IAS-FELTDISSEMINERING

OM PROGRAMMET

En IAS Feltdisseminator er et medlem av IAS som bistår assosiasjonen med å hjelpe andre til å bli medlemmer eller til å gå videre til sine neste medlemskap eller IAS-statuser. Programmet er basert på det vellykkede feltstabsmedlems (FSM)-programmet i alle Scientology Kirker, utformet av L. Ron Hubbard.

Som medlem av IAS kan du delta i dette programmet, uansett dine ferdigheter eller ditt treningsnivå.

Slik fungerer det:

Når du direkte bringer eller sender en person til den lokale medlemskapsoffiseren eller til et kontinentalt medlemskapskontor for en briefing, et intervju eller for å delta på et IAS-event, kan du bli berettiget til å motta en 5 % innsamlingsprovisjon på enhver medlemskontingent eller på donasjoner mottatt fra personen som et direkte resultat av besøket.

Eller, hvis du allerede disseminerer og er fortrolig med emnet, kan du personlig briefe personer om formålet og ytelsene til IAS og direkte delta i å innsamle medlemskontingenter eller donasjoner. Når du gjør det kan du bli berettiget til å motta opptil 10 % provisjon på midler du har innsamlet.

Det finnes tre nivåer av IAS Feltdisseminator: Foreløpig, Permanent og Profesjonell.

På hvert nivå vil du bli utstyrt med verktøy og driller til å gjøre deg mer dyktig. Staben på de kontinentale medlemskapskontorene er tilgjengelige for å hjelpe deg.

Å delta som feltdisseminator er en av de mest givende aktivitetene som finnes. Hittil har tusenvis av IAS-medlemmer engasjert seg i denne kampanjen som deres formål i livet – og mange av dem har til og med gjort den hjelpen til sin livsoppgave.

Som IAS Feltdisseminator tar man på seg ansvaret for å opplyse andre eller bringe andre inn til å bli opplyst, med formålet å få dem til å bli medlemmer eller å gå videre til sin neste æresstatus. Det er en rolle som er både enkel og tilfredsstillende.

Bli med på DET AKTIVE TEAMET Bli en IAS FELTDISSEMINATOR
Kontakt medlemskapsoffiseren i dag for mer informasjon eller klikk her for å komme i gang nå.

IAS FELTDISSEMINATORER
MED DERES EGNE ORD

Å være Feltdisseminator betyr å få andre til å se at IAS ER løsningen på å få LRHs teknologi ut i verden. Det er beslutningen de tar for å støtte gruppen som gjør mest for å beskytte og fremme Scientology rundt om i verden – IAS. Det lager ekte gruppemedlemmer. Og det er kraften i IAS. Vår kraft og innflytelse er direkte relatert til antall medlemmer vi har. Å lage disse medlemmene er det som gir meg min drivkraft, og det har gjort det helt fra begynnelsen av. Til sjuende og sist er dette hva det dreier seg om. – T.C. FLORIDA

IAS er en global bevegelse Jeg innså at hvis jeg hjalp denne gruppen med mine ferdigheter og evner, kunne jeg skape den optimale innvirkningen som den personen jeg er … rett ut sagt, mens jeg går inn i mitt mitt sjuende år som feltdisseminator på heltid erkjenner jeg stadig dette. Denne innvirkningen blir daglig større etter hvert som IAS trenger dypere og dypere inn på denne planeten med dens kampanjer og programmer i den største og mest effektive bestrebelsen som noensinne har eksistert noe sted for å redde menneskeheten. – T.F. LOS ANGELES

Det som drev meg til å bli feltdisseminator for IAS var mitt personlige formål å hjelpe denne planeten og bringe Scientology til alle overalt. Jeg føler at den den raskeste og mest effektive måten å hjelpe menneskeheten på og sikre fremtiden til Scientology er gjennom IAS! Når jeg oppmuntrer enkeltpersoner til å hjelpe og støtte IAS, føler jeg at jeg gjør noe effektivt for denne sivilisasjonen. – A.B. ITALIA

Jeg vil ha en bedre verden, en lysere fremtid for alle – og IAS lager ALLE programmene som kan og som hjelper til med å gjøre den fremtiden mulig. På grunn av alle menneskene jeg personlig har snakket med om Scientology og IAS, har jeg så mange venner, ekte venner, over hele verden. Hver gang jeg får en scientolog til å melde seg på som Livstidsmedlem, blir jeg så glad, fordi gevinstene den personen opplever er de samme gevinstene som jeg opplever. De blir alltid mer dugelige etter hvert som de øker sitt ANSVAR på de åtte dynamikkene. – J.P. LOS ANGELES

Dette er det største spillet i universet – det garanterer Scientologys fremtid! Da jeg leste boken Introduksjon til Scientology etikk og kom til utsagnet «det største gode for det største antall dynamikker ...», tenkte jeg veldig mye på det. Hva slags spill ville dette være? Endelig fant jeg det: å være IAS Feltdisseminator. – A. K. UNGARN

Jeg ble IAS Feltdisseminator fordi jeg så med mine egne øyne at det som forandret landet mitt 180 grader var de IAS-sponsede kampanjene. Jeg vil ha dette for hele planeten! – M.L. COLOMBIA

Jeg ble Feltdisseminator fordi jeg ville spille en aktiv rolle i å hjelpe med å ekspandere gruppen som står i spissen for håndteringen av denne planeten og skaper en OT-sivilisasjon! – S.R. NEW YORK

×