BESTÄLLNINGAR PÅ MÄNNISKORÄTTSMATERIAL VÄLLER IN

  • Det finns över 27 miljoner offer för människohandel över hela världen.
  • Uppskattningsvis 150 miljoner barn runtom i världen gör barnarbete.
  • Över 500 beställningar på Enade för mänskliga rättigheter-materialet tas emot varje vecka.
  • Under det gångna året har mer än 850 000 elever över hela världen fått Enade för mänskliga rättigheter-lektioner i sina klassrum.
Människorättskampanjen möjliggörs av ditt stöd till IAS. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

Beställningar skickas in varje dag på det IAS-sponsrade Enade för mänskliga rättigheter-kampanjmaterialet.

Dessa beställs av lärare, universitetsprofessorer, människorättsorganisationer, advokater och många andra. Varje beställning expedieras utan kostnad, tack vare anslag från IAS.

Här är vad några av de som skrivit till oss om programmet har att säga:

”Jag beställde Ungdomar för mänskliga rättigheter-paketet för två år sedan. Materialet och ämnet har varit mycket viktiga i mitt klassrum. Jag älskade musikvideon till låten UNITED samt uppgiften med pappersflygplan.

”Det är ett mycket bra sätt att undervisa klassen i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.”

Mellanstadielärare, USA

”Häftena var till stor hjälp när vi tog upp ämnet mänskliga rättigheter i allmänhet såväl som när vi riktade oss till rätten till kvalitetsundervisning i synnerhet. Häftena gjorde att mina elever fick en riktig förståelse.

”De bidrog med trovärdighet och äkthet under undervisningssessionerna. Jag gav också några exemplar till mina kollegor, föreståndare och skolledningen!”

Universitetsprofessor, Tunisien

”Jag har använt människorättsmaterialet i flera år. För närvarande undervisar jag årskurs 10 i globala studier och jag använder materialet i stor utsträckning under människorättsenheten. Detta omfattar alla de trettio informationsannonserna och materialet på Enade för mänskliga rättigheters webbplats om den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

”Under tidigare år undervisade jag årkurs 8 i amerikansk historia, och använde då materialet under lektionerna om medborgarrätt.”

High school-lärare, USA

”Utöver att undervisa om de mänskliga rättigheterna som ett enskilt ämne i läroplanen har jag också börjat införa det när jag lär ut engelska i skolor, och tonåringarna älskar informationen och projekten som vi för närvarande arbetar med. Tack så mycket. Fortsätt att arbeta och inspirerar oss som ni gör.”

Gymnasielärare, Grekland

”Tack. Vi har fått ert paket. Vi bedriver studiecirklar (samhällsbaserade människorättsforum) på gräsrotsnivå med läs- och skrivkunniga ungdomar och kommer att dela ut dessa häften till dem så att de kan informera sig och diskutera det.

”Vi vore mycket tacksamma om ni skulle kunna skicka ytterligare ett paket för att kunna införa programmet på andra ställen där vi arbetar med ungdomar för att lära dem om deras mänskliga rättigheter samt hälsa som en mänsklig rättighet”.

Lärare, Pakistan

Människorättskampanjen möjliggörs av ditt stöd till IAS. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

×