GLOBALT INTRESSE FÖR VÄGEN TILL LYCKA

  • Butiker i USA förlorar 60 miljarder dollar årligen på grund av snatteri och stöld som begås av anställda.
  • Över hälften av alla äktenskap världen över slutar i skilsmässa.
  • Under de senaste 12 månaderna har det inkommit över 10 000 beställningar på Vägen till lycka-material.
  • Mer än 120 miljoner exemplar av Vägen till lycka har distribuerats världen över.
Varje dag förändras liv genom den IAS-sponsrade Vägen till lycka-kampanjen. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

På senare tid har man på en vecka fått in mer än 200 beställningar på Vägen till lyckas undervisningsmaterial från människor i 35 länder världen över.

Nedan följer några av de många resultat som skickats in av de som beställt och fått detta material – vilket tillhandahålls kostnadsfritt tack vare anslag från IAS:

”Det gläder mig att kunna berätta att jag har använt materialet som ni skickade på ett mycket användbart sätt.

Jag har delat ut häftena till 12- till 16-åringar, och jag har gett affischerna till Zilla Parishad-skolan, som visat dem för eleverna minst en gång om dagen.

Grattis till er för det fantastiska arbete ni gör för att sprida lycka till folket. Jag är också tacksam för att ni gett mig möjlighet att göra någonting i den här stora situationen.”– Indien

”I år ansvarade jag för 60 universitetsstudenter som gjorde kursen i etik och ledarskap.

Utan tvekan är de 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka mycket betydelsefulla, både när man läser boken och tittar på och diskuterar videorna. Och folk kommer gärna med exempel på hur de börjat tillämpa dem.

Jag håller på att hitta team som kan sprida budskapet, för vårt land är i stort behov av upplysning om värden.”– Guatemala

”Vi fick några exemplar av häftet från er representant i Rwanda.

Vi har disseminerat exemplar till nästan alla våra fängelser i Uganda. De 21 principerna har antagits som en del av vårt program för rehabilitering av de intagna. Personalen har också visat stort intresse för att läsa den här lilla boken.”– Uganda

”Jag är pastor och beteendevetare. Det finns många människor i olika bolag som är väldigt aktiva varje dag, men som blir alltmer olyckliga. Jag vill dela Vägen till lycka med dem.”– Filippinerna

”Jag har läst Vägen till lycka och håller med er och anser att det är dessa grunder vi alla behöver som samhälle för att uppnå ett mer ansvarsfullt och lyckligt liv. Ert häfte är det bästa ett land kan önska sig. Vi kan hjälpa varje barn med det och göra världen till en bättre plats”.– Sydafrika

”Det här är den bästa plattformen för att ändra beteendet i samhället och särskilt för de som marginaliseras socialt och ekonomiskt. Jag önskar er all lycka med det ni gör genom att höja medvetenheten om lycka.”– Pakistan

Varje dag förändras liv genom den IAS-sponsrade Vägen till lycka-kampanjen. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

×