Skapar förnuft och stabilitet med Verktyg för livet

  • Två gånger i sekunden besöker någon Scientologys Verktyg för livet-kurser online.
  • Under det gångna året har antalet personer som börjar på en Verktyg för livet-onlinekurs varje vecka blivit tre gånger större.
  • De 19 Scientology-kurserna online finns nu tillgängliga på zulu – språket som talas av cirka 25 procent av Sydafrikas befolkning.
Skapar förnuft och stabilitet med Verktyg för livet
IAS-medlemmar ger hjälp i global skala med sitt stöd till IAS för världsomfattande nödhjälp. Detta är utöver allt annat som IAS möjliggör. Höj din status idag.

Oavsett vad som händer i världen just nu, skulle alla ha nytta av lite mer förnuft och stabilitet och sätt att hjälpa varandra.

Det är därför tusentals människor vänder sig till Scientologys Verktyg för livet-kurser, för att få praktiska verktyg som hjälper en konfrontera vilket problem som helst. Bara under det senaste året har antalet personer som börjar på en onlinekurs varje vecka blivit tre gånger större. Här är några av de senaste framgångarna från de som har fullbordat en kurs:

Sydafrika: ”Jag hjälpte ett par vars äktenskap hade gått i kras. Jag har aldrig tidigare misslyckats med att rädda ett äktenskap, men detta präglades av en hel del trauma och jag var orolig över vad som skulle kunna hända. Så jag började tillämpa många av Scientologys verktyg från onlinekurserna – teknologin om äktenskap, hur man uppfostrar barn – och eftersom det fanns ett drogproblem hjälpte jag dem genom att använda kursen Svar på drogproblemet. Den var otrolig! De fann sitt syfte i livet och är fortfarande tillsammans. Dessa verktyg har verkligen hjälpt hela familjen.” – M.O., biskop

Kansas i USA: En tjej som heter Shelby upptäckte Verktyg för livets onlinekurser medan hon tittade på Scientology Network. Hon skrev in sig på dem och började sedan på Brevkursen till Självanalys. Eftersom hon gärna ville veta mer körde hon i tre timmar för att besöka Scientology Kyrkan i Kansas City. När hon anlände informerade hon personalen om att hon hade tittat på vartenda avsnitt på Scientology TV och sade till dem att hon ”ÄR MED!” – att hon är Scientologist.

Italien: ”På den här kursen lärde jag mig identifiera orsakerna till undertryckandet som hade gjort min relation med min chef tuff och plågsam. Detta utplånade till och med önskan att gå till jobbet. På bara några dagar hanterade jag situationen och mitt arbete förbättrades markant.

Tack vare en praktikuppgift på kursen hjälpte jag också någon annan och det gav mig stor tillfredsställelse. De data jag fick under den här kursen kommer jag att ha med mig under resten av mitt liv, och det kommer att göra det möjligt för mig att bättre hantera mina relationer. Det var särskilt användbart på jobbet, vilket var anledningen till att jag gjorde kursen. Nu vet jag att de data jag fick kan användas inom alla områden av mitt liv, var jag än märker undertryckande. Tack!” – C.S.

IAS-medlemmar ger hjälp i global skala med sitt stöd till IAS för världsomfattande nödhjälp. Detta är utöver allt annat som IAS möjliggör. Höj din status idag.

×