PERUS VM-UPPDATERING: MER ÄN 24 000 HAR FÅTT KATASTROFHJÄLP

  • Översvämningar och jordskred har skadat eller förstört nästan 24 000 hem.
  • Regn och översvämningar har skadat mer än 100 broar och därmed gjort det svårt att få dit välbehövliga förnödenheter.
  • Uppskattningsvis 700 000 människor har drabbats av katastrofen.
  • Det finns nu över 40 VM-ar som hjälper folket i Peru och fler är på väg.
Frivilligpastorernas nödhjälpsinsatser är endast möjliga tack vare ditt stöd till IAS. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

Ett av frivilligpastornas främsta katastrofhjälpsteam är på plats i Peru och ger hjälp till människor i de mest kritiska områdena efter de extrema översvämningarna och jordskreden.

Med stöd från ett nödanslag från IAS anlände VM-arna i Peru den 25 mars. Det finns nu 41 VM-ar i katastrofområdet, bl.a. medlemmar av Los Topos och CINAT, Colombias första hjälpen-specialister. Det finns också nio väg- och vattenbyggnadsingenjör med i teamet som bedömer strukturskador på hem så att de kan repareras och människor kan återvända till dem.

Vid deras ankomst träffade VM-teamet de som ledde katastrofinsatserna, varpå dessa bad dem resa till ett av de värst drabbade områdena: kuststaden Trujillo i nordvästra Peru – den tredje största staden i landet, med över en halv miljon invånare. Förhållandena där var extrema.

Då den huvudsakliga bron till Trujillo skadats och med de andra vägar till staden som fortfarande var stängda var det väldigt svårt att få förnödenheter till staden. Myndigheterna bad Los Topos och VM-arna ta hand om Trujillo eftersom det inte fanns många som man kunde lita på att de skulle kunna ta sig dit, på grund av de svåra förhållandena.

Översvämningarna och förödelsen i Trujillo hade nått hela vägen till stadens centrum och skadat dess vattensystem, vilket fick kommunen att dra ner på vattenförsörjningen till större delen av staden. Översvämningarna hade också nått reningsverket och nu svämmades hus över av vatten blandat med avloppsvatten – hus med familjer som fortfarande bodde i dem. VM-arna började med att rensa gyttja och bråte från dessa hem, med särskild uppmärksamhet på folk som inte kunde hjälpa sig själva – pensionärer och mödrar med små barn.

Ett medicinskt center för akutvård har inrättats i staden, och VM- och CINAT-teamet har redan gett medicinsk vård till hundratals människor.

På den korta tid de har varit i Peru har det IAS-sponsrade VM-teamet redan hjälpt mer än 24 000 individer.

Men katastrofen är långt ifrån över. På grund av pågående regn fortsätter nya översvämningar och jordskred att inträffa. Till exempel i staden Pedregal, där flodbankera brast och översvämmade staden. Behovet av hjälp var så angeläget att en peruansk general väckte VM-teamet mitt i natten för att få deras hjälp med att evakuera folk. VM-teamet och Los Topos fördes till staden med militärtransport, där de evakuerade folk från deras hem, däribland en familj på fyra med en två månader gammal bebis.

På grund av den eskalerande katastrofen skickas ytterligare VM-team till Peru för att ge välbehövlig hjälp i de mest kritiska områdena.

Frivilligpastorernas nödhjälpsinsatser är endast möjliga tack vare ditt stöd till IAS. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

×