För att försvara dina rättigheter måste du känna till dem

  • Enligt FN:s flyktingorgan har hela 100 miljoner människor tvingats fly från sina hem världen över.
  • Uppskattningsvis 27,6 miljoner människor är offer för människohandel över hela världen.
  • År 2022 gjordes 5,8 miljoner besök på Enade för mänskliga rättigheters webbplatser.
  • Mer än 16 000 personer fullbordade Enade för mänskliga rättigheters onlinekurser år 2022.
gcui_ias:to-defend-your-rights-you-need-to-know-them-img-caption

Enade för mänskliga rättigheter-materialet tillhandahålls utan kostnad, tack vare stöd från IAS. Detta är bara en av de många kampanjer som IAS sponsrar.
Höj din status idag!

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR) består av 30 artiklar som i detalj beskriver en individs ”grundläggande rättigheter och fundamentala friheter”. Tillsammans utgör dessa grunden för en civilisation där alla människor åtnjuter alla de friheter som de har rätt till och där nationer kan samexistera i fred.

Även om den allmänna förklaringen antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948, för nästan 75 år sedan, kan de flesta fortfarande inte nämna mer än en handfull av de 30 rättigheter som vi alla delar, om några alls. Ändå är det dessa rättigheter som garanterar vår trygghet, vår säkerhet och faktiskt våra liv.

Det är därför IAS fortsätter att stödja de internationella avdelningarna av Enade för mänskliga rättigheter och Ungdomar för mänskliga rättigheter (YHRI) för att tillhandahålla undervisningsresurser och aktiviteter som hjälper individer, lärare och organisationer att sprida och anta den allmänna förklaringen på alla nivåer i samhället.

Här är ett antal svar från elever och utbildare som har använt detta undervisningsmaterial om mänskliga rättigheter:

”Jag tittade på det här för att få hjälp med mitt religionsprov men den här videon öppnade mina ögon. Jag lärde mig mer av ett nio minuter långt klipp än jag gjorde i min religionsklass under ett helt år!” – R.H., elev

”Jag älskade verkligen den här videon. Mycket bättre än andra jag har sett. Detta hade min fulla uppmärksamhet. Det var mycket intressant och innehöll några kraftfulla uttalanden. Denna video var effektiv med att fängsla sin publik. Andra som jag har sett gör det inte. Bra gjort, måste jag säga.” – I.L., elev

”Detta visades i vår skola, jag påverkades av det. FANTASTISK förklaring om mänskliga rättigheter.” – Y.T., elev

”Jag lärde mig mer om mänskliga rättigheter, dess historia och hur de upprättades. Jag anser att mänsklighetens största behov idag är respekt – respekt för lagen, respekt för livet och definitivt respekt för andra.” – E.G., elev

”Jag har sett den här videon flera gånger under SO-lektioner, och det är faktiskt den enda videon som gjorde mig intresserad av lektionen.” – K.K., elev

”Min historielärare visade mig det här och jag började gråta – ärligt talat.” – J.B., elev

”Jag tycker videon är mycket bra. Den leder oss till slutsatsen att vi måste försvara våra rättigheter, hävda dem och genomdriva dem. Vi måste alla ha jämlikhet i allt, eftersom vi alla är människor och vi måste behandla varandra med lika respekt.” – J.G., elev

”Jag lär mig om rättigheter jag aldrig visste att jag hade! Dessa är rättigheter som jag nu känner till och kan kämpa för att skydda.” – R.S., elev

”Wow, fantastisk video. Som lärare är detta ett fantastiskt sätt att introducera mänskliga rättigheter. Otroligt.” – D.S., utbildare

”Dessa korta infovideor är ytterst välgjorda, men det som gör dem effektiva är att var och en av de 30 mänskliga rättigheterna presenteras ur ett barns synvinkel. Det är en sak att få höra om en vuxen som torteras av en diktatorisk militärregim i ett avlägset land, men det är en helt annan sak att se mobbning i skolan från ett barns synvinkel. Missförstå mig inte, dessa videor tvingar en inte att vända sig bort med avsky. Snarare ger de hopp. Hurra för teamet som satte ihop dessa.” – K.C., utbildare

”Vi etablerade elevklubbar för mänskliga rättigheter vid fyra gymnasier i staden Bahir Dar i Etiopien. Den 8 april 2023 organiserade vi den första omgången undervisning med hjälp av undervisningsmanualen, häftena, videorna och musik från YHRI, och det blev fantastiskt! Vi såg lovande engagemang från eleverna, och efter att ha avslutat projektet i Bahir Dar tänker vi utöka det till ungdomsgrupper i andra städer också. Jag uppskattar YHRI:s oförtröttliga stöd för att framgångsrikt genomföra våra projekt.” – B.M., utbildare

Enade för mänskliga rättigheter-materialet tillhandahålls utan kostnad, tack vare stöd från IAS. Detta är bara en av de många kampanjer som IAS sponsrar.
Höj din status idag!

×