VM-støtte til Texas’ orkan-ofre

  • Det anslås at 75 billioner liter regn falt i Houston under orkanen Harvey. Dette er nok vann til å forsyne New York City i femti år.
  • Det er for tiden 42 000 mennesker som bor i leskur etter orkanen Harvey.
  • En styrke på 350 VM-er har blitt mobilisert i respons til orkanen Harvey.
VM-støtte til Texas’ orkan-ofre
Frivillige presters katastrofeberedskap blir muliggjort gjennom din støtte til IAS. Det er et av de mange livsviktige programmene som finansieres gjennom bevilgninger fra  IAS.

I løpet av den siste uken siden orkanen Harvey traff det sørlige Texas har frivillige prester, støttet av en IAS-bevilgning mobilisert seg for å bringe hjelp til folk som er rammet av denne katastrofen.

Det er nå mer enn 350 frivillige prester fra hele USA som deltar i hjelpearbeidet.

Blant de første på stedet var et team av Los Topos og VM-er som reiste til byen Rockport. Dette var et av de hardest rammede områdene hvor Harvey gjorde landfall med vindhastighet på 210 km i timen som ødela bygninger og etterlot tusenvis uten husly.

Teamet brakte med seg hardt tiltrengte personlige hygienepakker og andre forsyninger. De begynte å gi assistanse til lokalt utrykningspersonell, ved å hjelpe med å skape orden i deres umiddelbare omgivelser slik at de i sin tur kunne hjelpe andre.

VM-er samles i Rockport, Texas.
En gruppe VM-er samles i Rockport, Texas.
VM-er reparerer et skadet tak.
VM-er reparerer et skadet tak.

Et annet VM-team ankom til Houston konferansesenter, det største tilfluktsstedet i byen, som huset 5000 personer som ble tvunget til å forlate hjemmene sine. VM-ene ankom kl. 21.00 og arbeidet hele natten med å dele ut mat, sengetøy og organisere service-linjer for å hjelpe dem som nå bor i senteret.

Mens VM-er i Houston og de omkringliggende områdene fortsatte å hjelpe i katastrofeområdet, forberedte andre nye lass med forsyninger og utstyr.

I Dallas pakket et VM-team og lokale frivillige mer enn 5000 personlig hygiene-pakker. En annen VM fløy inn et fly fylt med forsyninger fra Florida til Texas. Da flyet ankom i Houston ble det møtt av lokale VM-er som så kjørte forsyningene til et nærliggende tilfluktssted for øyeblikkelig distribusjon. I tillegg kjørte en VM en 18-hjuls trailer fra Tennessee til Texas full av forsyninger.

Bare i disse første dagene har frivillige prester hjulpet nesten 6000 mennesker som var rammet i Texas.

Den neste karavanen av forsyninger har allerede begynt turen til Houston med 7800 personlig hygiene-pakker, 3000 bæremeiser for spedbarn og 500 kasser med vann.

Frivillige presters katastrofeberedskap blir muliggjort gjennom din støtte til IAS.

Hvis du har lyst til å hjelpe som frivillig prest, vennligst kontakt Scientologys internasjonale hovedkontor i Los Angeles på: 1 800 HELP-4-YU eller + 1 323 960 1949.

Frivillige presters katastrofeberedskap blir muliggjort gjennom din støtte til IAS. Det er et av de mange livsviktige programmene som finansieres gjennom bevilgninger fra  IAS.

×