VM-AR I PERU DÄR RIKLIG NEDERBÖRD ORSAKAR ÖVERSVÄMNINGAR OCH DÖDLIGA JORDSKRED

  • Översvämningar och jordskred har skadat eller förstört nästan 24 000 hem.
  • 111 000 människor står utan hem och är i behov av skydd och förnödenheter.
  • Med 10 gånger så mycket nederbörd som vanligt är det här den värsta översvämningen Peru har utsatts för på mer än 20 år.
  • De första 35 VM-arna har anlänt för att ge omedelbar hjälp.
Skyfall i Peru
Frivilligpastorernas nödhjälpsinsatser är endast möjliga tack vare ditt stöd till IAS. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

Skyfall i Peru orsakade kraftiga översvämningar och jordskred som har påverkat mer än 780 000 människor i de norra och centrala delarna. Det här är landets värsta översvämning på 20 år. Det intensiva regnandet har gjort att floder fyllts och att deras banker brustit, vilket lagt byar och städer under vatten. Stora vågor har fått mer än 100 broar att rasa och blockerat eller skadat vägar och järnvägsspår och på så sätt försvårat räddningsarbetet. Halva landet har förklarats vara i ett undantagstillstånd på grund av förödelsens omfattning. Enligt nationella institutet för civilförsvar har mer än 11 500 hus kollapsat och ytterligare 12 400 hus är obeboeliga. Översvämningarna har också orsakat stora skador på 400 sjukhus, vilket gör det svårt att behandla alla de skadade.

IAS beviljade omedelbart ett nödanslag för att skicka ett internationellt team av framstående frivilligpastorer och räddningspersonal för att delta i katastrofinsatsen. Däribland finns två specialistteam: det framstående mexikanska sök- och räddningsteamet Los Topos (”Mullvadarna”) och medlemmar av CINAT (den colombianska nationella organisationen för nödhjälpstekniker), som är experter på akutvård. Det internationella teamet förstärks och får hjälp av ett lokalt peruanskt VM-team. Anslaget från IAS täcker kostnaden för de internationella VM-arnas flygresa och hela teamets grundkostnader medan de är på plats. Det täcker också allt annat som behövs, från nödhjälpsutrustning till VM-häften.

Bland de första som mobiliserade sig var 10 medlemmar av Los Topos, som omedelbart satte igång med sök- och räddningsinsatsen vid Andernas utlöpare, där jordskred hade fått många hus att rasa. Bland den första vågen av VM-ar fanns också sex medlemmar av CINAT, som gav högst nödvändig medicinsk vård. Det finns nu 35 medlemmar av VM-teamet på plats från USA och latinamerikanska länder såsom Mexiko, Ecuador och Colombia. Däribland finns väg- och vattenbyggnadsingenjörer som hjälper myndigheterna bedöma de tusentals skadade byggnader för att se om de som för närvarande står utan tak över huvudet kan återvända till sina hem.

Den första prioriteten är att rädda liv med sök- och räddningsteam, medicinsk hjälp, matdistribution och genom att ge hjälp till de mest behövande vid härbärgena. VM-teamet kommer sedan att hjälpa människor att övervinna katastrofen och återuppbygga sina liv med VM-teknologin, och utbilda andra i dess användning för att hjälpa människorna i Peru att återhämta sig. Detta projekt är endast möjligt tack vare IAS stöd och det ger högst nödvändig hjälp till de med störst behov under katastrofer.

Frivilligpastorernas nödhjälpsinsatser är endast möjliga tack vare ditt stöd till IAS. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

×