הודעה על זכויות יוצרים וסימנים מסחריים

ניתנת בזאת הכרת תודה ל-L. Ron Hubbard Library עבור מתן הרשות להעתיק קטעים נבחרים מתוך עבודותיו בעלות זכויות היוצרים של ל. רון האברד.

סיינטולוגיה, דיאנטיקה, LRH,‏ OT,‏ Saint Hill,‏ ל.רון האברד והסמל של סיינטולוגיה הם סימנים מסחריים וסימני שירות בבעלות Religious Technology Center.

Applied Scholastics,‏ Criminon ו-Narconon הם סימנים מסחריים בבעלות ABLE International.‏ The Way to Happiness והעיצוב של ״דרך ושמש״ הם סימנים מסחריים בבעלות L. Ron Hubbard Library בארה״ב ובארצות אחרות (רישומי סימנים מסחריים הונפקו ורישומים אחרים תלויים ועומדים). הלוגו של CCHR,‏ CCHR ו-Citizens Commission on Human Rights הם סימנים מסחריים וסימני שירות בבעלות Citizens Commission on Human Rights. הלוגו של המוסד לעולם נקי מסמים הוא סימן מסחרי בבעלות Foundation for a Drug-Free World.‏ הלוגו של הארגון הבינלאומי של נוער למען זכויות האדם הוא בבעלות Youth for Human Rights International.‏ IAS Administrations הוא ארגון ללא כוונת רווח שנועד לספק שירותים לחברי ה-IAS. מפיצים בשדה עובדים באופן עצמאי.

×