PW’S IN PERU WAAR ZWARE REGENVAL OVERSTROMINGEN EN DODELIJKE MODDERSTROMEN VEROORZAAKT

  • Overstromingen en modderstromen hebben bijna 24.000 huizen beschadigd of verwoest.
  • 111.000 mensen zijn ontheemd en hebben behoefte aan onderdak en levensbehoeften.
  • Met 10 maal de normale hoeveelheid neerslag, is dit de ergste overstroming die Peru in meer dan 20 jaar heeft gezien.
  • De eerste 35 PW’s zijn nu ter plekke om direct hulp te verlenen.
Stortregens in Peru
Pastoraal werker rampenbestrijding is alleen mogelijk door jouw steun aan de IAS. Het is een van de essentiële programma’s die met behulp van donaties van de IAS worden gefinancierd.

Stortregens in Peru hebben ernstige overstromingen en modderstromen veroorzaakt, die meer dan 780.000 mensen in de noordelijke en centrale gebieden hebben getroffen. Dit is de ergste overstroming in het land in 20 jaar. De intense regens hebben veroorzaakt dat rivieren uit hun oevers traden, waardoor dorpen en steden werden overstroomd. Door het stijgende water zijn meer dan 100 bruggen ingestort en raakten wegen en spoorrails geblokkeerd of beschadigd, waardoor reddingsoperaties ernstig werden bemoeilijkt. Voor het halve land is vanwege deze verwoesting de noodtoestand uitgeroepen. Volgens het Nationale Instituut van Burgerbescherming zijn meer dan 11.500 huizen ingestort en zijn er nog eens 12.400 huizen onbewoonbaar verklaard. De overstromingen hebben ook aanzienlijke schade aangericht aan 400 ziekenhuizen, waardoor het moeilijk is om gewonden te behandelen.

De IAS heeft onmiddellijk een noodsubsidie toegekend om een internationaal team van top pastoraal werkers en reddingwerkers te sturen om bij het reddingswerk te assisteren. Dit omvatte twee teams met specialisten: het elite Mexicaanse opsporings- en reddingsteam Los Topos (“De Mollen”) en leden van CINAT (de Colombiaanse Nationale Kring van Hulptechnici), die bedreven zijn in eerstehulpverlening in noodsituaties. Het internationale team zal worden bijgestaan door een team van plaatselijke Peruaanse PW’s. De subsidie van de IAS dekt de kosten van vliegtickets voor de internationale PW’s en de operationele kosten van het hele team. Het dekt ook alles wat nodig is, van de noodhulpapparatuur tot PW-boekjes.

Onder de eersten die werden gemobiliseerd waren 10 leden van Los Topos, die meteen begonnen met zoek- en reddingsacties in de uitlopers van de Andes, waar modderstromen talrijke huizen hadden doen instorten. Verder bestond de eerste golf PW’s uit zes leden van CINAT om de broodnodige medische zorg te verlenen. Er zijn nu 35 leden van het PW team ter plekke, uit de USA en uit Latijns-Amerikaanse landen zoals Mexico, Ecuador en Colombia. Hieronder zijn ook civiele ingenieurs die de autoriteiten zullen helpen om duizenden beschadigde gebouwen onder de loep te nemen om te beoordelen of ontheemde mensen veilig naar hun huizen kunnen terugkeren.

De eerste prioriteit is om levens te redden door opsporing en redding, medische hulp, het verstrekken van voedsel en het verlenen van hulp aan diegenen die in de grootste nood zijn in de opvangcentra. Het PW-team zal ook hulp bieden aan mensen om de ramp te boven te komen en hun leven weer op te bouwen met behulp van PW-technologie en zal anderen trainen in het gebruik ervan om de mensen van Peru te helpen deze ramp te boven te komen. Dit project was alleen mogelijk door de steun van de IAS, waardoor belangrijke hulp werd verleend aan diegenen die in tijden van nood in de grootste nood verkeerden.

Pastoraal werker rampenbestrijding is alleen mogelijk door jouw steun aan de IAS. Het is een van de essentiële programma’s die met behulp van donaties van de IAS worden gefinancierd.

×