FÄLTDISSEMINERING FÖR IAS

OM PROGRAMMET

En fältdisseminerare för IAS är en IAS-medlem som hjälper Förbundet att hjälpa andra bli medlemmar eller höja sin medlemskapsnivå eller IAS-status. Programmet är baserat på det framgångsrika fältmedarbetarprogrammet (FSM) som drivs i alla Scientology kyrkor och som skapades av L. Ron Hubbard.

Som IAS-medlem kan du delta i detta program, oavsett din skicklighets- eller utbildningsnivå.

Så här går det till:

När du direkt tar någon till eller skickar en person till den lokala medlemskapschefen, eller till ett kontinentalt medlemskapskontor för en briefing, insamlingsintervju eller för att delta i ett IAS-evenemang, kan du vara berättigad till 5 % insamlingsprovision på alla medlemsavgifter eller donationer från individen som ett direkt resultat av detta besök.

Eller om du redan disseminerar och är bekant med ämnet kan du personligen informera någon om syftet med IAS och dess resultat och direkt delta i att samla in medlemsavgiften eller donationerna. Om du gör det kan du vara berättigad till upp till 10 % i provision på de pengar du samlat in.

Det finns tre nivåer av fältdisseminerare för IAS: provisorisk, permanent och professionell.

Vid varje nivå kommer du att förses med verktyg och övningar som gör dig mer effektiv. Personalen vid de kontinentala medlemskapskontoren kan hjälpa dig.

Att vara fältdisseminerare är en av de mest givande aktiviteter som man kan ägna sig åt. Tusentals IAS-medlemmar har till dags dato åtagit sig detta korståg som deras syfte i livet – och många har även gjort denna hjälp till sin livsuppgift.

Som fältdisseminerare för IAS tar man på sig ansvaret att upplysa andra eller att föra in andra så att de kan upplysas, med syftet att bli medlemmar eller höja sin hedersstatus. Det är en roll som är både enkel och tillfredsställande.

Gå med i det AKTIVA TEAMET. Bli FÄLTDISSEMINERARE FÖR IAS
Kontakta ditt lokala medlemskapskontor idag för mer information eller klicka här för att komma igång nu.

FÄLTDISSEMINERARE FÖR IAS
MED DERAS EGNA ORD

Att vara fältdisseminerare innebär att få andra att inse att IAS ÄR svaret på att få LRH:s teknologi ut i världen. Det är beslutet de fattar att stödja den grupp som gör mest för att skydda och främja Scientology runtom i världen – IAS. Det är att skapa sanna gruppmedlemmar. För DET är IAS sanna styrka. Vår kraft och vårt inflytande står i direkt proportion till antalet hängivna medlemmar vi har. Så att skapa dessa medlemmar är det som ger mig min drivkraft och det har det gjort från första början. För när allt kommer omkring är det vad det handlar om. – T.C., FLORIDA, USA

IAS är en global rörelse. Jag insåg att om jag bidrog till gruppen med mina färdigheter och förmågor skulle jag kunna åstadkomma den optimala inverkan utifrån vem jag är ... Uppriktigt sagt så går det fortfarande upp för mig hur stort det inflytandet är, nu efter mitt sjunde år som fältdisseminerare på heltid. Det växer dagligen allteftersom IAS med dess kampanjer och program penetrerar allt djupare in i den här planeten med världens och historiens största och mest effektiva satsning på att rädda människan. – T.F., LOS ANGELES, USA

Det som fick mig att bli fältdisseminerare för IAS var mitt personliga syfte att hjälpa den här planeten och föra Scientology till alla, överallt. Jag anser att IAS är det snabbaste och mest effektiva sättet att hjälpa mänskligheten och säkerställa Scientologys framtid! När jag uppmuntra individer att hjälpa och stödja IAS känner jag att jag gör något effektivt för denna civilisation. – A.B., ITALIEN

Jag vill ha en bättre värld, en ljusare framtid för alla – och det är IAS som möjliggör alla program som hjälper till att skapa denna framtid. På grund av alla människor jag personligen har talat med å Scientologys och IAS vägnar, har jag så många människor som är mina vänner, äkta vänner, över hela världen. Varje gång jag får en scientolog att bli livstidsmedlem får jag sådan glädje eftersom de vinster som personen får är samma vinster som jag får. De blir alltid mer kompetenta efter hand som de ökar sitt ANSVAR på sina åtta dynamiker. – J.P., LOS ANGELES, USA

Det är det största spelet i universum – att garantera Scientologys framtid! När jag läste boken Introduktion till Scientology etik och kom till uttalandet ”Det största goda för det största antalet dynamiker ...” tänkte jag på det här en hel del. Vad för slags spel skulle det kunna vara? Till slut hittade jag det: att vara fältdisseminerare för IAS. – A.K., UNGERN

Jag blev fältdisseminerare för IAS för jag såg med egna ögon att det som fick mitt land att göra en helomvändning var de IAS-sponsrade kampanjerna. Jag vill att de ska införas världen över! – M.L., COLOMBIA

Jag blev fältdisseminerare för jag ville spela en aktiv roll i att hjälpa till att utöka den grupp som går i spetsen för att hantera denna planet och skapar en OT-civilisation! – S.R., NEW YORK, USA

×