PRIVACY MEDEDELING

De huidige website, met inbegrip van alle informatie en materialen, wordt beheerd door IAS Administrations, 4751 Fountain Avenue, Los Angeles, CA 90029, USA (“IASA”). IAS Administrations is een non-profit organisatie die gecontracteerd is om diensten te verlenen aan de leden van de IAS – de Internationale Associatie van Scientologen. De IAS is de officiële lidmaatschapsorganisatie van Scientology. De site wordt namens ons fysiek beheerd door en is ondergebracht bij de Church of Scientology International, 6331 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028, USA (“CSI”) en staat onder onze controle.

De contactgegevens van de IASA zijn gegeven in onze Juridische Mededeling.

Deze Privacy Mededeling heeft geen betrekking op pagina’s van andere organisaties, waaronder de websites van de Church of Scientology kerken, missies en andere entiteiten, buiten de Verenigde Staten, zelfs als er nog links op de huidige website staan naar dergelijke andere niet-USA Scientology entiteiten. Deze niet-USA Scientology entiteiten hebben hun eigen Privacy Mededelingen en Beleid, met links naar waar die op hun websites staan.

Dit Privacy Beleid is ook niet van toepassing op websites van andere entiteiten die niet aangesloten zijn bij Scientology, waarnaar links kunnen zijn gelegd. IASA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites.

Onze toewijding

IAS en IASA zijn gehouden aan het respecteren en zorg dragen voor de privacy van alle gebruikers van deze website. Wij zullen transparant zijn over het doel waarvoor wij gegevens verzamelen, met inbegrip van persoonlijke gegevens en over de soorten gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Jouw toestemming

Door gebruik te maken van deze website, stem je in met de voorwaarden van deze Privacy Mededeling en het Privacy Beleid van de IAS en IASA. IAS en IASA kunnen de voorwaarden in deze Mededeling en deze Beleidsregels van tijd tot tijd aanpassen. Als zulke aanpassingen worden gemaakt, zullen we daarvan direct aankondiging doen op alle websites, zodat je op de hoogte kunt zijn van die aanpassingen.

Door gebruik te blijven maken van deze en andere door CSI-beheerde websites, nadat er dergelijke aanpassingen zijn gemeld, zal betekenen dat je die aanpassingen accepteert en dat je het eens bent met deze Privacy Mededeling en het Privacy Beleid, zoals dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd.

Welke typen informatie verzamelen we en slaan we op?

Persoonlijke informatie

Je kunt de meeste pagina’s op de website bekijken zonder ons te vertellen wie je bent en zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.

Wij verzamelen geen persoonlijke informatie (zoals je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres of andere persoonlijke gegevens) op de website, tenzij je ervoor kiest om ze op te geven. Als je bijvoorbeeld interesse hebt om lid te worden, een donatie voor onze organisaties wilt geven of je wilt abonneren op onze e-mail-updates, zullen we je vaak een online formulier presenteren dat je kunt invullen en dat je online kunt insturen. In al deze gevallen zullen we je op de hoogte brengen van het doel van het formulier (tenzij dat overduidelijk is) en je opties geven als het over het gebruik van de gegevens gaat (zie hieronder: “Jouw rechten: Het recht om bezwaar te maken”). We verzamelen alleen persoonlijke informatie die relevant en nodig is voor het doel in kwestie en niet meer dan dat.

Niet-persoonlijke, samengevoegde gegevens; het gebruik van cookies en Google Analytics

Algemeen

Onze webservers creëren anonieme logbestanden tijdens bezoeken aan de website; deze worden door ons gebruikt om statistieken te maken, bijvoorbeeld wanneer de website wordt gebruikt, de pagina’s die bezoekers naar onze website verwijzen, het type webbrowsers dat bezoekers gebruiken en welke pagina’s worden bekeken. Deze statistieken helpen ons om te begrijpen hoe de website wordt gebruikt en geven ons waardevolle informatie om de site in de toekomst te verbeteren. Hiervoor gebruiken we zowel onze eigen cookies en een speciaal hulpmiddel, Google Analytics, zoals hieronder beschreven.

Gebruik van cookies

Een cookie is een stukje tekst met informatie dat een website naar je vaste schijf overzet, zodat de website zich kan herinneren wie je bent. Een cookie zal normaal gesproken de naam van het internet-domein bevatten vanwaar het cookie is gekomen, de levensduur van het cookie en een waarde, gewoonlijk een willekeurig gekozen uniek getal.

We maken gebruik van cookies en verzamelen IP-adressen (een IP-adres is een nummer dat een specifieke computer of ander netwerkapparaat op het internet identificeert). We gebruiken onze eigen analysesoftware om naar IP-adressen en cookies te kijken, met het doel om jouw gebruikservaring te verbeteren. Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van je te maken.

Gebruikers hebben de gelegenheid om hun apparaat in te stellen om alle cookies te accepteren, om ze op de hoogte te brengen wanneer een cookie is uitgegeven of om nooit een cookie te ontvangen. Om te voorkomen dat cookies worden gedownload, of anderszins hoe cookies op jouw computer worden gebruikt, behoor je de hulp-informatie te lezen die bij je internet browser is verstrekt of ga naar: http://www.allaboutcookies.org. Maar let op, als je dit doet ben je wellicht niet in staat om de volledige functionaliteit van deze website te benutten.

Google Analytics

Onze website gebruikt ook Google Analytics, een webanalysedienst verschaft door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren m.b.t. hoe gebruikers de site gebruiken (zoals hierboven beschreven). De informatie die door het Google Analytics cookie wordt gegenereerd over jouw gebruik van de website (met inbegrip van een afgekort IP-adres: zie hieronder) zal worden overgebracht naar en wordt door Google opgeslagen op servers die, zoals de onze, in de Verenigde Staten staan. Google gebruikt deze informatie om jouw gebruik van de website te analyseren, maakt rapporten over de website-activiteit voor exploitanten van websites zoals wij en biedt andere diensten die betrekking hebben op de website-activiteit en het internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verstrekken als dat door de wetgever verplicht is, of wanneer deze derden deze informatie ten behoeve van Google verwerken.

Zoals hierboven uiteengezet, mag je weigeren om cookies te gebruiken – en dus ook het gebruik van het Google Analytics cookie – door het kiezen van de juiste instellingen van je browser, maar ook dit kan van invloed zijn op de mate waarin je de website volledig kunt benutten.

Je overeenstemming

In overeenstemming met wat we al gezegd hebben aan het begin van deze Mededeling, geef je toestemming voor het verwerken van gegevens over jou en van verzamelde gegevens door ons en door Google op de manier waarop en voor het hierboven beschreven doel, door gebruik te maken van deze website.

Hoe gebruiken we de verzamelde informatie?

Je persoonlijke gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard door de IAS, IASA, CSI en haar dienstverleners, zal vertrouwelijk worden behandeld en zal alleen worden gebruikt in verband met het doel waarvoor het wordt aangeleverd, of indien nodig voor ons om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Persoonlijke informatie bijvoorbeeld die wordt verstrekt om een donatie te doen, zal worden gebruikt voor dat proces van donatie; persoonlijke informatie die je verstrekt als je interesse hebt om lid te worden van de IAS of een daarmee verbonden entiteit, zal worden gebruikt om je interesse levend te houden en je te voorzien van informatie over de IAS en af en toe over Scientology in het algemeen, en met informatie over relevante Scientology gerelateerde entiteiten in jouw gebied.

Delen van je persoonlijke informatie

Anders dan zoals hieronder beschreven, zal de informatie die je verstrekt niet verkocht of verhuurd worden, noch zal die worden gedeeld met enige persoon of entiteit die niets te maken heeft met de wereldwijde Church of Scientology International, tenzij we daartoe door de wetgever worden verplicht.

We kunnen relevante persoonlijke gegevens, verkregen door deze website (of een van de andere door de CSI beheerde websites) in de volgende omstandigheden delen:

Delen met andere Scientology gerelateerde entiteiten:

Naast de IAS, de US IAS Members’ Trust en de IASA, zijn er talloze andere entiteiten, in de Verenigde Staten en elders in de wereld, die overal ter wereld met hen verbonden zijn. In het bijzonder zijn er in vele landen nationale, regionale en/of plaatselijke organisaties die tot de wereldwijde kerk behoren. IASA kan persoonlijke informatie die zij over jou verwerft via deze website (of welke andere door de CSI beheerde website) met dergelijke andere entiteiten delen als dat gepast is. Als je bijvoorbeeld belangstelling hebt getoond om lid te worden van de IAS, kunnen we jouw contactgegevens delen met instellingen in jouw gebied, zodat ze contact met je kunnen opnemen (afhankelijk van de uitoefening van je recht om bezwaar te maken, zoals dat onder het kopje “Je rechten”, hieronder staat vermeld).

Hosting en verwerking:

Een aantal van de door de CSI beheerde websites kunnen door een service provider (derde partij) worden gehost en daarom is het mogelijk dat persoonlijke gegevens die je via deze website hebt verzonden, verwerkt kunnen worden door een dergelijke derde partij dienstverlener. We kunnen ook van andere derde partijen gebruikmaken om een aantal van je persoonlijke gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld voor het verzenden van je boeken of andere goederen die je hebt besteld (zogenaamde “verzorgde bestellingen”). Al deze service providers zullen je persoonlijke informatie gebruiken, maar alleen namens ons en zij zijn gebonden aan strikte condities m.b.t. vertrouwelijkheid.

Betalingsverwerking en fraude:

Je kaartgegevens of andere details kunnen worden doorgegeven aan banken of relevante financiële instellingen om betalingen te regelen. In het geval van een vermoeden van een frauduleuze transactie, kunnen je gegevens verder aan anderen worden doorgegeven, alleen voor het uitvoeren van verdere controles (bijvoorbeeld het doorgeven aan een agentschap dat kredieten controleert).

Grensoverschrijdend dataverkeer

Als je deze webpagina van buiten de USA hebt benaderd, met name binnen de Europese Unie of de Europese Economische Gemeenschap, moet je je ervan bewust zijn dat dit het doorgeven van je persoonlijke gegevens zoals hierboven besproken met zich meebrengt, teneinde die informatie aan ons over te brengen in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hebben geen privacy-wetgeving die zo sterk is als die in de Europese Unie.

Je rechten

Recht van toegang tot je persoonlijke gegevens:

Je hebt het recht van toegang tot welke persoonlijke gegevens dan ook die we over jou verzameld hebben op deze website (en elke door de CSI beheerde site) en deze zijn door jou persoonlijk te raadplegen via deze website.

Recht van correctie:

Je hebt het recht om de informatie die wij over je hebben vastgelegd te corrigeren of het die te laten verwijderen als ze onjuist, niet relevant of verouderd is.

Recht om bezwaar te maken:

Wanneer we op verschillende formulieren om je contactinformatie vragen, zullen we je uitleggen waar we deze gegevens voor willen gebruiken en bieden we je opties met betrekking tot het gebruik ervan. In het bijzonder leggen we je uit als we bepaalde informatie willen gebruiken, zoals je telefoonnummer, mobiele telefoonnummer of e-mailadres om contact met je op te nemen. Je kunt ons ook op welk moment dan ook met een eenvoudige e-mail laten weten dat je niet meer gecontacteerd wilt worden, hetzij in het algemeen of op bepaalde manieren (bijvoorbeeld via sms of per telefoon). We zullen er dan binnen een korte periode voor zorgen dat dergelijke vervolgcontacten worden gestopt.

ALS JE VRAGEN HEBT OVER DEZE PRIVACY MEDEDELING OF ONS PRIVACY BELEID OF ALS JE VAN ENIGE VAN BOVENGENOEMDE RECHTEN GEBRUIK WILT MAKEN, NEEM DAN HIER CONTACT MET ONS OP.

×