HJÄLP TILL ATT STÖDJA VÄRLDSOMSPÄNNANDE NÖDHJÄLPSARBETE

DONATION TILL US IAS MEMBERS’ TRUST

1. Jag vill ge
USD
2. Kreditkortsinformation
3. Personuppgifter
Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån
- - -

Fakturamottagare:

US IAS Members’ Trust (USIMT) bildades 1993 för att möjliggöra för skattebetalare i USA att göra avdragsgilla bidrag som stödjer IAS. Donationer till US IAS Members’ Trust gäller inte som betalning av IAS-medlemskap.

Alla medlemsavgifter måste betalas till International Association of Scientologists och kan inte räknas som avdragsgilla bidrag.

Jag förstår att US IAS Members’ Trust stödjer följande syfte: att ena, främja, stödja och skydda religionen Scientology och Scientologists över hela världen, så att Scientologys mål, som de formulerades av L. Ron Hubbard, kan uppnås.

Jag förstår att alla donationer kommer att användas för att skydda och disseminera religionen Scientology och i kampen för andlig frihet för hela mänskligheten och för att stödja religionens humanitära mål.

Jag förstår att donationer till US IAS Members’ Trust inte är återbetalningsbara.

Jag samtycker till att de personuppgifter som jag har tillhandahållit på detta formulär, och all annan information som jag senare kan komma att ge US IAS Members’ Trust, kan komma att lagras och bearbetas för att administrera medlemskap och för att förse mig med utskick från US IAS Members’ Trust och från IAS. Jag har noterat integritetspolicyn på detta formulär.

Jag godkänner att donationer görs till:

US IAS Members’ Trust
4751 Fountain Ave.
Los Angeles, CA 90029

Dataskydd/integritetspolicy: Data som du ger på detta formulär kommer att behandlas i enlighet med Integritetspolicy och kommer att förvaras i en skyddad databas tillhörande IAS Administrations i Los Angeles. Dessa data kommer att användas av IAS för medlemskapsadministration och för att hålla dig underrättad om Scientology Kyrkans aktiviteter, erbjudanden och tjänster, och så att du skall kunna få medlemsrelaterade utskick. Genom att fylla i och skriva på detta formulär samtycker du till att dessa data överförs till IAS Administrations i USA och till att dessa data eventuellt kan vidarebefordras till organisationerna som tillhör den internationella Scientology Kyrkan, som bemyndigats att be om information om Scientology åt IASA, av ovanstående skäl. IAS Administrations och de kyrkor som bemyndigats enligt ovanstående respekterar till fullo din rätt till skydd av personuppgifter. Din information ges aldrig ut till någon part utanför IAS Administrations och den världsomspännande Kyrkan och de till Kyrkan knutna organisationerna. Du kan när som helst begära ut de data som IAS Administrations innehar om dig som medlem eller be oss att upphöra med utskick till dig genom att helt enkelt skriva till oss.

Tack

Du har nu gjort en donation till US IAS Members’ Trust.

Din ansökan har överförts och behandlas snabbt.

Vi skickar dig en bekräftelse av din donation per post.

Om du har frågor eller vill begära ytterligare information, skriv vänligen till:

US IAS Members’ Trust
4751 Fountain Ave
Los Angeles, CA 90029 USA
e-post: contact@iasadministrations.net.

×