IAS-SPONSRADE KAMPANJER

DAGENS VÄRLD PRÄGLAS AV KAOS på grund av eskalerande omoral, flagranta brott mot människans grundläggande rättigheter, drogmissbruk som sprider sig hejdlöst, och oräkneliga människor som dör på grund av psykiatrikers övergrepp. Eftersom var och en av dessa källor till fördärv förhindrar miljontals människor från att ens föreställa sig att hjälp är möjlig – än mindre att börja på Bron till total frihet – sponsrar IAS de mest effektiva sociala räddningskampanjerna i världen

Kommittén för Mänskliga Rättigheter

Psykiatriska övergrepp och orättvisor terroriserar och förstör liv varje dag. Trots allvarliga varningar om att psykofarmaka kan orsaka vålds- och självmordsbeteende, har psykiatriker skrivit ut dem till över 20 miljoner barn runtom i världen.

Enade för mänskliga rättigheter

Det finns många olika former av kränkningar av mänskliga rättigheter: religiös förföljelse, tortyr och etnisk diskriminering.

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna är det främsta människorättsdokumentet i världen och kungör de rättigheter som varje man, kvinna och barn är berättigad till. IAS beviljar anslag för att finansiera två upplysnings- och utbildningsprogram – Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter – och för att införa de rättigheter och friheter som garanteras i den allmänna förklaringen världen över.

Sanningen om droger

Drogmissbruk har blivit ett utbrett problem på jordens alla kontinenter.

Det medför brott och förstörda liv. Och därför beviljar IAS anslag för att sponsra Sanningen om droger-programmet som upplyser om och förebygger droganvändning – för att nå barnen innan langarna gör det.

Vägen till lycka

Omoral och oärlighet finns överallt – och fortsätter att sprida sig. Moraliska värderingar som en gång var tydliga är nu diffusa, och för varje dag kommer nya saker som uppfattas som tvetydigheter.

För att vända på den moraliska nedgången och återställa grundläggande moral och värderingar skrev L. Ron Hubbard Vägen till lycka: En guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft.

Frivilligpastorerna

Oavsett om frivilligpastorerna verkar i sitt eget lokalområde eller i katastrofområden på andra sidan världen lyder deras motto: Det går att göra något åt det.

×