.”

Ez a több mint 110 nyelven megjelent, kézről kézre adott mű a világ első nemvallásos erkölcsi kódexe. Nyugalmat hozott erőszaktól szenvedő településeknek, békét teremtett harcok dúlta területeken, és önbecsülést adott több millió embernek.

1981-es első kiadása óta Az út a boldogsághoz több mint 110 millió példánya került az emberek kezébe világszerte. És ahol kézről kézre jár, csodák történnek a nyomában. Csak egyetlen példa: 2004-ben az ENSZ a kolumbiai konfliktusokat „a nyugati félteke legsúlyosabb humanitárius válságának” nevezte, ezért 2009-ben egy ennek megfelelő nagyságrendű Az út a boldogsághoz kampány kezdődött. A kolumbiai rendőrség azóta a népesség 20%-ának osztotta ki Az út a boldogsághoz füzeteket. Ezt követően a bűnözés több mint 50%-kal csökkent országszerte.

Annak érdekében, hogy ez az életmentő mű eljusson az egész emberiséghez, az IAS támogatásának köszönhetően ingyenes információs csomagokat és oktatócsomagokat kaphatnak cégek, iskolák, börtönök és hadseregek – ezeken a helyeken a pedagógusoknak és a tisztviselőknek gyakran nagy szükségük van működőképes megoldásokra az erkölcstelenséggel kapcsolatban. A csomag ismerteti a kampányt és azt, hogy hogyan kell alkalmazni a társadalomban.

Mindezeknek egyetlen célja van: újra erkölcsössé tenni az Embert, és ezáltal békés és nyugodt világot teremteni, ahol mindenkinek esélye van elérni a szellemi szabadságot.

A minden kultúrát és vallást áthidaló Az út a boldogsághoz mindenki számára utat kínál az igazi boldogság eléréséhez. Íme néhány beszámoló olyanoktól, akik már megtapasztalták a csodálatos eredményeit:

Az út a boldogsághoz-zal kapcsolatban boldognak érzem magam. Mert tényleg így kellene lennie a dolgoknak, de elfelejtettük. Alapelveket tartalmaz a tiszteletről, a szeretetről, az egyensúlyról és az empátiáról. És ezek az alapelvek egyetemesek. Így olyan ez, mint egy újjászületés, amely megváltoztathatja azt, ahogy önmagadat és az azzal kapcsolatos lehetőségeidet szemléled, hogy kivé válhatsz, és ki lehetsz.

– konzul

Harminc évig dolgoztam az Igazságügyi Minisztériumnál. Amikor elkezdtük Az út a boldogsághoz programot, ötven nap alatt senkit nem öltek meg Comptonban. Ilyen soha nem történt a történelmünk során. Korábban 9 milliméteres fegyvert hordtam. Most Az út a boldogsághoz könyvet hordom.

– alapító, tizenévesek megelőzési programja

Volt egy eset, amikor a rendőrség néhány fiatallal nézett farkasszemet. És a rendőrök kezdték elővenni a pajzsaikat. De aztán elkezdtük használni Az út a boldogsághoz-t. Azonnal változást láttunk, és a fiatalok ténylegesen szétoszlottak.

– elnök, Békefenntartók

Amikor bekerültem a börtönbe, semmi sem voltam. Amikor kijöttem a börtönből, nemzetközi tanár voltam Az út a boldogsághoz-nak köszönhetően. Volt egy esélyem, és lehetőségem nyílt beszélni szervezetek, vállalatok és intézmények felső vezetőivel. Megadták nekem ezt az esélyt – hogy meghallgatnak és megértenek. És Az út a boldogsághoz-zal nyertem meg őket. Szeretném elismerésemet kifejezni az IAS-nek. Ha nem lett volna az IAS, nem osztogathattam volna Az út a boldogsághoz-t, és nem terjeszthettem volna az elveit több mint 250 000 gyereknek. Nem tudtam volna több mint 10 000 elítéltnek segíteni Dél-Afrika büntetés-végrehajtási intézeteiben. Most emberi lény vagyok. Mára megváltoztattam az életem az IAS-nek köszönhetően.

– volt elítélt

Amióta elkezdtük használni Az út a boldogsághoz-t, a tanév során 80%-kal csökkent az erőszak az iskolánkban. Csökkent a tanárokkal szembeni tiszteletlenség és a trágár beszéd is. A gyerekek most sokkal inkább hajlandók leülni, lehiggadni, átgondolni a tetteiket, és jó példát mutatni egymásnak. Ez 100%-os javulás.

– középiskolai igazgató, Michigan, USA

A rabok, akiket tanítottam a börtönökben, a legrosszabbak legrosszabbjai voltak. Gyilkosok, rablók, bandatagok voltak. És tényleg jól vették a tanultakat. Befogadták. Kérték az órámat. Nem pisztollyal mentem oda. Nem gumibottal mentem oda. Az út a boldogsághoz-zal mentem.

– büntetés-végrehajtási nevelő

„Amióta az elmúlt tanévben elkezdtük Az út a boldogsághoz programot, dokumentálhatóan kevesebb a fegyelmi probléma, a kirívó tiszteletlenség és az agresszív viselkedés. Javulást dokumentáltunk a kölcsönös tisztelet és az egyéni különbözőségekkel szembeni türelem tekintetében, továbbá a másokkal való törődés, a hozzájárulás fontosságának megértése és az egészséges versenyszellem területén.

– elnök, Endumeni Önkormányzat

×