VÄGEN TILL LYCKA

Omoral och oärlighet finns överallt – och fortsätter att sprida sig. Moraliska värderingar som en gång var tydliga är nu diffusa, och för varje dag kommer nya saker som uppfattas som tvetydigheter.

För att vända på den moraliska nedgången och återställa grundläggande moral och värderingar skrev L. Ron Hubbard Vägen till lycka: En guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft.

Denna icke-religiösa moralkodex kan tillämpas av vem som helst – oavsett ras, kultur eller tro – för att främja vänlighet, ärlighet och de grundläggande färdigheter man använder för att leva livet.

Den har publicerats på 110 språk, har fört lugn till samhällen som slitits sönder av våld, fred till områden som härjas av inre oroligheter, och självrespekt till miljontals människor överallt i världen.

Symptomen på en moralkris som bara blir värre finns överallt. Vår värld genomsyras och försämras av omoral, oärlighet och brott. Utbredd rasdiskriminering, miljöförstörelse och en ökande brottsfrekvens blir bara värre när grundläggande moral och värden försämras.

Som blott ett exempel på det moraliska vakuum som bara växer sig större har vi det faktum att internationella ekonomiska förluster som orsakas av bedrägeri nu uppgår till mer än 190 miljarder dollar årligen – och det är en statistik som ständigt blir värre.

Ta nu också med i beräkningen att det enbart i USA finns cirka 1,4 miljoner gängmedlemmar som aktivt medverkar till brott. Lägg nu till det faktum att fientlighet och våld i religionens namn världen över nästan fördubblades mellan 2007 och 2014, och att 40 miljoner barn utsätts för övergrepp varje år – så får man sig en glimt av den ökande moraliska försämringen på jorden idag.

Människorna i ett så pass enturbulerat samhälle kan inte ens föreställa sig begreppet sann andlig frihet – än mindre ta sina första steg.

För att vända på den moraliska nedgången och återställa grundläggande värderingar stödjer IAS-anslag Operation globalt lugn, som kretsar kring Vägen till lycka. LRH sade följande om boken: ”Allt man behöver göra är att se till att häftet fortsatt sprids i samhället. Likt olja som gjuts på stormande vågor, kommer lugnet att sprida sig över större och större områden.”

Den är världens första icke-religiösa moralkodex och har publicerats på 110 språk. Den går buntvis från medborgare till medborgare och återställer på så sätt lugn i områden som slitits sönder av våld, skapar fred i regioner som härjats av inre oroligheter och den har återgett miljontals människor självrespekt.

Sedan dess första utgivning år 1981 har mer än 110 miljoner exemplar av Vägen till lycka kommit i omlopp världen över. Och där de gått från hand till hand har mirakler uppstått i deras kölvatten. Som blott ett exempel beskrev Förenta Nationerna år 2004 de colombianska konflikterna som ”den värsta humanitära krisen på västra halvklotet”, och därför lanserades år 2009 en Vägen till lycka-kampanj i motsvarande storleksordning. Den colombianska polisen har delat ut Vägen till lycka-häften till 20 procent av befolkningen. Brottsligheten i landet sjönk därefter med mer än 50 procent.

I syfte att få ut detta livsviktiga material till hela mänskligheten kan man genom IAS-anslag tillhandahålla kostnadsfria informations- och utbildningspaket åt företag, skolor, fängelser och olika grenar av militären – där lärare och tjänstemän ofta är i desperat behov av fungerande lösningar på omoral. I paketet beskriver man kampanjen och hur man inför det i samhället.

Allt görs med ett enda syfte – att återställa människans känsla för moral, och därigenom skapa en värld präglad av fred och lugn där alla har en chans att uppnå andlig frihet.

Vägen till lycka överstiger alla kulturer och religioner erbjuder den en väg för alla att följa och därmed uppnå verklig lycka. Här är uttalanden från dem som har upplevt dess mirakulösa resultat:

Jag känner mig lycklig angående Vägen till lycka. För det är verkligen så det borde vara, men vi har glömt det. Det är principer för respekt, för kärlek, för jämvikt och barmhärtighet. Det är principer som är allmängiltiga. Som en pånyttfödelse: det kan förändra ens självuppfattning, ens tro på vad man kan uppnå och vem man kan vara.

– Konsul

Jag arbetade för justitiedepartementet – i det federala systemet i trettio år. När vi införde Vägen till lycka-programmet resulterade det i att det inte förekom ett enda mord i Compton på femtio dagar. Det har aldrig hänt i vår historia. Jag brukade bära pistol. Nu bär jag Vägen till lycka-boken.

– Grundare, ungdomsprogram

Vi hade en situation där det rådde ett dödläge mellan polisen och några ungdomar. Och polisen började ta på sina kravallsköldar. Men så började vi använda Vägen till lycka. Genast blev det en förändring, och ungdomarna gav sig faktiskt av.

– Ordförande, Peacekeepers

När jag hamnade i fängelse var jag ingenting. När jag kom ut ur fängelse var jag en lärare på internationell nivå tack vare Vägen till lycka. Jag fick en chans och möjlighet att prata med ledare i organisationer, företag och institutioner. De gav mig den chansen – att lyssna på mig och förstå. Och jag har vunnit deras hjärtan genom Vägen till lycka. Jag hyllar IAS. Om det inte vore för IAS skulle jag inte ha kunnat dela ut och sprida budskapet om Vägen till lycka till mer än 250 000 barn. Jag skulle inte ha kunnat hjälpa mer än 10 000 interner i våra kriminalvårdsanstalter i Sydafrika. Idag har jag blivit människa. Idag har jag förändrat mitt liv, tack vare IAS.

– Före detta fånge

Sedan vi införde Vägen till lycka har vi minskat våldet i skolan med 80 % i år. Vi har också upplevt en minskning i respektlösa attityder mot lärarna och i bruket av vulgärt språk. Barnen är nu mer benägna att sitta ner, lugna sig, tänka på vad de gör och föregå med gott exempel. Det är en hundraprocentig förbättring.

– High school-rektor i Michigan

Jag undervisade i fängelserna och de interner som jag undervisade var de absolut värsta. De var mördare, rånare, gängmedlemmar. De förstod verkligen vad de gjort. De var mottagliga. De bad om min undervisning. Jag gick inte in dit med gevär. Jag gick inte in dit med batonger. Jag gick in dit med Vägen till lycka.

– Instruktör vid fångvårdsanstalt

Sedan vi införde Vägen till lycka-programmet förra läsåret har vi dokumenterat en minskning i negativt uppförande, grov respektlöshet, aggressivt beteende och aggressiva attityder. Vi har dokumenterat en ökning i ömsesidig respekt och tolerans för andra personers egenart, gemensam omsorg om varandra, förståelse av hur viktigt det är att bidra, samt sund konkurrens.

– Ordförande för Endumeni kommunfullmäktige

×