COOKIE („SÜTI”)-SZABÁLYZAT

Amikor ön ellátogat a www.iasmembership.org weboldalunkra (továbbiakban: „Weboldal”), a jelen Cookie-szabályzat vezérli a „sütik” („cookie”-k) és közösségimédia-bővítmények IAS Administrations általi használatát. A 2. cikkben további információkat talál arról, hogy mik azok a „sütik” („cookie”-k) és a közösségimédia-bővítmények.

Miután tájékoztattuk arról, hogy sütiket és közösségimédia-bővítményeket használunk, Weboldalunk további használatával elismeri, hogy elolvasott minden információt azok használatáról. Ön határozottan egyetért, hogy a szóban forgó sütiket és közösségimédia-bővítményeket az alábbi Cookie-szabályzatban leírtak szerint használja.

Ha további (általános) információkat szeretne arról, hogy a sütiken és a közösségimédia-bővítményeken kívül hogyan kezeljük a személyes adatait, beleértve a velünk e-mailben, telefonon, faxon vagy közösségi médián keresztül folytatott vagy a megrendelésére, tagsági díjak fizetésére vagy hozzájárulás nyújtására vonatkozó kommunikációját, kérjük, tekintse meg Adatvédelmi szabályzatunkat.

 1. KIK VAGYUNK?
  1. Az ön személyes adatait az IAS Administrations Inc., 4751 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90028, United States of America (a továbbiakban: „IASA”, „mi”, „minket”, „miénk”) kezeli. Az IAS Administrations egy nonprofit szervezet, amely arra szerződött, hogy szolgáltatásokat nyújtson a Scientologistok Nemzetközi Szövetsége („IAS”) tagjainak. Bármikor kapcsolatba léphet velünk az iasagdpr@iasadministrations.info e-mail címen.
  2. Ahol a jelen Cookie-szabályzatban jogszabályokra vagy rendeletekre történik hivatkozás, az egyaránt vonatkozik az említett jogszabályok, illetve rendeletek esetleges módosításaira is.
  3. A jelen Cookie-szabályzat saját kezdeményezésünkből történő módosítására és átdolgozására való jogot fenntartjuk. Ebben az esetben ezen módosításokról és kiigazításokról legalább két héttel azt megelőzően tájékoztatjuk önt Weboldalunkon, mint hogy azok alkalmazandók lesznek. Weboldalunk bármilyen további használatára ezután a módosított Cookie-szabályzat vonatkozik.
 2. MIK AZOK A SÜTIK („COOKIE”-K) ÉS A KÖZÖSSÉGIMÉDIA-BŐVÍTMÉNYEK?
  1. A sütik az ön eszközének merevlemezén tárolt apró szöveges fájlok, amelyek bizonyos információkat vagy személyes adatokat tartalmaznak.
  2. A közösségimédia-bővítmények közösségimédia-szolgáltatók (például a Facebook és a LinkedIn) által kifejlesztett és rendelkezésre bocsátott kis szoftverek, amelyek lehetővé teszik, hogy a Weboldalunkhoz közösségi médiát integráljunk.
 3. MILYEN SÜTIKET ÉS KÖZÖSSÉGIMÉDIA-BŐVÍTMÉNYEKET HASZNÁLUNK?
  1. Amikor a Weboldalunkra látogat, az oldal sütiket helyez el az ön eszközén, illetve közösségimédia-bővítményeket használ. Ezek általában abban segítenek nekünk, hogy azonosítani tudjuk önt. Ezen adatok révén, azáltal, hogy statisztikai és használati adatokat gyűjtünk, betekintést nyerünk abba, ahogy ön és mások használják a Weboldalunkat. Ezáltal tökéletesíteni tudjuk a Weboldalunkat, az anyagainkat és a szolgáltatásainkat, hogy minél jobb felhasználói élményt nyújtsunk önnek. Amennyiben ellenvetése van sütihasználatunkkal kapcsolatban, olvassa el a 7. cikket.
  2. Az alábbi sütitípusokat használhatjuk:
   • Feltétlenül szükséges munkamenetsütik, amelyek a Weboldalunk működtetéséhez szükségesek;
   • Funkcionális sütik, amelyek lehetővé teszik, hogy felismerjük önt, amikor visszatér a Weboldalunkra;
   • Teljesítményjavító vagy felhasználási tevékenységet elemző sütik, amelyek segítségével felismerjük és számoljuk a Weboldalunk látogatóit, és elemezzük, hogy a látogatók miként mozognak a Weboldalunkon;
   • A célzó- és hirdetési sütik, amelyek segítségével rögzítjük az ön Weboldalunkon tett látogatását, a meglátogatott lapokat és az ön által követett linkeket.
  3. A Weboldalunk a Google Analytics szolgáltatását használja. Ez a Google Inc. által működtetett webelemző felhasználói tevékenységet elemző sütiket használ. E szolgáltatás segítségével gyűjtjük be és elemezzük a látogatói információkat (például használt böngésző, új látogatók száma, marketingtevékenység által kiváltott reakció és böngészési időtartam), azért, hogy tökéletesítsük a Weboldalunkat és az ön felhasználói élményét, és hogy az ön igényeihez szabjuk a marketingkampányainkat.
  4. Az alábbi táblázatban áttekintést nyújtunk a Weboldalunkon használt sütikről és a közösségimédia-bővítményekről.
    NÉV:TÍPUSLEÍRÁS/CÉLTÁROLÁSI IDŐTARTAM
   1._gaCookie (teljesítményjavító)

   A Google Analytics által biztosított sütik, amelyek segítenek mérni, hogy milyen interakciót folytatnak a felhasználók Weboldalunk tartalmával (lásd 3.3. cikk).

   Tudjon meg többet: a „Google Analytics” sütihasználata a Weboldalakon.

   2 év
   2._gatCookie (teljesítményjavító)1 perc
   3._gidCookie (teljesítményjavító)24 óra
 4. KINEK KÜLDJÜK EL AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
  1. Harmadik felekre bízzuk például a következőket:
   • Azért, hogy biztosítsák önnek a Weboldalunkat (például tárhelyszolgáltató); vagy
   • Hogy a promóciós információinkat megfelelően célozzuk meg (például marketingcég); vagy
   • Hogy a megrendelését kezeljék (például szállítócég kézbesítse önnek az anyagokat); vagy
   • Hogy a befizetését kezeljék (például pénzforgalmi szolgáltató vagy hitelképesség-ellenőrző cég).
  2. Személyes adatait megoszthatjuk a Scientology Egyház más országos, regionális vagy helyi szervezetével, például helyi egyházzal, misszióval, társadalomjobbító és humanitárius programokkal, kontinentális tagsági irodákkal vagy IAS területi terjesztőkkel. Például, megosztjuk az ön IAS-tagsági státusát és elérhetőségeit a Nemzetközi Scientology Egyházzal (CSI), hogy tudassuk velük, hogy ön jogosult a Hubbard Professzionális Mark Ultra VIII E-méter birtoklására, vagy hogy jogosult bizonyos tagsági kedvezményekre. Garantáljuk azonban, hogy minden Scientology-szervezet megfelelő figyelmet fordít arra, hogy az ön személyes adatainak kezelése mindig összhangban álljon a jelen Cookie-szabályzatban foglaltakkal.
  3. Jogi kötelezettségünk lehet arra nézve, hogy az ön személyes adatait átadjuk illetékes bűnüldöző szerveknek vagy azok képviselőinek, igazságügyi hatóságoknak, kormányszerveknek vagy -testületeknek, beleértve az illetékes adatvédelmi hatóságokat, hogy a fenti 3. cikkben leírtak szerint megfeleljünk egy jogi kötelezettségnek.
  4. Az ön azonosításra alkalmas személyes adatait semmilyen harmadik fél számára nem küldjük el a 4.1., 4.2. és 4.3. cikkekben foglaltakon kívül az ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Anonimizált adatokat azonban elküldhetünk más szervezeteknek, amelyek felhasználhatják ezeket az anyagok és szolgáltatások tökéletesítésére, valamint ezen anyagok és szolgáltatások marketingjének, megjelenítésének és értékesítésének személyre szabására.
 5. HOL KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
  1. Személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) belül és kívül egyaránt kezeljük, így az USA-ban is. Személyes adatainak a fenti 3. cikkben leírt célokból történő kezeléséhez személyes adatait harmadik félnek is továbbíthatjuk, hogy azokat a nevünkben az EGT-n kívül kezeljék. Minden egyes, az ön személyes adatait az EGT-n kívül kezelő jogalany köteles megfelelő védintézkedéseket tenni az ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Az „IASA” esetében e védintézkedések abból erednek, hogy kötelező érvénnyel meg kell felelnünk azon uniós jogszabályoknak, amelyek a személyes adatok védelmével állnak összefüggésben. Harmadik felek esetében e védintézkedések az alábbiakból származhatnak:
   • Az átvevő ország olyan hatályos jogszabályokkal rendelkezik, amelyek az EGT-ben nyújtott védelemmel egyenértékűnek tekinthetők; vagy
   • Szerződéses megállapodás köztünk és az adott jogalany között.
  2. Továbbíthatunk anonimizált és/vagy összesített adatokat az EGT-n kívüli szervezeteknek. Ilyen adattovábbítás esetén meggyőződünk arról, hogy léteznek olyan védintézkedések, amelyek garantálják az ön személyes adatainak, illetve a saját személyes adataira vonatkozó összes olyan jogának a biztonságát és integritását, amelyek az alkalmazandó kötelező erejű jog értelmében megilletik önt.
 6. MILYEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉSEKNEK TESZÜNK ELEGET?
  1. Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a fenti 3. cikkben felsorolt célok eléréséhez szükségesek.
  2. Az ön személyes adatait csak a fenti 3. cikkben felsorolt célok eléréséhez szükséges ideig kezeljük, vagy amíg vissza nem vonja a hozzájárulását, hogy azokat kezeljük. Hozzájárulásának visszavonása azzal járhat, hogy a továbbiakban nem tudja használni Weboldalunk egészét vagy egy részét. Amikor személyes adataira már nincs szükség a fenti 3. cikkben meghatározott célokra, azokat személyazonosításra alkalmatlanná tesszük, kivéve, ha:
   • Az IASA-nek vagy bármely más harmadik félnek különösen fontos érdeke, hogy a birtokunkban lévő személyes adatok azonosíthatók maradjanak; vagy
   • Jogi vagy szabályozási kötelezettség, bírósági végzés vagy közigazgatási határozat, amely miatt a személyazonosításra alkalmatlanná tételt nem végezhetjük el.
  3. Ön tudomásul veszi, hogy marketingtörekvéseink lényeges elemét képezi, hogy marketinganyagainkat az ön számára aktuálisabbá tegyük. Ezt úgy tesszük, hogy az ön egyedi profilját a releváns jellemzők alapján személyre szabjuk, majd e profil alapján küldünk önnek közleményeket, promóciókat, ajánlatokat, hírleveleket és más népszerűsítési információkat az ön érdeklődésére számot tartó anyagokról és szolgáltatásokról.
  4. Megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket teszünk, hogy személyes adatait megvédjük a jogosulatlan hozzáféréstől vagy a lopástól, valamint a véletlen elvesztéstől, manipulálástól vagy megsemmisítéstől. Munkatársaink, illetve harmadik felek munkatársai kizárólag a szükséges ismeret elvének betartásával férhetnek az adatokhoz, szigorú titoktartási kötelezettségek vállalásával. Ön tudomásul veszi, hogy teljes biztonság és védettség azonban még a legnagyobb erőfeszítés esetében sem garantálható.
  5. Ha ön nyilvántartásunkba lépett azzal a céllal, hogy mi népszerűsítési információkat, úgymint közleményeket, promóciókat, ajánlatokat és hírleveleket küldjünk önnek e-mailben vagy személyesen, egyéb elektronikus kommunikációs csatornán, akkor ön bármikor megváltoztathatja az ilyen népszerűsítő információkkal kapcsolatos beállításait úgy, hogy rákattint a szóban forgó promóciós információkban található leiratkozási linkre.
  6. Ha ön nyilvántartásunkba lépett azzal a céllal, hogy papíralapú promóciós információkat küldjünk önnek, például magazinokat, közleményeket, népszerűsítő anyagokat, ajánlatokat és hírleveleket, akkor kifogást emelhet a papíralapú népszerűsítő információk további érkezése ellen oly módon, hogy kérését a jelen Cookie-szabályzat 8.8. cikkében foglaltaknak megfelelően elküldi adatvédelmi tisztviselőnknek.
 7. MIT TEHET, HA NEM KEDVELI A SÜTIKET?
  1. Ahhoz, hogy ne kerüljenek sütik az eszközére, önnek megfelelően kell konfigurálnia a böngészője beállításait. Az, hogy e beállításokat hogyan szabályozhatja, hogyan törölheti a sütiket és hogyan vonhatja vissza beleegyezését, hogy sütiket használjunk, attól függ, hogy milyen böngészőt használ. Ne feledje azonban, hogy e beállítások módosítása vagy a sütik törlése azt okozhatja, hogy e Weboldal bizonyos funkciói a továbbiakban nem fognak megfelelően működni. Ha bővebb információra van szüksége arról, hogy hogyan lehet a sütiket beállítani, kattintson az ön által használt böngésző alábbi linkjére:
 8. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT?
  1. Ön jogosult arra, hogy hozzáférést kérjen valamennyi általunk kezelt, önhöz tartozó személyes adathoz. Fenntartjuk a jogot, hogy ésszerű összegű adminisztrációs díjat számoljunk fel olyan egymást követő többszöri hozzáférési kérelem igénylése esetén, amelyeket egyértelműen kellemetlenkedés vagy károkozás céljából nyújtanak be. Minden kérelemben meg kell határozni, hogy ön mely adatkezelési tevékenység tekintetében kívánja gyakorolni hozzáférési jogát, és meg kell adni, hogy mely adatkategóriákhoz kíván hozzáférni.
  2. A helyesbítéshez való jog – azaz ön jogosult arra, hogy bármely önhöz tartozó pontatlan személyes adat díjmentes helyesbítését kérje. Ha helyesbítési kérelmet ad be, a kérvényhez bizonyítékot kell mellékelnie a helyesbítendő adatok tévességéről.
  3. Ön jogosult arra, hogy visszavonja személyes adatai kezelésére vonatkozó korábban adott hozzájárulását.
  4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) – azaz ön jogosult arra, hogy kérje az önhöz tartozó személyes adatok törlését, ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy ha ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását. Ugyanakkor szem előtt kell tartania, hogy a törlésre vonatkozó kérelmeket az alábbiak figyelembevételével bíráljuk el:
   • Saját érdekeink és harmadik felek érdekei elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel szemben; vagy
   • Jogi vagy szabályozási kötelezettségek, közigazgatási vagy bírósági végzések, amelyek a szóban forgó törlési kérelemnek ellentmondhatnak.
  5. Az adatkezelés korlátozásához való jog – azaz ön jogosult arra, hogy törlés helyett kérje, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését, ha:
   • Épp ellenőrizzük az ön személyes adatainak pontosságát; vagy
   • Az adatkezelés jogellenes, és ön ellenzi a személyes adatainak törlését; vagy
   • Önnek a személyes adataira jogi követelés megállapításához, érvényesítéséhez, illetve védelméhez van szüksége, míg nekünk a fenti 3. cikk alatt felsorolt célokból már nincs szükségünk azokra; vagy
   • Épp ellenőrizzük, hogy saját jogos érdekeink előnyt élveznek-e az ön érdekeivel szemben, amennyiben ön a 8.6. cikk szerinti tiltakozáshoz való jogát gyakorolja.
  6. Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatai kezelésével kapcsolatban, ha:
   • Az adatkezelés saját jogos érdekünk alapján történik; és
   • Ön képes bizonyítani, hogy saját helyzetével kapcsolatos komoly és megalapozott okokkal indokolható a szóban forgó tiltakozás; és
   • Saját jogos érdekeink nem állnak az ön érdekei felett.
  7. Az adathordozhatósághoz való jog – azaz ön jogosult arra, hogy az ön által rendelkezésünkre bocsátott, önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés az ön hozzájárulásán vagy az önnel kötött szerződésen alapul.
  8. Ha a fent felsorolt egy vagy több jog gyakorlására irányuló kérelmet kíván benyújtani, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a dpo@scientology.net címre küldött e-mailben. A jog gyakorlását kérő e-mailt nem tekintjük arra vonatkozó hozzájárulásnak, hogy személyes adatait a kérelem feldolgozásához szükséges mértéken túl is kezeljük. A szóban forgó kérelem az alábbi feltételeknek kell hogy megfeleljen:
   • Egyértelműen fejtse ki, hogy mely jogát kívánja gyakorolni; és
   • Egyértelműen fejtse ki, hogy milyen okból kívánja gyakorolni a jogát, ha ez követelmény; és
   • A kérelmét keltezze és írja alá; és
   • A kérelméhez mellékelnie kell az ön személyazonosságát igazoló érvényes személyi igazolványának digitálisan szkennelt másolatát. Ha a kapcsolatfelvételi űrlapot használja, kérhetünk öntől egy megerősítő aláírást és a személyazonosságának igazolását.
×