INTEGRITETSPOLICY

Denna Integritetspolicy styr behandlingen av dina personliga uppgifter på grundval av Dataskyddsförordningen (European General Data Protection Regulation – GDPR) av IAS Administrations som en del av ditt besök på vår webbplats iasmembership.se (här nedan: ”Webbplatsen”), eller din kommunikation med oss per e‑post, telefon och fax. IAS Administrations är en ideell organisation som har kontrakterats för att tillhandahålla tjänster till medlemmar av International Association of Scientologists (”IAS”).

Om du vill ha mer information om hur vi behandlar personliga uppgifter via cookies, sociala insticksprogram och andra typer av spårningsteknologi, hänvisar vi dig vänligen till vår Cookie-policy.

 1. VILKA ÄR VI?
  1. Dina personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning av IAS Administrations Inc., 4751 Fountain Ave, Los Angeles, Kalifornien 90028, USA (här nedan: ”IASA”, ”vi”, ”oss”, ”vår”). Du kan kontakta oss via e‑post på iasagdpr@iasadministrations.info. IAS är Scientologys officiella medlemsorganisation. Det bildades 1984 i syfte att ena, främja, stödja och skydda religionen Scientology och Scientologists över hela världen, så att Scientologys mål, som de formulerades av L. Ron Hubbard, kan uppnås.
  2. När det i denna Integritetspolicy hänvisas till lagar eller förordningar är det underförstått att eventuella ändringar av dessa lagar eller förordningar inkluderas.
  3. Vi förbehåller oss rätten att ändra och anpassa denna Integritetspolicy på vårt eget initiativ. I sådana fall kommer dessa ändringar och anpassningar att meddelas dig via vår Webbplats minst två veckor innan ändringarna och anpassningarna blir gällande. Vidare användning av vår Webbplats kommer att omfattas av den ändrade Integritetspolicyn.
 2. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?
  1. När du använder vår Webbplats behandlar vi:
   • Teknisk information, såsom information om din enhet, IP-adress, webbläsartyp, geografisk lokalisering och operativsystem;
   • Surfbeteende, såsom hur långt ditt besök är, vilka länkar du klickar, vilka sidor du besöker och hur ofta du besöker en sida.
  2. När du ber oss om ett nytt medlemskort eller när du kommunicerar med oss genom att fylla i ett kontaktformulär på vår Webbplats, eller via e‑post, telefon eller fax, då behandlar vi:
   • Identitetsinformation som du förser oss med, som t.ex. ditt IAS-medlemsnummer (om så är tillämpligt), din titel, ditt förnamn, efternamn och språk;
   • Kontaktuppgifter som du förser oss med, såsom din e‑postadress, postadress, ditt land, telefonnummer och mobilnummer;
   • Kommunikationens innehåll, såsom din begäran eller fråga;
   • Teknisk information om kommunikationen, såsom med vem du kommunicerar hos oss, datum och tid för kommunikationen;
   • Allmänt tillgänglig information om dig, såsom information som är offentligt tillgänglig på din sociala medieprofil.
   • Eventuella andra personuppgifter du förser oss med, såsom vilken typ av medlemskort du har, anledningen till att du behöver ett nytt medlemskort eller bästa tid att nå dig.
  3. När du ansöker om att bli IAS-medlem eller när du gör ett bidrag till Förbundet, oavsett om det är ett engångsbidrag, ett bidrag varje vecka, varannan vecka eller varje månad, behandlar vi:
   • Identitetsinformation som du förser oss med, som t.ex. ditt IAS-medlemsnummer (om så är tillämpligt), din titel, ditt förnamn, efternamn, språk, din processing- och utbildningsnivå;
   • Kontaktuppgifter som du förser oss med, såsom din Kyrka eller Mission, e‑postadress, postadress, ditt land, telefonnummer och mobilnummer;
   • Uppgifter om bidrag eller ansökan, såsom ansökningsavgift eller bidragsbelopp och, om tillämpligt, avgiftsschemat, såvida du inte ansöker om ett sex månaders fritt medlemskap;
   • Betalningsuppgifter, som ditt kreditkortsnummer, namnet på ditt kreditkort, ditt kreditkorts giltighet och CVV-nummer, såvida du inte ansöker om ett sex månaders fritt medlemskap;
   • Tekniska uppgifter om ansökan eller bidrag, t.ex. datum och tid;
   • Alla andra personuppgifter du ger oss, såsom dina kommentarer, vad som fick dig att bidra, hur du hörde talas om IAS eller din medlemskapsnivå.
  4. När du köper en biljett till Patronbanketten vid IAS-jubileet behandlar vi:
   • Identitetsinformation som du förser oss med, som t.ex. ditt IAS-medlemsnummer, titel, förnamn och efternamn;
   • Kontaktuppgifter som du förser oss med, såsom din e‑postadress, postadress, ditt land, telefonnummer och mobilnummer;
   • Beställningsinformation, som den biljett du köpte eller datum och tid för beställningen;
   • Betalningsinformation, såsom summan du betalade för ditt köp.
  5. När du begär en insamlingsprovision från oss behandlar vi:
   • Identitetsinformation som du förser oss med, som t.ex. ditt IAS-medlemsnummer, din titel, ditt förnamn, efternamn och språk;
   • Kontaktuppgifter som du förser oss med, såsom din e‑postadress, postadress, ditt land, telefonnummer och mobilnummer;
   • Uppgifter om insamlingsprovisionen, såsom beloppet för insamlingsprovisionen;
   • Den selekterade personens information, såsom den selekterades förnamn, efternamn, e‑postadress, IAS-medlemskapsnummer, det belopp som den selekterade personen betalat och datum, typ och plats för den selekterades betalning och, om tillämpligt eller tillgängligt, en Kyrka eller Mission som den selekterade personen tillhör.
  6. Vi får de flesta av dina personuppgifter direkt från dig, men det kan hända att vi får ytterligare information om vad du föredrar och om ditt surfbeteende från partners såsom Google. Om du vill ha mer information om de personuppgifter som dessa parter behandlar om dig och gör tillgängliga för andra, hänvisar vi dig vänligen till deras respektive integritetspolicy.
 3. I VILKA SYFTEN BEHANDLAR VI DINA PERSONLIGA UPPGIFTER OCH VILKEN ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR DETTA?
  1. I tabellen nedan förklarar vi i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter och på vilken rättslig grund vi gör det. Behandlingen stödjas på följande rättsliga grunder:
   • Ditt samtycke, där du informeras om vad detta samtycke innebär innan du frivilligt ger ditt samtycke;
   • Ett avtal med dig, för att kunna fullgöra avtalet eller för att kunna vidta åtgärder innan ett avtal med dig ingås;
   • En rättslig förpliktelse som vi måste följa;
   • Vårt berättigade intresse, såsom kontinuerliga förbättringar av vår Webbplats, våra sociala mediekanaler, material och tjänster för att garantera att du får bästa möjliga upplevelse, för att förvara dem säkert från missbruk och olaglig verksamhet, för att marknadsföra dem och göra dem tillgängliga för dig, vilket inbegriper Scientology Kyrkans program för att förbättra samhället och humanitära program.
    SYFTERÄTTSLIG GRUND
   1.Vi behandlar dina personuppgifter för att på ett personligt och effektivt sätt förse dig med det material, de tjänster eller den information du begär via vår Webbplats, e‑post, telefon eller fax.Vårt berättigade intresse

   Ett avtal med dig
   2.Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna behandla din beställning, betalning av medlemsavgifterna eller bidrag och för att kunna leverera till dig det material eller den information om medlemskap eller hedersstatusar du begär eller för att förse dig med de tjänster du begär.Ett avtal med dig
   3.Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna behandla ditt bidrag eller den insamlingsprovision som du har begärt.Ett avtal med dig
   4.Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka dig marknadsförings­information om vårt material och våra tjänster i samband med medlemskap och hederstatusnivåer, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad, via e‑post eller andra person-till-person-kanaler för elektronisk kommunikation, ifall du uttryckligen gav ditt samtycke till att ta emot sådan marknadsförings­information.Ditt samtycke
   5.Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka dig marknadsförings­information för material eller tjänster i samband med medlemskap och hederstatusnivåer som liknar de du tidigare köpte eller fick från oss, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad via e‑post eller andra person-till-person-kanaler för elektronisk kommunikation.Vårt berättigade intresse
   6.Vi behandlar dina personuppgifter i andra marknadsföringssyften, såsom på papper, dvs. för att förse dig med riktad marknadsförings­information, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad från IASA och noggrant utvalda partners.Vårt berättigade intresse
   7.Inom ramen för att skicka dig marknadsförings­information, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad, via e‑post eller andra person-till-person-kanaler för elektronisk kommunikation, behandlar vi dina personuppgifter för att samla in information och analysera vår marknadsförings­information, såsom vilket av innehållet i den reklaminformation du har fått tillgång till, eller på vilka länkar i denna marknadsförings­information du har klickat (dvs. via spårningsteknologier såsom web beacons i våra e‑postmeddelanden).Ditt samtycke
   8.Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa en unik profil av dig som förbättrar din upplevelse baserat på var du är, din beställningshistorik om sådan finns, din bidragshistorik, din medlemskapsnivå, din processingnivå, din utbildningsnivå och dina familjemedlemmar.Ditt samtycke
   9.Vi behandlar dina personuppgifter:
   • för att fullgöra rättsliga förpliktelser som vi måste fullgöra, eller
   • för att fullgöra alla rimliga begäranden från behöriga brottsbekämpande myndigheter eller representanter, rättsliga myndigheter, statliga myndigheter eller organ, vilket inbegriper behöriga dataskyddsmyndigheter, eller
   • för att överföra dina personuppgifter till polisen eller rättsliga myndigheter på vårt eget initiativ som bevis eller om vi har motiverade misstankar om en olaglig handling eller ett brott som begåtts av dig genom din användning av vår Webbplats, våra sociala mediekanaler eller andra kommunikationskanaler.
   En rättslig förpliktelse
   10.Vi behandlar dina personliga uppgifter för att utföra statistiska analyser så att vi kan förbättra vår Webbplats, vår marknadsföringsinformation, vårt material och våra tjänster eller för att utveckla nytt material och nya tjänster.Vårt berättigade intresse
   11.Vi behandlar dina personuppgifter för att bevara våra berättigade intressen eller för att bevara de berättigade intressena hos en tredje part i fall din användning av vår Webbplats eller andra kommunikations­kanaler kan betraktas vara:
   • en kränkning av något av gällande användarvillkor av vår Webbplats eller immaterialrätter eller någon annan av våra eller en tredje parts rättigheter, eller
   • en fara eller ett hot mot säkerheten eller integriteten hos vår Webbplats, våra sociala mediekanaler eller andra kommunikationskanaler eller någon av våra eller våra utvalda partners eller en tredje parts IT-system på grund av virus, trojaner, spionprogram, skadeprogram eller någon av varje annan form av skadlig kod, eller
   • på något sätt hätskt, obscent, diskriminerande, rasistiskt, ärekränkande, illvilligt, sårande eller på något annat sätt opassande eller olagligt.
   Vårt berättigade intresse
 4. TILL VEM SKICKAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  1. Vi förlitar oss på tredjeparter, till exempel:
   • För att ställa vår Webbplats till ditt förfogande (t.ex. ett webbhotell); eller
   • För att rikta vår marknadsförings­information (såsom ett marknadsföringsföretag); eller
   • För att behandla din beställning (såsom ett transportföretag för att leverera materialet till dig); eller
   • För att behandla din betalning (såsom en leverantör av betalningstjänster eller ett kreditupplysningsföretag).
  2. Eventuellt kommer vi att dela dina personuppgifter med Church of Scientology International och andra nationella, regionala eller lokala organisationer inom Scientology Kyrkan, så som lokala Kyrkor, Missioner, samhällsförbättrande program och humanitära program, Kontinentala medlemskapskontor eller IAS-fältdisseminerare. Vi delar till exempel din IAS-medlemskapsstatus och dina kontaktuppgifter med Church of Scientology International (CSI) för att låta dem veta din behörighet att äga en Hubbard Professional Mark Ultra VIII-E-meter eller din behörighet för vissa medlemsrabatter. Vi kommer däremot att se till att alla Scientology-organisationer tar vederbörlig omsorg för att all behandling av dina personuppgifter är i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy.
  3. Vi kan vara rättsligt skyldiga att dela dina personuppgifter med behöriga brottsbekämpande myndigheter eller representanter, rättsliga myndigheter, statliga myndigheter eller organ – vilket inbegriper behöriga dataskyddsmyndigheter – för att hörsamma en juridisk skyldighet som anges i Artikel 3 ovan.
  4. Vi skickar inte dina personuppgifter på ett identifierbart sätt till annan tredje part än de som nämns i Artiklarna 4.1, 4.2 och 4.3 utan ditt uttryckliga samtycke. Det kan dock tänkas att vi skickar anonymiserade uppgifter till andra organisationer som kan använda dessa uppgifter för att förbättra material och tjänster, liksom för att anpassa marknadsföring, skyltning och försäljning av detta material och dessa tjänster.
 5. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
  1. Vi behandlar dina personuppgifter både inom och utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive i USA. För att behandla dina personuppgifter för de syften som anges i Artikel 3 ovan, kan vi också överföra dina personuppgifter till tredjeparter, vilka behandlar för vår räkning utanför EES. Varje enhet utanför EES som behandlar dina personuppgifter är skyldig att säkerställa adekvata skyddsåtgärder avseende behandling av dina personuppgifter. För IASA är sådana skyddsåtgärder ett resultat av att vi är direkt förpliktade att följa EU-lagstiftning som avser skydd av personuppgifter. För tredjeparter kan sådana skyddsåtgärder vara konsekvensen av:
   • Att mottagarlandet har lagstiftning som kan anses motsvara det skydd som erbjuds inom EES; eller
   • Ett avtalsarrangemang mellan oss och den entiteten.
  2. Vi kan överföra anonymiserade och/eller sammanställda uppgifter till organisationer utanför EES. Om sådan överföring äger rum, kommer vi att se till att det finns skyddsåtgärder för att garantera säkerheten och integriteten av dina uppgifter och alla rättigheter med avseende på dina personuppgifter som du kan åtnjuta i enlighet med gällande föreskriven lagstiftning.
 6. VILKA KVALITETSFÖRSÄKRINGAR FÖLJER VI?
  1. Vi gör vårt yttersta för att enbart behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå de syften som anges i Artikel 3 ovan.
  2. Dina personuppgifter behandlas endast så länge det behövs för att uppnå de syften som anges under Artikel 3 ovan eller tills du drar tillbaka samtycke till att behandla dem. Om du återkallar ditt samtycke kan det innebära att du inte längre kan använda hela eller en del av vår Webbplats. Vi kommer att avidentifiera dina personuppgifter när de inte längre behövs för de syften som beskrivs i Artikel 3 ovan, såvida det inte föreligger:
   • Ett intresse att behålla dina personuppgifter identifierbara hos IASA, eller annan tredje part, som väger tyngre; eller
   • En juridisk förpliktelse eller en som är baserad på en förordning eller en rättslig eller administrativ order som hindrar oss från att av-identifiera dem.
  3. Vi hoppas du förstår att en viktig aspekt av våra marknadsföringsansträngningar har att göra med att göra vårt marknadsföringsmaterial mer relevant för dig. Vi gör detta genom att anpassa din unika profil baserat på relevanta karaktärsdrag som beskrivs i Artikel 2 av denna Integritetspolicy och sedan använda denna profil för att förse dig med kommunikationer, reklam, erbjudanden, informationsblad och annan marknadsförings­information om material och tjänster som skulle kunna intressera dig.
  4. Vi kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter skyddade från obehörig åtkomst eller stöld samt från oavsiktliga förluster, manipulering och förstörelse. Åtkomst av våra anställda eller tredje parts personal kommer endast att förekomma på en behöver-veta-basis och vara föremål för strikta sekretessförpliktelser. Vi hoppas dock att du förstår att trygghet och säkerhet i bästa fall är ansträngningar och förpliktelser som aldrig kan garanteras.
  5. Om du är registrerad till att erhålla marknadsförings­information, såsom kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad via e‑post eller andra person-till-person-kanaler för elektronisk kommunikation, kan du ändra dina inställningar angående att erhålla sådan marknadsförings­information genom att klicka på den opt-out-länk som tillhandahålls i sådan marknadsförings­information.
  6. Om du är registrerad till att erhålla marknadsförings­information i pappersform, såsom tidskrifter, kommunikationer, reklam, erbjudanden och informationsblad, kan du invända mot att erhålla ytterligare marknadsförings­information i pappersform genom att skicka in en begäran till vårt dataskyddsombud i enlighet med Artikel 7.8 av denna Integritetspolicy.
 7. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?
  1. Du har rätt att begära att få tillgång till alla personuppgifter som behandlas av oss och som har med dig att göra. Vi förbehåller oss rätten att debitera en rimlig administrativ avgift för flera på varandra följande önskemål om tillgång som tydligt har skickats in för att orsaka oss besvär eller skada. Varje begäran måste ange för vilken behandlingsaktivitet du önskar använda din rätt att få tillgång, och måste ange vilka uppgiftskategorier du önskar få tillgång till.
  2. Du har rätten till rättelse, dvs. att be om att alla personuppgifter som har med dig att göra och är felaktiga, rättas utan kostnad. Om du skickar in en begäran om rättelse, måste din begäran åtföljas av bevis på den bristfälliga beskaffenheten hos de uppgifter för vilka rättelse begärs.
  3. Du har rätten att återkalla ditt tidigare givna samtycke till behandling av dina personuppgifter.
  4. Du har rätten att begära radering, dvs. att personuppgifter som har med dig att göra tas bort, ifall dessa uppgifter inte längre behövs mot bakgrund av de syften som anges i Artikel 3 ovan eller om du återkallar ditt samtycke för behandling. Tänk dock på att en begäran om radering kommer att utvärderas av oss mot:
   • Våra och en tredje parts intressen som kan väga tyngre än dina intressen; eller
   • Rättsliga skyldigheter, domstolsavgöranden eller administrativa beslut som kan stå i strid med sådan radering.
  5. Du har rätten till begränsning istället för radering, dvs. att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter om:
   • Vi verifierar riktigheten av dina personuppgifter; eller
   • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter; eller
   • Du begär dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk, om vi inte längre behöver dina personuppgifter för de syften som anges i Artikel 3 ovan; eller
   • Vi verifierar huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen om du utövar din rätt att invända i enlighet med Artikel 7.6.
  6. Du har rätten att invända mot behandling av personuppgifter ifall:
   • Behandlingen är baserad på vårt berättigade intresse enligt Artikel 3 ovan; och
   • Du kan bevisa att det finns allvarliga och berättigade skäl i samband med din specifika situation som motiverar en sådan invändning; och
   • Våra berättigade intressen inte väger tyngre än dina intressen.
  7. Du har rätten till dataportabilitet, dvs. att från oss erhålla i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, alla personuppgifter som du har gett oss, ifall behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal med dig i Artikel 3 ovan.
  8. Om du önskar lämna in en begäran om att utöva en eller flera av de rättigheter som angetts ovan, kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e‑postmeddelande till iasagdpr@iasadministrations.info. En begäran via e‑post att utöva en rättighet kommer inte att tolkas som samtycke till behandling av dina personuppgifter utöver vad som krävs för att hantera din begäran. En sådan begäran skall uppfylla följande krav:
   • Klart och tydligt ange vilken rättighet du vill utöva; och
   • Klart och tydligt ange anledningarna till att du utövar din rättighet, om detta krävs; och
   • Din begäran skall dateras och undertecknas; och
   • Din begäran skall åtföljas av en digital skanning av ditt giltiga id-kort som bevisar din identitet. Om du använder kontaktformuläret är det möjligt att vi ber dig om en undertecknad bekräftelse och bevis på din identitet.
×