VM-enes katastrofehjelp i kjølvannet av orkanen Harvey

  • Orkanen Harvey slo rekorden for nedbør med over 1,3 meter, det dobbelte av nedbøren i London på et helt år.
  • Anslagsvis 30 000 mennesker har blitt tvunget vekk fra sine hjem til nødhjelpskrisesentre på grunn av oversvømmelser.
  • Over 130 VM-er er på bakken og bringer hjelp til dem som var rammet av katastrofen.
VM-enes katastrofehjelp i kjølvannet av orkanen Harvey
Frivillige presters katastrofeberedskap blir muliggjort gjennom din støtte til IAS. Det er et av de mange livsviktige programmene som finansieres gjennom bevilgninger fra  IAS.

Orkanen Harvey gjorde landfall i Texas 25. august kl. 23.00. Som en kategori 4-orkan på 209 kilometer i timen er dette den sterkeste stormen som har truffet Texas på over 50 år.

En krisebevilgning fra IAS ble umiddelbart stilt til rådighet for å sende ut hundrevis av frivillige prester til å hjelpe i katastrofeberedskapen.

Orkanen Harvey har allerede forårsaket en rekordmengde nedbør som skadet nabolag og forårsaket livstruende oversvømmelser.

Stormen har også oversvømt deler av Houston, den største byen i Texas. Skybrudd av regn er forventet å fortsette i flere dager.

I øyeblikkelig respons frakter en kavalkade av 14 VM-varevogner og lastebiler livsnødvendige forsyninger til nødhjelpskrisesentre. Dette inkluderer tre store lastebiler i stand til å navigere gjennom større flomområder på grunn av størrelsen deres.

Frivillige prester ankommer til et nødhjelpskrisesenter satt opp i Houston konferansesenter.
Frivillige prester ankommer til et nødhjelpskrisesenter satt opp i Houston konferansesenter og begynner å distribuere forsyninger.
Frivillige prester ankommer til et nødhjelpskrisesenter satt opp i Houston konferansesenter og begynner å distribuere forsyninger.

Et VM-hovedkvarter har blitt satt opp i Austin i Texas, med 130 frivillige på bakken som yter hjelp. VM-er har kommet fra hele USA, inkludert så langveisfra som Los Angeles, New York og Tampa. Også på stedet er det verdenskjente søk- og redningsteamet Los Topos som reiste ut til Rockport i Texas, hvor orkanen gjorde landfall.

VM-ene reiste også til tilfluktssteder, deriblant historiens største i Houston, med ni tusen menn, kvinner og barn, som har blitt tvunget vekk fra sine hjem. En VM på stedet rapporterte at tilfluktsstedet han var på mottok over 2000 flere personer over natten.

Blant de ønskede artiklene VM-ene forsyner er hygiene-pakker, håndklær og sengetøy, så vel som barnesenger, mat og forsyninger for spedbarn.

VM-er gir i tillegg personlig hjelp til dem som trenger det.

Oppringninger har strømmet inn til VM-enes internasjonale nødtelefon fra scientologer og ikke-scientologer som tilbyr hjelp og melder seg frivillig.

Med fortsatt støtte fra IAS er de neste 100 VM-ene allerede på vei, med flere kjøretøy på timeplanen og lastet til bringe ytterligere forsyninger og frivillige til å hjelpe i denne katastrofen.

Hvis du har lyst til å hjelpe som frivillig prest, vennligst kontakt Scientologys internasjonale hovedkontor i Los Angeles på: 1 800 HELP-4-YU eller + 1 323 960 1949.

Frivillige presters katastrofeberedskap blir muliggjort gjennom din støtte til IAS. Det er et av de mange livsviktige programmene som finansieres gjennom bevilgninger fra  IAS.

×