VM-er I PERU MENS KRAFTIG REGN FORÅRSAKER OVERSVØMMELSER OG FARLIGE JORDSKRED

  • Oversvømmelser og jordskred har skadet eller ødelagt nesten 24 000 hjem.
  • 111 000 mennesker har blitt hjemløse og trenger ly og forsyninger.
  • Med 10 ganger høyere nedbør enn normalt er dette er den verste oversvømmelsen Peru har hatt på mer enn 20 år.
  • De første 35 VM-er har ankommet på stedet for å bringe øyeblikkelig hjelp.
Styrtregn i Peru
Frivillige presters katastrofeberedskap blir muliggjort bare gjennom din støtte til IAS. Det er et av de mange livsviktige programmene som finansieres gjennom bevilgninger fra IAS.

Styrtregn i Peru har forårsaket alvorlige oversvømmelser og jordskred som har rammet mer enn 780 000 mennesker i nordlige og sentrale områder. Dette er den verste oversvømmelsen i landet på 20 år. Det intense regnskyllet har forårsaket elver til å svulme opp og elvebredder til å bryte sammen, som resulterte i oversvømmelser av byer og tettsteder. Fossende vann har kollapset mer enn 100 broer og blokkert eller skadet veier og jernbaneskinner, hvilket skapte alvorlige hindringer for redningsoperasjoner. Krisetilstander har blitt erklært i over halvparten av landet på grunn av ødeleggelsene. I henhold til Det nasjonale instituttet for sivilforsvar har mer enn 11 500 hus kollapset og ytterligere 12 400 hus er ubeboelige. Flommene har også forårsaket betydelige ødeleggelser på 400 sykehus, som gjør det vanskelig å behandle alle dem som er skadet.

IAS gav straks en krisebevilgning for å sende et internasjonalt team av topp Frivillige prester og redningspersonell til å bistå i katastrofehjelpen. Dette inkluderer to spesialistteam: det meksikanske topp lete- og redningsteamet, Los Topos («Muldvarpene»), og medlemmer av CINAT (Redningsoperatørenes nasjonalforbund, Colombia), som er dyktige i krisemedisinsk omsorg. Et team av lokale peruanske VM-er vil slutte seg til og hjelpe det internasjonale teamet. Bevilgning fra IAS dekker kostnadene for flybillettene til de internasjonale VM-ene og driftskostnadene for hele teamet. Den dekker også alt som trenges, fra redningsutstyr til VM-hefter.

Blant de første som ble sendt ut var 10 medlemmer av Los Topos som straks gikk i gang med lete- og redningsoperasjoner i lavbergene ved Andesfjellene hvor jordskred hadde kollapset uttallige hjem. I den første gruppen av frivillige prester var det også seks medlemmer av CINAT for å gi nødvendig medisinsk behandling. Det er nå 35 medlemmer av VM-teamet i området fra USA og latinamerikanske land som Mexico, Ecuador og Colombia. Dette inkluderer bygningsingeniører som vil hjelpe myndighetene å undersøke tusenvis av ødelagte bygninger for å vurdere om hjemløse mennesker trygt kan vende tilbake til hjemmene sine.

Den første prioriteten er å redde liv med lete- og redningsaksjoner, medisinsk hjelp, distribusjon av mat og ved å yte hjelp til dem i størst nød i leskurene. VM-teamet vil deretter hjelpe folk med å overvinne katastrofen og gjenoppbygge livene sine med VM-teknologi, og trene andre i dens bruk for å hjelpe det peruanske folket å komme seg. Dette prosjektet blir bare gjort mulig med støtte fra IAS, som bringer livsviktig hjelp til dem i størst nød i katastrofetider.

Frivillige presters katastrofeberedskap blir muliggjort bare gjennom din støtte til IAS. Det er et av de mange livsviktige programmene som finansieres gjennom bevilgninger fra IAS.

×