PRIVACYBELEID

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de European General Data Protection Regulation (GDPR) door IAS Administrations als onderdeel van uw bezoek aan onze website iasmembership.org (hierna: ‘Website’), of uw communicatie met ons via e‑mail, telefoon en fax. IAS Administrations is een non-profitorganisatie die gecontracteerd is om diensten te verlenen aan de leden van de International Association of Scientologists (‘IAS’).

Als u meer informatie wenst over hoe we persoonsgegevens verwerken via cookies, sociale­media­plug‑ins en andere soorten tracking-technologie, wordt u vriendelijk doorverwezen naar ons Cookiebeleid.

 1. WIE ZIJN WIJ?
  1. Uw persoonsgegevens worden door IAS Administrations Inc., 4751 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90028, Verenigde Staten van Amerika (hierna: ‘IASA’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’) verwerkt op basis van de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt contact met ons opnemen via e‑mail naar iasagdpr@iasadministrations.info. De IAS is de officiële lidmaatschapsorganisatie van Scientology. Zij werd in 1984 gevormd met het doel de Scientology religie en Scientologists overal ter wereld te verenigen, vooruit te helpen, te ondersteunen en te beschermen om de Doeleinden van Scientology te bereiken, zoals die door L. Ron Hubbard werden verwoord.
  2. Wanneer er in dit Privacybeleid wordt verwezen naar wetten en regelgeving, zijn mogelijke amendementen van deze wetten of regelgeving hier impliciet bij inbegrepen.
  3. We behouden ons het recht voor dit Privacybeleid op ons eigen initiatief te wijzigen en aan te passen. In dat geval zullen die wijzigingen en aanpassingen ten minste twee weken voor die veranderingen en aanpassingen van kracht worden, via onze Website worden doorgegeven. Verder gebruik van onze Website zal dan onderworpen zijn aan het gewijzigde Privacybeleid.
 2. WELKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?
  1. Wanneer u onze Website gebruikt, verwerken wij:
   • Technische gegevens, zoals gegevens over uw apparaat, IP-adres, browsertype, geografische locatie en het besturingssysteem;
   • Surfgedrag, zoals de lengte van uw bezoek, de links waarop u klikt, de pagina’s die u bezoekt en de frequentie waarmee u een pagina bezoekt.
  2. Wanneer u verzoekt om uw lidmaatschapskaart te vervangen of wanneer u met ons communiceert door een contactformulier in te vullen op onze Website, of via e‑mail, telefoon of fax, verwerken wij:
   • Identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw IAS‑lidmaatschaps­nummer (indien van toepassing), titel, voornaam, achternaam en taal;
   • Contactgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw e‑mailadres, postadres, land, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;
   • Inhoud van de communicatie, zoals uw verzoek of vraag;
   • Technische gegevens over de communicatie, zoals met wie u bij ons communiceert, datum en tijd van de communicatie;
   • Algemeen beschikbare gegevens over u, zoals informatie die algemeen beschikbaar is op uw socialemediaprofiel;
   • Alle andere persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zoals het type lidmaatschapskaart, de reden waarom uw lidmaatschapskaart moet worden vervangen of de beste tijd om u te bereiken.
  3. Wanneer u een aanvraag indient om een IAS-lid te worden of wanneer u een donatie doet aan de Association, of het nu een eenmalige bijdrage is, een wekelijkse bijdrage, elke twee weken of maandelijks, verwerken wij:
   • Identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw IAS‑lidmaatschaps­nummer (indien van toepassing), titel, voornaam, achternaam, taal, auditingniveau en trainingsniveau;
   • Contactgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw Kerk of Missie, e‑mailadres, postadres, land, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;
   • Donatie- of aanvraaggegevens, zoals het aanvraagbedrag of het donatiebedrag en, indien van toepassing, het donatieschema, tenzij u een gratis lidmaatschap van zes maanden aanvraagt;
   • Betaalgegevens, zoals uw creditcardnummer, de naam op uw creditcard, de geldigheid van uw creditcard en het CVV-nummer, tenzij u een gratis lidmaatschap van zes maanden aanvraagt;
   • Technische gegevens over de aanvraag of donatie, zoals datum en tijd;
   • Enige andere persoonlijke gegevens die u ons geeft, zoals uw commentaar, wat u ertoe aanzette om de donatie te doen, hoe u over de IAS of uw lidmaatschapsniveau hebt gehoord.
  4. Wanneer u een ticket koopt voor het Patronsbal op een IAS Verjaardag, verwerken wij:
   • Identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw IAS‑lidmaatschaps­nummer, titel, voornaam en achternaam;
   • Contactgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw e‑mailadres, postadres, land, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;
   • Bestelgegevens, zoals het ticket dat u heeft gekocht of de datum en tijd van de bestelling;
   • Betaalgegevens, zoals hoeveel u betaalde voor uw bestelling.
  5. Wanneer u een fundraisingcommissie van ons claimt, verwerken wij:
   • Identiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw IAS‑lidmaatschaps­nummer, titel, voornaam, achternaam en taal;
   • Contactgegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw e‑mailadres, postadres, land, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer;
   • Details van de fundraising­commissie, zoals het bedrag van de fundraising­commissie;
   • Informatie van de geselecteerde, zoals de voornaam, achternaam, het e‑mailadres, IAS‑lidmaatschaps­nummer, het door de geselecteerde betaalde bedrag en de datum, het soort en de locatie van de betaling van de geselecteerde en, indien van toepassing of beschikbaar, een Kerk of Missie waartoe de geselecteerde behoort.
  6. We verkrijgen de meeste van uw persoonsgegevens rechtstreeks van u, maar het kan gebeuren dat we aanvullende informatie krijgen over uw voorkeuren en surfgedrag van partners zoals Google. Als u meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en aan anderen beschikbaar stellen, wordt u vriendelijk verzocht om hun respectievelijke privacybeleid erop na te slaan.
 3. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS EN WAT IS DE RECHTSBASIS HIERVOOR?
  1. In de onderstaande tabel leggen we de doeleinden uit waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit doen. Wij beroepen ons op de volgende rechtsgronden:
   • Uw toestemming, waarbij u wordt geïnformeerd over wat deze toestemming inhoudt voordat u uw toestemming geeft;
   • Een contract met u, om dat contract ten uitvoer te brengen of om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract met u;
   • Een wettelijke verplichting waar wij ons aan moeten houden;
   • Onze gerechtvaardigde belangen, zoals voortdurende verbetering van onze Website, socialemediakanalen, materialen en diensten om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring heeft die maar mogelijk is, om deze zaken te beschermen tegen misbruik en illegale activiteiten, om ze te verspreiden en te promoten en ze aan u beschikbaar te stellen. Dit geldt ook voor de socialeverbeterings­programma’s en humanitaire programma’s van de Scientology Kerk.
    DOELSTELLINGRECHTSGROND
   1.We verwerken uw persoonsgegevens om u te voorzien, op een persoonlijke en efficiënte manier, van de materialen, diensten of informatie waar u om verzoekt via onze Website, e‑mail, telefoon of fax.Onze gerechtvaardigde belangen

   Een contract met u
   2.We verwerken uw persoonsgegevens om in staat te zijn uw bestelling, uw betaling van de lidmaatschapsgelden of donaties te verwerken, en om in staat te zijn u de lidmaatschaps- en erestatus­materialen te leveren of informatie te geven waar u om verzoekt of om u te voorzien van de diensten waar u om verzoekt.Een contract met u
   3.Wij verwerken uw persoonsgegevens om uw donatie te kunnen verwerken of om de door u geclaimde fundraising­commissie te kunnen verwerken.Een contract met u
   4.We verwerken uw persoonsgegevens om u promotionele informatie te sturen over onze lidmaatschaps- en erestatusmaterialen en -diensten, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e‑mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, als u expliciet heeft toegestemd om zulke promotionele informatie te ontvangen.Uw toestemming
   5.We verwerken uw persoonsgegevens om u promotionele informatie te sturen over lidmaatschaps- of erestatusmaterialen of -diensten, gelijkaardig aan die die u eerder van ons heeft gekocht of ontvangen, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e‑mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon.Onze gerechtvaardigde belangen
   6.We verwerken uw persoonsgegevens voor andere marketingdoeleinden, zoals marketing op papier, d.w.z. om u te voorzien van doelgerichte promotionele informatie, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven van IASA en zorgvuldig geselecteerde partners.Onze gerechtvaardigde belangen
   7.In het kader van het u sturen van promotionele informatie, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e‑mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, verwerken we uw persoonsgegevens om gegevens te verzamelen om onze promotionele informatie te analyseren, zoals welke inhoud van onze promotionele informatie u geraadpleegd heeft of op welke links u in die promotionele informatie heeft geklikt (bijvoorbeeld via tracking-technologieën zoals web beacons in onze e‑mails).Uw toestemming
   8.We verwerken uw persoonlijke gegevens om een uniek profiel van u op te stellen om uw ervaring te verbeteren op basis van uw locatie, uw bestelgeschiedenis indien beschikbaar, uw donatiegeschiedenis, uw lidmaatschapsniveau, uw auditingniveau, uw trainingsniveau en uw familieleden.Uw toestemming
   9.We verwerken uw persoonsgegevens:
   • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waar we ons aan moeten houden; of
   • om te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde ordehandhavers of hun vertegenwoordigers, gerechtelijke instanties of overheidsinstanties, met inbegrip van bevoegde toezichthoudende autoriteiten, of
   • om op ons eigen initiatief uw persoonsgegevens over te dragen aan de politie of de gerechtelijke instanties als bewijsmateriaal of als wij een gerechtvaardigd vermoeden hebben van een door u gepleegde onrechtmatige daad of misdaad met gebruik van een van onze Websites, onze socialemediakanalen of andere communicatiekanalen.
   Een wettelijke verplichting
   10.We verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om in staat te zijn onze Website, promotionele informatie, materialen en diensten te verbeteren of om nieuwe materialen en diensten te ontwikkelen.Onze gerechtvaardigde belangen
   11.We verwerken uw persoonsgegevens om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen of die van een derde partij in het geval uw gebruik van onze Website of andere communicatiekanalen wordt beschouwd als:
   • een schending van enige van toepassing zijnde voorwaarden van gebruik van onze Website of van de intellectuele eigendomsrechten of van enige andere van onze rechten of de rechten van een derde partij, of
   • een gevaar of bedreiging voor de veiligheid of de integriteit van onze Website, onze socialemediakanalen of andere communicatiekanalen of van onze IT‑systemen of de IT‑systemen van een van onze partners of van een derde partij, als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of
   • op eender welke manier hatelijk, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, haatdragend, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of onrechtmatig is.
   Onze gerechtvaardigde belangen
 4. AAN WIE STUREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. Wij zijn afhankelijk van derde partijen, bijvoorbeeld:
   • Om u onze Website aan te bieden (zoals een hostingprovider); of
   • Om onze promotionele informatie gericht te maken (zoals een marketingbedrijf); of
   • Om uw bestelling te verwerken (zoals een transportbedrijf om u de materialen te leveren); of
   • Om uw betaling te verwerken (zoals een betalingsdienstverlener of een organisatie die krediet controleert).
  2. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de Church of Scientology International en andere nationale, regionale en plaatselijke organisaties van de Scientology Kerk, zoals plaatselijke Kerken, Missies en socialeverbeterings- en humanitaire programma’s, Continental Membership Offices of IAS Velddisseminators. We delen bijvoorbeeld uw IAS‑lidmaatschapsstatus en uw contactgegevens met de Church of Scientology International (CSI) om haar te laten weten of u bevoegd bent een Hubbard Professionele Mark Ultra VIII E‑meter te bezitten of om in aanmerking te komen voor bepaalde ledenkortingen. We zullen er echter voor zorgen dat alle Scientology organisaties er nauwgezet op zullen letten dat elke verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met wat er in dit Privacybeleid wordt uiteengezet.
  3. Wij zouden wettelijk verplicht kunnen worden om uw persoonsgegevens te delen met bevoegde ordehandhavers of hun vertegenwoordigers, gerechtelijke instanties of overheidsinstanties, met inbegrip van bevoegde toezichthoudende autoriteiten, om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals beschreven in Artikel 3 hierboven.
  4. Wij delen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier met een andere derde partij dan die die vermeld staan in de Artikelen 4.1, 4.2 en 4.3 zonder uw uitdrukkelijke toestemming om dat te doen. Wij kunnen anonieme gegevens aan andere organisaties sturen die die gegevens gebruiken voor het verbeteren van materialen en diensten, alsook voor het verbeteren van de marketing, het vertonen en het verkopen van die materialen en diensten.
 5. WAAR VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
  1. Wij verwerken uw persoonsgegevens zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER), waaronder ook de Verenigde Staten. Om uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 3 hierboven te verwerken, zouden wij uw persoonsgegevens ook kunnen overdragen aan derden, die de verwerking in onze naam buiten de EER doen. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, zal verplicht zijn gepaste waarborgen in acht te nemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor IASA zijn zulke waarborgen het gevolg van het feit dat wij rechtstreeks onderworpen zijn aan de Europese wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Voor derde partijen kunnen zulke waarborgen het gevolg zijn van:
   • Wetgeving in het ontvangende land, die als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
   • Een contractuele afspraak tussen ons en die entiteit.
  2. Wij zouden geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens kunnen overdragen aan organisaties buiten de EER. Mocht een dergelijke doorgifte plaatsvinden, dan zullen wij ervoor zorgen dat er sprake is van waarborgen die de veiligheid en integriteit zullen zeker stellen van uw gegevens en alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u zou kunnen genieten onder de van toepassing zijnde wetgeving.
 6. AAN WELKE KWALITEITSGARANTIES VOLDOEN WIJ?
  1. Wij doen ons uiterste best om alleen die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om aan de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 3 hierboven te voldoen.
  2. Uw persoonsgegevens worden slechts zolang verwerkt als nodig is om aan de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 3 hierboven te voldoen of tot u uw toestemming voor het verwerken ervan intrekt. Het intrekken van uw toestemming zou kunnen betekenen dat u niet langer gebruik kunt maken van onze Website of een deel ervan. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 3 hierboven, tenzij er sprake is van:
   • Een doorslaggevend belang van IASA, of van een andere derde partij, om deze persoonsgegevens identificeerbaar te houden; of
   • Een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel of een bevel van de toezichthoudende autoriteit of een andere overheid die ons verhindert de gegevens te de‑identificeren.
  3. U begrijpt dat een essentieel onderdeel van onze marketinginspanningen betrekking heeft op het voor u relevanter maken van ons marketingmateriaal. Wij doen dit door uw unieke profiel, gebaseerd op relevante kenmerken zoals uiteengezet in Artikel 2 van dit Privacybeleid, aan te passen en dan dit profiel te gebruiken om u te voorzien van communicaties, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere promotionele informatie over materialen en diensten waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn.
  4. Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang of diefstal, alsook tegen verlies, vervalsing of vernietiging. De toegang van onze medewerkers of van het personeel van derde partijen zal alleen op need-to-know basis zijn en zal worden onderworpen aan strenge confidentialiteitsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging verplichtingen zijn waar we ons uiterste best voor doen maar die nooit gegarandeerd kunnen worden.
  5. Als u geregistreerd staat om promotionele informatie te ontvangen, zoals communicatie, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven, via e‑mail of andere elektronische communicatiekanalen van persoon tot persoon, kunt u uw voorkeuren voor de ontvangst van zulke promotionele informatie wijzigen door op de opt-outlink te klikken in dergelijke promotionele informatie.
  6. Als u geregistreerd staat om promotionele informatie, zoals tijdschriften, communicaties, promoties, aanbiedingen en nieuwsbrieven te ontvangen op papier, kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van verdere informatie op papier door het indienen van een verzoek bij onze Functionaris voor Gegevensbescherming, in overeenstemming met Artikel 7.8 van dit Privacybeleid.
 7. WAT ZIJN UW RECHTEN?
  1. U heeft het recht om te verzoeken om toegang tot alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en door ons worden verwerkt. We behouden ons het recht voor om een redelijke, administratieve kost in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om toegang, die er duidelijk op gericht zijn om ons overlast of schade te berokkenen. Elk verzoek moet specificeren voor welke verwerkingsactiviteit u gebruik wilt maken van uw recht op toegang en dient aan te geven tot welke gegevenscategorieën u toegang wenst.
  2. U heeft het recht op rectificatie, d.w.z. om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die onjuist zijn, gratis gecorrigeerd worden. Als u een verzoek indient voor correctie, moet uw verzoek vergezeld gaan van bewijs van de foutieve aard van de gegevens waarvoor de correctie wordt verzocht.
  3. U heeft het recht op intrekking van uw eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  4. U heeft het recht op gegevenswissing, d.w.z. om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwijderd als deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 3 hierboven of indien u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U moet hierbij echter in gedachten houden dat een verzoek voor verwijdering door ons zal worden afgewogen tegen:
   • Onze belangen en die van een derde partij, die zwaarder kunnen wegen dan uw belangen; of
   • Een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel of een bevel van overheidswege dat zo’n verwijdering verbiedt.
  5. U heeft het recht tot beperking in plaats van verwijdering, d.w.z. om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als:
   • Wij de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens verifiëren; of
   • De verwerking ervan onwettig blijkt en u zich verzet tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens; of
   • U uw persoonsgegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, terwijl wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden zoals uiteengezet in Artikel 3 hierboven; of
   • Wij verifiëren of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belangen indien u uw recht om bezwaar te maken uitoefent in overeenstemming met Artikel 7.6.
  6. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens als:
   • De verwerking is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen onder Artikel 3 hierboven; en
   • U in staat bent te bewijzen dat er ernstige en gegronde redenen bestaan in verband met uw situatie, die zo’n bezwaar rechtvaardigen; en
   • Onze gerechtvaardigde belangen niet zwaarder wegen dan uw eigen belangen.
  7. U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens, d.w.z. om van ons, indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een contract met u onder Artikel 3 hierboven, alle door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, te ontvangen.
  8. Als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming door een e‑mail te sturen naar iasagdpr@iasadministrations.info. Een e‑mail met een verzoek om een recht uit te oefenen, zal niet worden opgevat als toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens, buiten wat nodig is voor het behandelen van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
   • Het moet duidelijk aangeven welk recht u wenst uit te oefenen; en
   • Het moet, als dat vereist is, duidelijk de redenen geven voor het uitoefenen van uw recht; en
   • Uw verzoek moet voorzien zijn van de datum en een handtekening; en
   • Uw aanvraag moet vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart om uw identiteit te bewijzen. Als u gebruikmaakt van het contactformulier, kunnen wij u vragen voor een ondertekende bevestiging en bewijs van uw identiteit.
×