PERSONVERNPOLICY

Denne Personvernpolicyen styrer behandlingen av dine personlige data på grunnlag av Personvernforordningen (European General Data Protection Regulation [GDPR]) av IAS Administrations som en del av ditt besøk på vårt nettsted nor.iasmembership.org (heretter: «Nettsted»), eller din kommunikasjon med oss via e‑post, telefon og faks. IAS Administrations er en allmennyttig organisasjon som har kontrakt på å gi service til medlemmer av Den internasjonale assosiasjonen av Scientologister («IAS»).

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler personlige data via informasjonskapsler, sosiale plugins og andre typer sporingsteknologi, henviser vi til vår Policy for informasjonskapsler.

 1. HVEM ER VI?
  1. Dine personlige data behandles på grunnlag av gjeldende databeskyttelseslovgivning av IAS Administrations Inc., 4751 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90028, USA (heretter: «IASA», «vi», «oss», «vårt»). Du kan kontakte oss via e‑post på iasagdpr@iasadministrations.info. IAS er Scientologys offisielle medlemskapsorganisasjon. Den ble dannet i 1984 med formålet å forene, fremme, støtte og beskytte Scientology religionen og Scientologister overalt i verden for å oppnå Scientologys mål, slik de ble formulert av L. Ron Hubbard.
  2. Når det henvises til lover eller bestemmelser i denne Personvernpolicyen, er eventuelle endringer av disse lovene eller bestemmelsene implisitt inkludert.
  3. Vi forbeholder oss retten til å endre og tilpasse denne Personvernpolicyen på eget initiativ. Hvis det er tilfellet, vil endringer og tilpasninger bli kommunisert til deg via vårt Nettsted minst to uker før endringene og tilpasningene trer i kraft. Enhver ytterligere bruk av vårt Nettsted vil bli gjenstand for den endrede Personvernpolicyen.
 2. HVILKE AV DINE PERSONLIGE DATA BEHANDLER VI?
  1. Når du bruker nettstedet vårt, behandler vi:
   • Teknisk informasjon, så som informasjon om din enhet, IP-adresse, nettlesertype, geografisk plassering og ditt operativsystem;
   • Søkeatferd, så som hvor lenge besøket ditt varte, lenkene du klikker på, sidene du besøker og hvor ofte du besøker en side.
  2. Når du ber om å erstatte medlemskapskortet ditt eller når du kommuniserer med oss ved å fylle ut et kontaktformular på vårt nettsted, eller via e‑post, telefon eller faks, behandler vi:
   • Identitetsinformasjon du gir oss, så som ditt IAS-medlemsnummer (hvis relevant), tittel, fornavn, etternavn og språk;
   • Kontaktopplysninger du gir oss, så som din e‑postadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Kommunikasjonens innhold, så som din forespørsel eller ditt spørsmål;
   • Teknisk informasjon om kommunikasjonen, så som hvem du kommuniserer med hos oss, dato og tidspunkt for kommunikasjonen;
   • Offentlig tilgjengelige opplysninger om deg, så som informasjon som er offentlig tilgjengelig på din sosiale medier-profil;
   • Alle andre personlige data du gir oss, så som hvilken type medlemskort, grunnen til at medlemskortet ditt må erstattes, eller det beste tidspunktet å nå deg.
  3. Når du søker om å bli et IAS-medlem eller når du gir et bidrag til assosiasjonen, enten det er et engangsbidrag, et bidrag ukentlig, annenhver uke eller månedlig, behandler vi:
   • Identitetsinformasjon du gir oss, så som ditt IAS-medlemsnummer (hvis relevant), tittel, fornavn, etternavn, språk, prosessingnivå og treningsnivå;
   • Kontaktopplysninger du gir oss, så som din Kirke eller misjon, e‑postadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Bidrag- eller søknadsopplysninger, så som søknadskontingent eller bidragsbeløp, og, hvis relevant, bidragsplanen, med mindre du søker om et gratis seks måneders medlemskap;
   • Betalingsopplysninger, så som kredittkortnummer, navnet på kredittkortet, gyldigheten til kredittkortet og CVV-nummeret, med mindre du søker om et gratis seks måneders medlemskap;
   • Tekniske opplysninger for søknaden eller bidraget, så som dato og klokkeslett;
   • Alle andre personlige data du gir oss, så som dine kommentarer, hva som fikk deg til å gi bidraget, hvordan du har hørt om IAS eller ditt medlemsnivå.
  4. Når du kjøper en billett til IAS-årsfeiringens Patrons Ball, behandler vi:
   • Identitetsinformasjon du gir oss, så som ditt IAS-medlemskapsnummer, tittel, fornavn og etternavn;
   • Kontaktopplysninger du gir oss, så som din e‑postadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Bestillingsopplysninger, så som billetten du kjøpte eller datoen og klokkeslettet for bestillingen;
   • Betalingsopplysninger, så som det beløpet du betalte ved ditt kjøp.
  5. Når du krever en innsamlingsprovisjon fra oss, behandler vi:
   • Identitetsinformasjon du gir oss, så som ditt IAS-medlemskapsnummer, tittel, fornavn, etternavn og språk;
   • Kontaktopplysninger du gir oss, så som din e‑postadresse, postadresse, land, telefonnummer og mobilnummer;
   • Opplysninger om innsamlingsprovisjon, så som beløpet for innsamlingsprovisjonen;
   • Informasjon om den utvalgte personen, så som den utvalgte personens fornavn, etternavn, e‑postadresse, IAS-medlemsnummer, beløpet betalt av den utvalgte personen og datoen, typen og lokaliseringen for den utvalgte personens betaling, og hvis relevant eller tilgjengelig, en Kirke eller misjon som den utvalgte personen tilhører.
  6. Vi mottar de fleste av dine personlige data direkte fra deg, men det kan hende at vi får ytterligere informasjon om dine preferanser og søkeatferd fra partnere, så som Google. Hvis du har bruk for mer informasjon om de personlige dataene disse parter behandler om deg og stiller til rådighet for andre, bes du vennligst om å gjennomgå deres respektive Personvernpolicy.
 3. FOR HVILKE FORMÅL BEHANDLER VI DINE PERSONLIGE DATA, OG HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR DETTE?
  1. I det nedenstående skjemaet forklarer vi til hvilke formål vi behandler dine personlige data for, og hvilken lovhjemmel vi benytter. Vi baserer oss på følgende lovhjemmel:
   • Ditt samtykke, hvoretter du blir informert om hva dette samtykket betyr, før du frivillig gir ditt samtykke;
   • En kontrakt med deg for å utføre den kontrakten eller for å ta trinnene før vi inngår en kontrakt med deg;
   • En juridisk forpliktelse som vi er nødt til å overholde;
   • Vår legitime interesse, så som kontinuerlige forbedringer av vårt Nettsted, sosiale mediekanaler, materialer og tjenester for å sørge for at du får den best mulige opplevelsen, for å beskytte dem mot misbruk og ulovlig aktivitet, for å utbre og markedsføre dem og for å gjøre dem tilgjengelige for deg, inklusive Scientology Kirkens samfunnsforbedrende og humanitære programmer.
    FORMÅLRETTSLIG GRUNNLAG
   1.Vi behandler dine personlige data for å gi deg, på en personlig og effektiv måte, Materialene, de servicer eller informasjoner du ber om via vårt Nettsted, e‑post, telefon eller fax.Vår legitime interesse

   En kontrakt med deg
   2.Vi behandler dine personlige data for å kunne behandle din bestilling, betaling av medlemskontingenter eller bidrag, og for å kunne levere materialene eller informasjonen om medlemskap og æresstatuser du ber om, eller for å gi deg servicene du ber om.En kontrakt med deg
   3.Vi behandler dine personlige data for å kunne behandle bidraget fra deg eller innsamlingsprovisjonen du har krevd.En kontrakt med deg
   4.Vi behandler dine personlige data for å sende deg salgsfremmende informasjon om våre materialer og tjenester for medlemskap og æresstatuser, så som kommunikasjon, reklame, tilbud og nyhetsbrev, via e‑post eller andre elektroniske kommunikasjonskanaler, hvis du uttrykkelig har samtykket til å motta slik salgsfremmende informasjon.Ditt samtykke
   5.Vi behandler dine personlige data for å sende deg salgsfremmende informasjon om våre materialer og tjenester for medlemskap og æresstatuser som svarer til de du tidligere har kjøpt eller mottatt fra oss, så som kommunikasjon, reklame, tilbud og nyhetsbrev, via e‑post eller andre elektroniske kommunikasjonskanaler.Vår legitime interesse
   6.Vi behandler dine personlige data med henblikk på andre markedsføringsformål, så som på papir, f.eks. ved å sende deg målrettet salgsfremmende informasjon, så som kommunikasjon, reklame, tilbud og nyhetsbrev fra IASA og omhyggelig utvalgte partnere.Vår legitime interesse
   7.Innenfor rammene av å sende deg salgsfremmende informasjon, så som kommunikasjon, reklame, tilbud og nyhetsbrev, via e‑post eller andre elektroniske kommunikasjonskanaler, behandler vi dine personlige data med henblikk på å samle inn informasjon til å analysere vår salgsfremmende informasjon, så som hvilket av vårt innhold i den salgsfremmende informasjonen du har åpnet, eller lenker i den salgsfremmende informasjonen du har klikket på (f.eks. via sporingsteknologier så som nettsignal i våre e‑poster).Ditt samtykke
   8.Vi behandler dine personlige data for å skape en unik profil av deg for å forbedre din opplevelse basert på din lokalisering, din bestillingshistorikk hvis tilgjengelig, din bidragshistorikk, ditt medlemskapsnivå, ditt prosessingnivå, ditt treningsnivå og dine familiemedlemmer.Ditt samtykke
   9.Vi behandler dine personlige data:
   • for å overholde juridiske forpliktelser, som vi er nødt til å overholde, eller
   • for å oppfylle enhver rimelig anmodning fra kompetente politimyndigheter eller -representanter, juridiske myndigheter, myndighetsorganer eller ‑enheter, herunder kompetente databeskyttelsesmyndigheter, eller
   • for å overføre dine personlige data til politiet eller juridiske myndigheter på vårt eget initiativ, som bevis eller hvis vi har berettiget mistanke om en ulovlig handling eller forbrytelse begått av deg gjennom din bruk av vårt Nettsted, våre sosiale mediekanaler eller andre kommunikasjonskanaler.
   En juridisk forpliktelse
   10.Vi behandler dine personlige data for å utføre statistiske analyser for å kunne forbedre vårt Nettsted, vår salgsfremmende informasjon, våre materialer og tjenester, eller for å utvikle nye materialer og servicer.Vår legitime interesse
   11.Vi behandler dine personlige data for å beskytte våre legitime interesser eller for å beskytte en tredjeparts legitime interesser i tilfelle din bruk av vårt Nettsted eller andre kommunikasjonskanaler kan betraktes som:
   • en overtredelse av gjeldende vilkår for bruk av vårt Nettsted eller immaterielle rettigheter, eller enhver annen av våre eller en tredjeparts rettigheter, eller
   • en fare eller trussel mot sikkerheten og integriteten av vårt Nettsted, våre sosiale mediekanaler eller andre kommunikasjonskanaler, eller noen av våre utvalgte partneres eller en tredjeparts IT-systemer på grunn av virus, trojanske hester, spionprogram, skadelige programvarer eller enhver annen form for skadelig kode, eller
   • på noen måte hatefull, obskøn, diskriminerende, rasistisk, baktalende, ondskapsfullt, sårende eller på annen måte upassende eller ulovlig.
   Vår legitime interesse
 4. HVEM SENDER VI DINE PERSONLIGE DATA TIL?
  1. Vi er avhengige av tredjeparter, for eksempel:
   • For å stille vårt Nettsted til rådighet for deg (så som en vertsleverandør); eller
   • for å målrette vår reklameinformasjon (så som et markedsføringsfirma); eller
   • for å behandle din bestilling (så som et transportfirma til å levere materialer til deg); eller
   • for å behandle din betaling (så som en betalingstjenesteyter eller et kredittvurderingsbyrå).
  2. Vi kan dele dine personlige data med Church of Scientology International og andre nasjonale, regionale eller lokale organisasjoner fra Scientology Kirken, så som lokale Kirker, misjoner og humanitære og sosiale programmer, kontinentale medlemskapskontorer eller IAS-feltdisseminatorer. For eksempel deler vi din IAS-medlemskapsstatus og dine kontaktopplysninger med Church of Scientology International (CSI) for å la dem få vite om din kvalifikasjon til å eie et Hubbard Professional Mark Ultra VIII E‑meter eller din kvalifikasjon til visse medlemsrabatter. Vi vil imidlertid sørge for at alle slike organisasjoner vil behandle dine personlige data med behørig omhu i overensstemmelse med det som er fastlagt i denne Personvernpolicyen.
  3. Vi kan være juridisk forpliktet til å dele dine personlige data med kompetente politimyndigheter eller -representanter, juridiske myndigheter, myndighetsorganer eller -enheter, herunder kompetente databeskyttelsesmyndigheter, med henblikk på å etterkomme en juridisk forpliktelse som beskrevet i artikkel 3 ovenfor.
  4. Vi sender ikke dine personlige data på en identifiserbar måte til noen annen tredjepart enn dem som er omtalt i artiklene 4.1, 4.2 og 4.3 uten ditt uttrykkelige samtykke til å gjøre det. Men vi kan sende anonymiserte data til andre organisasjoner som kan bruke disse dataene til å forbedre materialer og tjenester, samt for å tilpasse markedsføringen, fremvisningen og salget av disse materialene og tjenestene.
 5. HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONLIGE DATA?
  1. Vi behandler dine personlige data både innenfor og utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), herunder i USA. Med henblikk på å kunne behandle dine personlige data med formålene beskrevet i artikkel 3 ovenfor, kan vi også overføre dine personlige data til tredjeparter som behandler dem på våre vegne utenfor EØS. Hver enhet utenfor EØS som behandler dine personlige data, vil bli forpliktet til å overholde adekvate sikkerhetstiltak med hensyn til behandling av dine personlige data. For IASA er slike sikkerhetstiltak et resultat av at IASA er direkte bundet av etterlevelse med EUs lovgivning når det gjelder beskyttelse av personlige opplysninger. For tredjeparter kan slike sikkerhetstiltak være en konsekvens av:
   • Mottakerlandet har lovgivning som kan anses for å tilsvare beskyttelsen som det stilles krav om innenfor EØS; eller
   • en kontraktmessig avtale mellom oss og den enheten; eller
  2. Vi kan overføre anonymiserte og/eller aggregerte data til organisasjoner utenfor EØS. Hvis en slik overføring finner sted, vil vi sikre at det er etablert sikkerhetstiltak som sikrer beskyttelsen og integriteten av dine data og alle rettigheter som du er tillagt med hensyn til dine personlige data under den til enhver tid gjeldende obligatoriske lovgivning.
 6. HVILKEN KVALITETSSIKRING OVERHOLDER VI?
  1. Vi gjør vårt ytterste for bare å behandle de personlige dataene som er nødvendige for å oppnå formålene som er anført i artikkel 3 ovenfor.
  2. Dine personlige data blir bare behandlet så lenge det er nødvendig for å oppnå formålene anført i artikkel 3 ovenfor, eller inntil det tidspunktet hvor du tilbakekaller ditt samtykke til vår behandling av disse. Din tilbakekalling av samtykket kan medføre at du ikke lenger kan bruke hele eller deler av vårt Nettsted. Vi vil avidentifisere dine personlige data når de ikke lenger er nødvendige for formålene beskrevet i artikkel 3 ovenfor, med mindre det er:
   • En overveiende interesse fra IASA eller annen tredjepart i å holde våre personlige data identifiserbare; eller
   • en lov eller andre forpliktelser eller en rettslig eller administrativ ordre som forhindrer oss i å avidentifisere dem.
  3. Du må forstå at et avgjørende aspekt av våre markedsføringsaktiviteter går ut på å gjøre våre markedsføringsmaterialer mer relevante for deg. Vi gjør dette ved å tilpasse din unike profil basert på de relevante egenskapene som skissert i artikkel 2 av denne Personvernpolicyen, og deretter bruke denne profilen til å kommunisere med deg i form av reklame, tilbud, nyhetsbrev og annen salgsfremmende informasjon om materialer og tjenester som kan interessere deg.
  4. Vi vil sørge for adekvate tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data mot uautorisert adgang eller tyveri, samt tilfeldig tap, manipulasjon eller ødeleggelser. Våre medarbeidere eller tredjepartspersonale vil bare ha adgang til personlige data etter nødvendig behov og vil være underlagt strenge fortrolighetsforpliktelser. Du gjøres imidlertid oppmerksom på at sikkerhet og trygghet er forpliktelser som vi gjør vårt ytterste for å oppfylle, men som aldri kan garanteres.
  5. Hvis du er registrert til å motta salgsfremmende informasjon, så som kommunikasjon, reklame, tilbud og nyhetsbrev via e‑post eller andre elektroniske kommunikasjonskanaler, kan du endre dine preferanser for å motta slik salgsfremmende informasjon ved å klikke på opt‑out‑lenken i slik salgsfremmende informasjon.
  6. Hvis du er registrert til å motta trykt salgsfremmende informasjon, så som tidsskrifter, kommunikasjon, reklamer, tilbud og nyhetsbrev, kan du motsette deg å motta ytterligere trykt salgsfremmende informasjon ved å sende inn en anmodning til vårt personvernombud i overensstemmelse med artikkel 7.8 i denne Personvernpolicyen.
 7. HVA ER DINE RETTIGHETER?
  1. Du har rett til å anmode om tilgang til alle personlige data behandlet av oss om deg. Vi forbeholder oss retten til å forlange et rimelig administrativt gebyr for flere etterfølgende anmodninger om tilgang som klart er innsendt for å forårsake besvær eller skade for oss. Hver anmodning skal angi hvilken behandlingsaktivitet du ønsker å utøve din rett til tilgang i, og må spesifisere hvilke datakategorier du ønsker tilgang til.
  2. Du har rett til korrigering, dvs. å kreve at enhver personlig opplysning om deg som er ukorrekt, skal korrigeres uten kostnader for deg. Hvis du sender en anmodning om korreksjon, skal din anmodning inneholde dokumentasjon for den mangelfulle beskaffenheten av dataene som anmodes korrigert.
  3. Du har rett til å tilbakekalle ditt tidligere samtykke til behandling av dine personlige data.
  4. Du har rett til sletting, dvs. å anmode om at personlige data om deg skal slettes, hvis disse dataene ikke lenger er nødvendige i lys av formålene anført under artikkel 3 ovenfor, eller hvis du tilbakekaller ditt samtykke til vår behandling av dem. Du bes imidlertid om å ta i betraktning at en anmodning om sletting vil bli vurdert av oss i forhold til:
   • Våre og en tredjeparts interesser, som kan tilsidesette dine interesser; eller
   • juridiske eller andre forpliktelser eller administrative eller rettslige ordrer, som motsier en slik sletting.
  5. Du har rett til begrensning i stedet for sletting, dvs. å be om at vi begrenser behandlingen av dine personlige data hvis:
   • Vi fastslår riktigheten av dine personlige data; eller
   • behandlingen er ulovlig, og du motsetter deg slettingen av dine personlige data; eller
   • du har bruk for dine personlige data for å fastslå, gjøre bruk av eller forsvare et juridisk krav, mens vi ikke lenger har bruk for dine personlige data med henblikk på formålene anført i artikkel 3 ovenfor; eller
   • Vi sjekker om våre legitime interesser tilsidesetter dine interesser hvis du utøver din rett til å motsette deg i overensstemmelse med artikkel 7.6.
  6. Du har rett til å motsette deg behandlingen av dine personlige data hvis:
   • Behandlingen er basert på våre legitime interesse under artikkel 3 ovenfor; og
   • du kan påvise at det finnes vektige og legitime grunner vedrørende din spesielle situasjon som berettiger til en slik innvending; og
   • at våre legitime interesser ikke tilsidesetter dine interesser.
  7. Du har rett til dataportabilitet, dvs. å motta alle personlige data som du har gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, hvis behandlingen er basert på ditt samtykke eller en kontrakt med deg under artikkel 3 ovenfor.
  8. Hvis du ønsker å sende inn en anmodning om å utøve en eller flere av rettighetene som er beskrevet ovenfor, kan du kontakte vår databeskyttelsesrådgiver/vårt personvernombud ved å sende en e‑post til iasagdpr@iasadministrations.info. En e‑post med en anmodning om å utøve en rettighet vil ikke bli oppfattet som samtykke til behandling av dine personlige data ut over det som er nødvendig for å kunne håndtere din anmodning. En slik anmodning skal oppfylle følgende betingelser:
   • Uttrykke klart og tydelig hvilken rettighet du ønsker å utøve; og
   • uttrykke klart og tydelig grunnene til å utøve din rettighet, hvis det er nødvendig; og
   • din anmodning bør være datert og underskrevet; og
   • din anmodning skal ledsages av en digitalt skannet kopi av ditt identitetskort som dokumenterer din identitet. Hvis du bruker kontaktformularet, kan vi be deg om din underskrevne bekreftelse og legitimasjon.
×