GLOBAL REKKEVIDDE FOR VEIEN TIL LYKKE

  • Detaljhandlere i USA taper 60 milliarder dollar årlig fra tyverier fra ansatte og butikktyverier.
  • Over halvparten av alle ekteskap ender med skilsmisse.
  • I de siste 12 månedene har det kommet over 10 000 forespørsler om Veien til lykke-materialer.
  • Over 120 millioner eksemplarer av Veien til lykke har blitt distribuert siden 1981.
Hver eneste dag forandres liv gjennom den IAS-sponsede Veien til lykke-kampanjen. Det er et av de mange programmene som finansieres gjennom bevilgninger fra IAS.

I løpet av en uke for kort tid siden kom det over 200 bestillinger på undervisningsmaterialer for Veien til lykke fra folk i 35 land rundt om i verden.

Det følgende er noen av de mange svarene fra dem som har bedt om og fått disse materialene – som ble gitt til dem gratis takket være bevilgninger fra IAS:

«Jeg er glad for å informere deg om at jeg har brukt materialene du sendte meg på en svært nyttig måte.

Jeg har gitt heftene til unge i 12 til 16-årsalderen, og jeg har gitt plakatene til Zilla Parishad-skolen som har vist dem til studentene minst en gang om dagen.

Jeg gratulerer dere for det vidunderlige arbeidet dere gjør for å bringe lykke blant folk. Jeg er også takknemlig for at dere gav meg en mulighet til å gjøre noe med dette store problemet.» – India

«Dette året er jeg ansvarlig for 60 universitetsstudenter på kurset i etikk og lederskap.

De 21 forskriftene i Veien til lykke er uten tvil veldig dyptgripende, både når de leser boken og når de ser og diskuterer videoene. Og folk originerer gjerne om handlinger der de tok dem i bruk.

Jeg er i ferd med å danne team til å spre budskapet, fordi landet vårt trenger en masse arbeid med hensyn til verdier.» – Guatemala

«Vi fikk noen eksemplarer av heftet fra deres representant i Rwanda.

Vi har delt ut eksemplarer til nesten alle våre fengsler i Uganda. De 21 prinsippene har blitt akseptert som en del av vårt program for rehabilitering av innsatte. De ansatte har også vært veldig interesserte i å lese denne lille boken.» – Uganda

«Jeg er prest og atferdsveileder. Det finnes mange mennesker i forskjellige firmaer som er svært opptatte hver dag, men mindre og mindre lykkelige. Jeg ønsker å dele Veien til lykke med dem.» – Filippinene

«Jeg har lest Veien til lykke og er enig med dere og tror at dette er den grunnleggende viten vi alle trenger som et samfunn for å oppnå et mer ansvarlig og lykkelig liv. Heftet deres er det beste hvert eneste land kunne ønske seg. Vi kan hjelpe hvert eneste barn med det og gjøre verden til et bedre sted.» – Sør-Afrika

«Dette er den beste plattformen til å endre atferd i samfunnet, og spesielt for dem som er marginalisert sosialt og økonomisk. Jeg ønsker dere hell og lykke med alt dere gjør ved å spre bevissthet om lykke.» – Pakistan

Hver eneste dag forandres liv gjennom den IAS-sponsede Veien til lykke-kampanjen. Det er et av de mange programmene som finansieres gjennom bevilgninger fra IAS.

×