VM-stöd till Texas orkanoffer

  • Uppskattningsvis 20 biljoner liter regn föll i Houston under orkanen Harvey. Det är tillräckligt med vatten för att tillgodose New York City i 50 år.
  • Det finns för närvarande 42 000 personer som bor i härbärgen efter orkanen Harvey.
  • En styrka på 350 VM-ar har mobiliserats som svar på orkanen Harvey.
VM-stöd till Texas orkanoffer
Frivilligpastorernas nödhjälpsinsatser möjliggörs tack vare ditt stöd till IAS. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

Under den senaste veckan efter att orkanen Harvey drog över södra Texas har frivilligpastorer tack vare ett anslag från IAS mobiliserats för att hjälpa de människor som drabbats av denna katastrof.

Det finns nu mer än 350 frivilligpastorer från hela USA som deltar i hjälpinsatserna.

Bland de första som anlände var ett team bestående av Los Topos och VM-ar som reste till staden Rockport. Det här var ett av de hårdast drabbade områdena, där Harvey först nådde land med en vindstyrka på mer än 200 km/h, vilket förstörde byggnader och lämnade tusentals utan tak över huvudet.

Teamet tog med sig välbehövliga hygienpaket och andra förnödenheter. De började bistå den lokala räddningspersonalen, och hjälpte dem få ordning på deras omedelbara omgivning så att de i sin tur kunde hjälpa andra.

VM-ar samlas i Rockport i Texas.
En grupp VM-ar samlas i Rockport i Texas.
VM-ar lagar ett skadat tak.
VM-ar lagar ett skadat tak.

Ett annat VM-team anlände till Houstons konferenscenter, stadens största härbärge, vilket inkvarterade 5 000 personer som tvingats från sina hem. VM-arna anlände kl. 21.00 och arbetade hela natten – de delade ut mat, lakan och organiserade hjälp till dem som nu bodde på centret.

Medan VM-arna i Houston och omgivande områden fortsatte att ge hjälp i katastrofområdet, förberedda andra nya laster med förnödenheter och utrustning.

I Dallas satte VM-team och lokala volontärer ihop mer än 5 000 hygienpaket. Ytterligare en VM flög en flygplanslast med förnödenheter från Florida till Texas. När de anlände till Houston möttes planet av lokala VM-ar som sedan förde förnödenheterna med lastbil till ett närliggande härbärge där det omedelbart kunde delas ut. Dessutom körde en VM en 18-hjulare från Tennessee till Texas, full av förnödenheter.

På bara de här första dagarna har frivilligpastorer hjälpt nästan 6 000 människor som drabbats i Texas.

Nästa karavan med förnödenheter har redan gett sig av till Houston med 7 800 hygienpaket, 3 000 bärselar och 500 vattenpackar.

Frivilligpastorernas fortsatta nödhjälpsinsatser möjliggörs tack vare ditt stöd till IAS.

Om du skulle vilja hjälpa till som frivilligpastor, vänligen kontakta Scientologys internationella huvudkontor i Los Angeles: 1-800 HELP-4-YU inom USA eller (+1) 323 960 1949 internationellt.

Frivilligpastorernas nödhjälpsinsatser möjliggörs tack vare ditt stöd till IAS. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

×