ANMODNINGER STRØMMER INN FOR HUMAN RIGHTS-MATERIALER

  • Det finnes over 27 millioner ofre for menneskehandel over hele verden.
  • Det anslås at 150 millioner barn verden over er involvert i barnearbeid.
  • Over 500 bestillinger for United for Human Rights-materialene mottas hver uke.
  • I løpet av året som gikk har mer enn 850 000 elever over hele verden fått United for Human Rights-leksjoner i klasserommene sine.
Human Rights-kampanjen blir muliggjort gjennom din støtte til IAS. Det er et av de mange livsviktige programmene som finansieres gjennom bevilgninger fra IAS.

Forespørsler kommer inn hver dag for den IAS-sponsede United for Human Rights-kampanjens materialer.

Disse kommer fra lærere, universitetsprofessorer, menneskerettighetsorganisasjoner, advokater og mange andre. Hver anmodning etterkommes gratis, takket være bevilgninger fra IAS.

Her følger hva noen av dem som skrev til oss om programmet har å si:

«Jeg bestilte Youth for Human Rights-pakken for to år siden. Materialene og emnet har blitt veldig viktig i klasserommet mitt. Jeg elsket musikkvideoen med sangen UNITED så vel som aktiviteten med papirfly.

Det er en veldig god måte å undervise klassen på i FNs Verdenserklæring om menneskerettighetene.»

Ungdomsskolelærer, USA

«Heftene var til stor hjelp da vi taklet problemet med menneskerettigheter generelt, og da vi tok opp retten til undervisning med kvalitet i særdeleshet. Heftene gav mine elever en stor innsikt.

«De gav også troverdighet og autentisitet til instruksjonstimene. Jeg gav et par eksemplarer til mine kollegaer, supervisorer og skolens administrasjon!»

Universitetsprofessor, Tunisia

«Jeg har brukt materialene om menneskerettigheter i flere år. Jeg underviser for tiden i globale studier for 10. klasse og jeg bruker materialet i utstrakt grad i timene om menneskerettigheter. Dette inkluderer alle 30 informasjonsfilmer og United for Human Rights’ nettsidematerialer vedrørende Verdenserklæringen om menneskerettighetene.

I tidligere år underviste jeg i USAs historie for 8. klasse, og jeg brukte materialene i timene om borgerrettigheter for den klassen.»

High School-lærer, USA

«I tillegg til å behandle prosjektet om menneskerettigheter som et separat kurs i pensumet har jeg også begynt å innføre det i engelskklassene jeg underviser på skoler, og tenåringene er begeistret over all denne informasjonen og prosjektene vi nå holder på med. Tusen takk. Fortsett å arbeide og inspirere oss slik dere gjør.»

High School-lærer, Hellas

«Mange takk. Vi har mottatt i pakken fra dere. Vi holder studiegrupper (samfunnsbaserte fora for menneskerettigheter) i området på grasrotnivå med lese- og skrivekyndige unge, og vi vil dele ut hefter til dem for informasjon og diskusjon.

«Vi ville være svært takknemlige hvis dere kunne sende oss enda en slik pakke for et annet program på forskjellige steder der vi arbeider med ungdommer for å lære dem om deres menneskerettigheter, samt om helse som en menneskerettighet.»

Lærer, Pakistan

Human Rights-kampanjen blir muliggjort gjennom din støtte til IAS. Det er et av de mange livsviktige programmene som finansieres gjennom bevilgninger fra IAS.

×