Bringer et moralsk kompass for livet

  • Antall mord har steget med 16,1 % i 25 større byer i USA, sammenlignet med i fjor.
  • I Europa opplever ett av tre barn en eller annen form for vold fra foreldre, omsorgspersoner eller familiemedlemmer.
  • Hver 2. time bestiller noen en Veien til lykke (TWTH)-ressurspakke for lærere online.
  • Hvert 20. sekund fullfører noen en leksjon på online-kurset i Veien til lykke.
Bringer et moralsk kompass for livet
Din støtte til IAS hjelper med å finansiere Veien til lykke-kampanjens materialer som redder liv hver dag. Dette er bare ett av de livsviktige programmene som finansieres gjennom bevilgninger fra IAS.

Etter flere måneder med å holde seg hjemme, restriksjoner og omfattende sosial uro, leter folk etter veikartet til et bedre liv.

Her er noen historier om liv som ble forandret etter å ha funnet Veien til lykke:

«Jeg hadde en masse vanskeligheter som tenåring. Jeg var et av de barna som anonymt ble omtalt som ’problemet’ der ute. Og det var sant. På kant med loven, med skolen, med foreldrene mine. Hvis jeg ikke ødela eiendom, stjal jeg noe. Og tro meg, det gikk ikke bra for meg personlig ... jeg begikk forbrytelser, drakk alkohol og jeg hadde begynt med stoff. Karakterbøkene mine hadde bare en ’toppkarakter’ og det var i antallet fraværstimer.

En dag la foreldrene mine et Veien til lykke-hefte på sengen min, og jeg satte meg ned og leste det. Boken inneholdt mange ideer og begreper som jeg alltid hadde ønsket å leve opp til, men som jeg hadde mislykkes med. Selv noen enkle som jeg trodde ikke var noe problem for meg, for eksempel ’Vær tillit verdig’, men jeg hadde faktisk mislykkes med det. Det skjedde noe med meg da jeg så det kalde, harde faktumet i øynene at jeg ikke var tillit verdig. Jeg bestemte meg for å forandre meg. Jeg begynte å ta de riktige beslutningene i livet mitt. Jeg er nå en ganske fremgangsrik skuespiller og komponist. Jeg hadde faktisk min første internasjonale verdenspremiere med Brandenburg Filharmoniske Orkester.

Jeg støtter dette programmet fordi jeg vet at hvis mine foreldre ikke hadde gitt meg boken ville jeg sannsynligvis sitte i en celle nå. Det er hva boken gjorde for meg. Og hvis disse begrepene og boken kan fås i hendene på andre som meg, vil jeg støtte det helt og holdent.» – Skuespiller og komponist, Tyskland

«Vi har fått en veldig god respons fra menneskene i lokalsamfunnet vårt etter at vi delte ut Veien til lykke. Mange har ringt og bedt om flere eksemplarer til å dele med venner.

I boligområdet der søsteren min bor var det mange problemer mellom leieboere, uenigheter, manglende respekt og EN MASSE kriminalitet. Jeg fortalte bygningsforvalteren om bøkene, og så delte hun dem ut på det månedlige leieboermøtet. Hun fortalte meg at som et resultat av dette la hun merke til en betydelig forandring i måten leieboerne behandlet hverandre på, og det var en veldig positiv forandring. Og kriminaliteten har også gått ned. Dette var på grunn av boken. Dette er helt klare resultater som jeg personlig har sett, og det finnes flere. Mange takk for bøkene som vi bruker til å forbedre samfunnet vårt!»
– Samfunnsaktivist, USA

«For det første vil jeg gjerne si at dette programmet hjelper personalet enormt på grunn av dets beroligende virkning på ungdommene som er involvert. Disse mindreårige ble påfallende mindre fiendtlige overfor hverandre og personalet, og mistet ikke lenger fatningen. De begynte å snakke til oss (personalet) med mye mer respekt enn før og sluttet å snakke til oss med ’gjengspråk’. Selv ordforrådet deres ble mye bedre. Jeg la personlig merke til at da foreldrene til deltakerne kom på visitt på søndager, ble de vist mye mer respekt fra barna deres enn før.

Et av de ekstraordinære resultatene fra dette programmet har vært at atskillige mindreårige nå tør innrømme overfor meg at de har dårlig samvittighet for det de har gjort tidligere. Slike uttalelser er i høyeste grad usedvanlige.

Til slutt vil jeg gjerne si at de mindreårige som har vært med på programmet ikke har vært låst inne i cellen på svært lang tid, og vi har ikke disiplinære problemer med dem. Jeg kan i høy grad anbefale dette programmet. Etter min mening bør det være obligatorisk for alle mindreårige som kommer til ungdomsfengselet.» – Fylkestilsynsverge, USA

Din støtte til IAS hjelper med å finansiere Veien til lykke-kampanjens materialer som redder liv hver dag. Dette er bare ett av de livsviktige programmene som finansieres gjennom bevilgninger fra IAS.

×