IAS-GESPONSORDE CAMPAGNES

DE WERELD VAN VANDAAG DE DAG IS IN REP EN ROER, met uit de hand lopend immoreel gedrag, overduidelijke schendingen van de mensenrechten, welig tierend drugsmisbruik en talloze mensen die sterven in de handen van gewelddadige psychiaters. Omdat elk van deze sociale problemen miljoenen mensen ervan weerhoudt om zich zelfs maar voor te stellen dat hulp mogelijk is – en nog minder om gebruik te maken van de Brug naar Totale Vrijheid – sponsort de IAS de meest doeltreffende maatschappelijke reddingscampagnes ter wereld.

Comité voor de Rechten van de Mens

Misstanden en onrechtvaardigheden in de psychiatrie terroriseren en vernietigen dagelijks levens. Ondanks serieuze waarschuwingen dat psychotrope medicijnen tot gewelddadig gedrag kunnen leiden, hebben psychiaters ze aan meer dan 20 miljoen kinderen over de hele wereld voorgeschreven.

Verenigd voor de Mensenrechten

Er bestaan vele vormen van schendingen van de mensenrechten: religieuze vervolging, marteling en etnische discriminatie.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is ’s werelds verklaring van de rechten waarop elke man, vrouw en kind recht heeft. De IAS verschaft subsidies voor twee informatieve en educatieve programma’s – Verenigd voor de Mensenrechten en Jongeren voor Mensenrechten – om de rechten en vrijheden die in de Universele Verklaring worden gegarandeerd, overal ter wereld in werking te zetten.

De Feiten over Drugs

Drugsmisbruik is op elk continent ter aarde wijdverbreid.

Daarmee gepaard gaan criminaliteit en kapot gemaakte levens. En dus sponsoren subsidies van de IAS het De Feiten over Drugs voorlichtings- en preventieprogramma – om kinderen te bereiken voordat dealers dat doen.

De Weg naar een Gelukkig Leven

Immoraliteit en oneerlijkheid zijn overal – en verspreiden zich steeds verder. Morele grenzen die ooit duidelijk waren zijn nu wazig en elke dag brengt nieuwe dubbelzinnigheden.

Om dit morele verval tegen te gaan en integriteit en vertrouwen te herstellen, heeft L. Ron Hubbard het boek De Weg naar een Gelukkig Leven geschreven: een op gezond verstand gebaseerde gids voor een beter leven.

Volunteer Ministers

Of hij nu in zijn eigen omgeving werkt of in een rampengebied aan de andere kant van de wereld, het motto van de pastoraal werker is altijd: “Er kan iets aan gedaan worden”.

×