הצטרף כחבר

קיימות שלוש רמות של חברות בהתאחדות הסיינטולוגים הבילאומית:

חברות לשישה חודשים ללא תשלחם תקפה למשך שישה חודשים והיא ללא תשלום.
חברות שנתית תקפה למשך שנה אחת מתאריך הנפקתה.
חברות לכל החיים תקפה למשך תקופת חייו של אדם.

תומך חודשי: זאת שיטה שבאמצעותה מישהו יכול לבצע תשלומי חברות או תרומות ל-IAS, אחת לחודש באופן אוטומטי. אתה יכול להירשם כדי לתת תרומה בכל גובה או בכל מועד שתבחר, בלי קשר אם אתה כבר חבר או לא. או שאתה יכול להירשם לתכנית זו כדי לשלם תשלום חודשי שיצטבר לעבר דמי החברות שלך, אם מסיבה כלשהי אתה לא יכול לשלם את הסכום המלא עכשיו. באמצעות התרומה שלך לתוכנית הזו, אתה יכול לעזור לגרום לשינוי בכל יום, במהלך התקופה שאתה משלם תשלומים לעבר החברות הבאה שלך.

×