Cyklar och springer för en drogfri nation

  • Tjeckien har den högsta frekvensen av droganvändning i Europa.
  • Nästan en tredjedel av alla elever i Tjeckien har experimenterat med illegala droger.
  • Drogfri värld delade ut över 90 000 häften och IAS-sponsrade Sanningen om droger-häften under årets Cyklolopp.
  • Detta är den 18:e gången som Cykloloppet har arrangerats i Tjeckien.
Cyklar och springer för en drogfri nation
Det här är bara en av de viktiga kampanjerna som finansieras genom IAS-anslag och som möjliggörs tack vare ditt stöd.
Höj din status idag!

Efter en paus på två år på grund av lockdown och restriktioner till följd av covid återupptogs det årliga Cykloloppet för ett drogfritt Tjeckien i år.

”Cykloloppet” är ett 12 dagar långt maraton där man cyklar och springer runt i landet och får ut sanningen om droger till tusentals tjeckiska ungdomar.

För att göra det möjligt för Drogfri värld-teamet att besöka så många platser som möjligt, cyklar idrottarna mellan större stadsområden. I alla större städer arrangerar de evenemang och andra aktiviteter där de får sällskap av hundratals lokala ungdomar. Cykloloppet organiseras av Drogfri värld Tjeckien och är landets största nationella antidrogkampanj.

I år besökte Drogfri värld-teamet 41 byar och städer längs den 120 mil långa vägen, inklusive 9 av landets 13 regionala huvudstäder. Maratonet slutade i Prag och sammanföll med FN:s internationella dag mot drogmissbruk.

I sällskap med några unga sportentusiaster lämnar Cyklolopp-teamet Boskovice.
En borgmästare undertecknar den drogfria kungörelsen för sin stad.
En Drogfri värld-volontär delar ut Sanningen om droger-häften vid en av de 61 skolor de besökte under årets turné.
I sällskap med några unga sportentusiaster lämnar Cyklolopp-teamet Boskovice (till vänster). En borgmästare undertecknar den drogfria kungörelsen för sin stad (i mitten). En Drogfri värld-volontär delar ut Sanningen om droger-häften vid en av de 61 skolor de besökte under årets turné (till höger).

Längs vägen träffade Cyklolopp-teamet stadens tjänstemän och samhällsledare för att diskutera drogmissbruk och förebyggande åtgärder. Som svar på detta skrev många borgmästare och vice borgmästare på kungörelser för att deras byar eller städer skulle vara drogfria.

Under årets maraton höll Drogfri värld-teamet 241 droginformationsföredrag för mer än 7 000 barn i 61 skolor i hela landet och delade ut mer än 90 000 flygblad och Sanningen om droger-häften. De höll också evenemang där människor i alla åldrar skrev på löftet om att leva drogfria liv.

Lärare och elever fick ut mycket av föredragen. En lärare från staden Vsetin, som deltog i en Sanningen om droger-presentation i sin skola, sade att hon aldrig hade sett eller hört ett så enkelt, kraftfullt och sanningsenligt föredrag om droger. ”Vi lärde oss en hel del nya och intressanta saker. Äntligen ett program som är meningsfullt.” Som svar på ett av föredragen skrev en elev ”Fascinerande. Jag var fängslad under det hela. Och det var också kul.”

Cykloloppet har hjälpt till att öka samhällets aktivitet och ansvar när det gäller att ta itu med drogproblemet. När Cyklolopp-teamet träffade stadens tjänstemän i den sydöstra staden Vyskov, sade borgmästaren att efter att maratonteamet hade besökt staden 2018, fick det staden att ordna fler droginformationsaktiviteter för sina ungdomar.

På grund av aktivitetens popularitet och effektivitet som ett sätt att informera barn om sanningen om droger, har senaten i Tjeckien gett sitt officiella stöd till Cykloloppet sedan 2010.

Med mer än 20 stora evenemang över hela landet, inklusive konserter, föreställningar och idrottsaktiviteter, ledde årets maraton till 71 tidnings- och onlineartiklar samt tv- och radionyhetsinslag, vilket nådde miljontals människor.

Sedan Cykloloppet lanserades i landet 2004 har Drogfri värld-volontärer nått tiotusentals ungdomar med sanningen om droger.

Tack vare stöd från IAS-medlemmar stärker vi ungdomar över hela världen så att de kan fatta välgrundade beslut om droger och hjälpa dem leva drogfria liv.

Det här är bara en av de viktiga kampanjerna som finansieras genom IAS-anslag och som möjliggörs tack vare ditt stöd.
Höj din status idag!

×