MÅNEDLIG GIVER-DONASJON TIL US IAS MEMBERS’ TRUST

  • Personlige
    opplysninger
  • Kontakt-
    informasjon
  • Betaling

Personlige opplysninger:

Vennligst velg tiltaleformen ovenfra

Medlemsinformasjon:

- - -

Kontaktopplysninger:

Beskyttelse av personopplysninger: De dataene du oppgir på dette skjemaet vil bli oppbevart i en sikker database hos IAS Administrations i Los Angeles. Opplysningene vil bli brukt til administrasjon av IAS-medlemskaper og til å holde deg informert om Scientology Kirkens aktiviteter, produkter og servicer samt til å sende deg medlemsrelaterte forsendelser. Ved å utfylle og sende inn dette skjemaet godtar du at opplysningene blir overført til IAS Administrations i USA og videregis til de enhetene som tilhører Scientology Kirken, som har bemyndigelsen til å håndtere anmodninger om mer informasjon om Scientology på IASAs vegne med ovennevnte formål for øye. IAS Administrations og de kirkene som har bemyndigelsen som beskrevet ovenfor respekterer fullt ut ditt privatliv. Dine opplysninger vil aldri bli røpet overfor noen utenfor IAS Administrations og den verdensomspennende kirken og dens tilknyttede enheter. Du kan verifisere medlemskapsinformasjonen som IAS Administrations har om deg eller be oss om å slutte med å sende deg forsendelser når som helst, simpelthen ved å skrive til oss.

Jeg forstår at US IAS Members’ Trust støtter det følgende formål: Å forene, fremme, støtte og beskytte Scientology religionen og scientologer overalt i verden for å oppnå Scientologys mål, slik de ble formulert av L. Ron Hubbard.

Jeg forstår at alle bidrag vil bli brukt til å beskytte og disseminere Scientology religionen og vil bli brukt i kampen for hele menneskehetens åndelige frihet og til å støtte religionens humanitære mål.

Jeg er innforstått med at ingen bidrag til US IAS Members’ Trust kan betales tilbake.

Jeg gir mitt samtykke til at de personlige opplysningene jeg har gitt på dette skjemaet og alle andre opplysninger jeg senere måtte gi til US IAS Members’ Trust, kan bli lagret og behandlet med henblikk på medlemskaps-administrasjon og for å muliggjøre at jeg kan motta forsendelser fra US IAS Members’ Trust og IAS. Jeg har merket meg reglene for behandling av personlige opplysninger på dette skjemaet.

Jeg autoriserer donasjoner til:

US IAS Members’ Trust
4751 Fountain Ave.
Los Angeles, CA 90029

Jeg autoriserer herved US IAS Members’ Trust å igangsette regelmessige elektroniske debeter fra min kredittkortkonto med et beløp på:

Donasjonsplan:

Denne autorisasjonen vil forbli gyldig med mindre den oppheves skriftlig til ovenstående adresse eller via e-post til contact@iasadministrations.net.

Kredittkortinformasjon:

Kontaktperson for faktura:

Fakturaadresse:

Beskyttelse av personopplysninger: De dataene du oppgir på dette skjemaet vil bli oppbevart i en sikker database hos IAS Administrations i Los Angeles. Opplysningene vil bli brukt til administrasjon av IAS-medlemskaper og til å holde deg informert om Scientology Kirkens aktiviteter, produkter og servicer samt til å sende deg medlemsrelaterte forsendelser. Ved å utfylle og sende inn dette skjemaet godtar du at opplysningene blir overført til IAS Administrations i USA og videregis til de enhetene som tilhører Scientology Kirken, som har bemyndigelsen til å håndtere anmodninger om mer informasjon om Scientology på IASAs vegne med ovennevnte formål for øye. IAS Administrations og de kirkene som har bemyndigelsen som beskrevet ovenfor respekterer fullt ut ditt privatliv. Dine opplysninger vil aldri bli røpet overfor noen utenfor IAS Administrations og den verdensomspennende kirken og dens tilknyttede enheter. Du kan verifisere medlemskapsinformasjonen som IAS Administrations har om deg eller be oss om å slutte med å sende deg forsendelser når som helst, simpelthen ved å skrive til oss.

Takk.

Du har gitt en donasjon til US IAS Members’ Trust.

Donasjonen din er blitt videreformidlet, og vil bli behandlet raskt.

Du vil motta en bekreftelse på din donasjon per post.

For ethvert spørsmål eller ytterligere informasjon, vennligst skriv til:

US IAS Members’ Trust
4751 Fountain Avenue
Los Angeles, CA 90029, USA
e-post til: contact@iasadministrations.net

US IAS Members’ Trust ble etablert i 1993 for å få donasjoner fra IAS-medlemmer i USA som kvalifiserer som veldedige bidrag på giverens personlige skattemelding for USA. Donasjoner til US IAS Members’ Trust kan ikke brukes til IAS-medlemskap.

Alle medlemskontingenter må betales til Den internasjonale assosiasjonen av scientologer og kvalifiserer ikke som skattefrie bidrag.

×