PERU PW-UPDATE: MEER DAN 24.000 MENSEN GEHOLPEN BIJ RAMPENBESTRIJDING

  • Overstromingen en modderstromen hebben bijna 24.000 huizen beschadigd of verwoest.
  • Regen en overstromingen hebben meer dan 100 bruggen beschadigd, waardoor het moeilijk werd om de benodigde materialen aan te voeren.
  • Naar schatting zijn 700.000 mensen door deze ramp getroffen.
  • Er zijn nu meer dan 40 PW’s die hulp bieden aan de bevolking van Peru en er zijn er meer ingepland om te arriveren.
Pastoraal werker rampenbestrijding is alleen mogelijk door jouw steun aan de IAS. Het is een van de essentiële programma’s die met behulp van donaties van de IAS worden gefinancierd.

Een buitengewoon goed pastoraal werker rampenbestrijdingsteam is ter plekke in Peru om mensen in de meest kritieke gebieden hulp te verlenen na de extreme overstromingen en modderstromen.

Met behulp van een noodsubsidie van de IAS zijn de PW’s op 25 maart in Peru gearriveerd. Er zijn nu 41 PW’s in het rampgebied, inclusief leden van Los Topos en CINAT, de Colombiaanse eerstehulp-specialisten. Er zitten ook negen civiele ingenieurs in het team, die structurele schade aan huizen beoordelen, zodat die kunnen worden hersteld en mensen daarin terug kunnen keren.

Bij hun aankomst ontmoette het PW-team functionarissen van de rampenbestrijding en kregen het verzoek om naar een van de ergst getroffen gebieden te gaan: de kuststad Trujillo in het noordwesten van Peru – de op twee na grootste stad in het land, met meer dan een half miljoen inwoners. De condities waren daar extreem.

Het was heel moeilijk om de benodigde voorraden in de stad te krijgen, omdat de belangrijkste brug in Trujillo was beschadigd en andere toegangswegen waren afgesloten. De overheid wees Trujillo aan voor Los Topos en de PW’s omdat het aan weinig anderen kon worden toevertrouwd om daar naartoe te gaan vanwege de slechte omstandigheden.

De overstroming en de verwoesting in Trujillo had het centrum van de stad bereikt en had het drinkwatersysteem platgelegd, waardoor de autoriteiten de watervoorziening in grote delen van de stad moesten beperken. De overstromingen hadden ook de waterzuiveringsinstallatie zwaar beschadigd, waardoor huizen werden overspoeld met rioolwater – huizen waar nog steeds mensen in woonden. De PW’s begonnen met modder en puin uit deze huizen te ruimen, met bijzondere aandacht voor diegenen die niet in staat waren om zichzelf te helpen – ouderen en moeders met kleine kinderen.

Door een medisch centrum op te zetten in de stad, leverden het PW- en het CINAT-team medische zorg aan honderden mensen.

In de korte tijd dat ze in Peru waren, heeft het door de IAS gesponsorde PW-team al meer dan 24.000 mensen geholpen.

Maar de ramp was nog lang niet voorbij. Als gevolg van de voortdurende regen, bleven er nieuwe overstromingen en modderstromen optreden. In de stad Pedregal bijvoorbeeld, brak de rivier door haar oevers en overstroomde de stad. De noodzaak voor hulp was dermate dringend, dat een Peruaanse generaal het PW-team midden in de nacht wakker maakte om hen te verzoeken mee te helpen bij de evacuatie. Het PW-team en Los Topos werden door militair transport naar de stad gebracht, waar ze mensen uit hun huizen evacueerden, waaronder een gezin van vier personen met hun twee maanden oude baby.

Vanwege de steeds toenemende omvang van de ramp, werden aanvullende PW-teams naar Peru gestuurd om broodnodige hulp te verlenen in de meest kritieke gebieden.

Pastoraal werker rampenbestrijding is alleen mogelijk door jouw steun aan de IAS. Het is een van de essentiële programma’s die met behulp van donaties van de IAS worden gefinancierd.

×