MÅNADSGIVARE TILL IAS

  • Personuppgifter
  • Kontaktinformation
  • Betalning

Personuppgifter:

Vänligen välj hälsningsfras ovanifrån

Församlingsmedlems information:

- - -

Kontaktuppgifter:

Dataskydd/integritetspolicy: Data som du ger på detta formulär kommer att förvaras i en skyddad databas tillhörande IAS Administrations i Los Angeles. Dessa data kommer att användas av IAS för medlemskapsadministration och för att hålla dig underrättad om Scientology Kyrkans aktiviteter, erbjudanden och tjänster, och så att du ska kunna få medlemsrelaterade utskick. Genom att fylla i och skriva på detta formulär samtycker du till att dessa data överförs till IAS Administrations i USA och till att dessa data eventuellt kan vidarebefordras till organisationerna som tillhör den internationella Scientology Kyrkan, som bemyndigats att be om information om Scientology åt IASA, av ovanstående skäl. IAS Administrations och de kyrkor som bemyndigats enligt ovanstående respekterar till fullo din rätt till skydd av personuppgifter. Din information ges aldrig ut till någon part utanför IAS Administrations och den världsomspännande kyrkan och de till kyrkan knutna organisationerna. Du kan när som helst begära ut de data som IAS Administrations innehar om dig som medlem eller be oss att upphöra med utskick till dig genom att helt enkelt skriva till oss.

Jag förstår att Förbundets syfte är att ena, främja, stödja och skydda religionen Scientology och scientologer över hela världen, så att Scientologys mål, så som de formulerades av L. Ron Hubbard, kan uppnås.

Jag förstår att alla donationer kommer att användas för att skydda och disseminera religionen Scientology, i kampen för andlig frihet för hela mänskligheten och för att stödja religionens humanitära mål.

Jag förstår att donationer till IAS ej kan återbetalas.

Jag samtycker till att de personuppgifter jag har gett i detta formulär, och andra uppgifter som jag eventuellt ger till IAS vid senare tillfälle, kan komma att lagras och bearbetas för medlemskapsadministration och för att förse mig med medlemsrelaterade utskick. Jag har noterat integritetspolicyn på detta formulär.

Jag godkänner att donationer görs till:

Internationella scientologförbundet (IAS)

Jag godkänner att IAS regelbundet drar följande belopp från mitt kreditkort via autogiro:

Donationsplan:

Detta godkännande fortsätter gälla, såvida det inte upphävs via e-post till contact@iasadministrations.net eller per brev till IAS Administrations, 4751 Fountain Ave, Los Angeles, CA 90029.

Kreditkortsinformation:

Fakturamottagare:

Fakturaadress:

Dataskydd/integritetspolicy: Data som du ger på detta formulär kommer att förvaras i en skyddad databas tillhörande IAS Administrations i Los Angeles. Dessa data kommer att användas av IAS för medlemskapsadministration och för att hålla dig underrättad om Scientology Kyrkans aktiviteter, erbjudanden och tjänster, och så att du ska kunna få medlemsrelaterade utskick. Genom att fylla i och skriva på detta formulär samtycker du till att dessa data överförs till IAS Administrations i USA och till att dessa data eventuellt kan vidarebefordras till organisationerna som tillhör den internationella Scientology Kyrkan, som bemyndigats att be om information om Scientology åt IASA, av ovanstående skäl. IAS Administrations och de kyrkor som bemyndigats enligt ovanstående respekterar till fullo din rätt till skydd av personuppgifter. Din information ges aldrig ut till någon part utanför IAS Administrations och den världsomspännande kyrkan och de till kyrkan knutna organisationerna. Du kan när som helst begära ut de data som IAS Administrations innehar om dig som medlem eller be oss att upphöra med utskick till dig genom att helt enkelt skriva till oss.

Tack

Du har nu gjort en donation till Internationella scientologförbundet.

Din ansökan har överförts och behandlas snabbt.

Vi skickar dig en bekräftelse av din donation per post.

Om du har frågor eller vill begära ytterligare information, skriv vänligen till:

Internationella scientologförbundet
c/o Saint Hill Manor
East Grinstead, West Sussex
England, RH19 4JY, eller
e-post: contact@iasadministrations.net.

Anslut dig till de tusentals scientologer som har anmält sig för automatiska månatliga bidrag till IAS.

Ditt stöd anhopas och leder till nästa högre medlemskaps- eller hedersstatusnivå. Du går därför hela tiden framåt – och ger ständigt kraft åt de IAS-program som skapar en bättre värld.

Om du inte kan betala din nästa IAS-medlemsavgift eller hedersstatus allt på en gång, anmäl dig då som månadsgivare till IAS – det kan röra sig om vilket belopp som helst – vilket innebär att du gör delbetalningar som går direkt till din nästa nivå. Vi har gjort det så lätt som möjligt. En gång i månaden

Känn tillfredsställelsen att veta att du gör skillnad varje dag.

  • Om du vill bli månadsgivare för att fullborda ditt årliga eller livstidsmedlemskap klicka här
  • Om du bor i USA och är livstidsmedlem och vill bli månadsgivare till IAS, klicka här
  • Om du bor utanför USA och är livstidsmedlem och vill bli månadsgivare till IAS, klicka här
×