Stärker ungdomar så att de lever drogfria liv

  • Rekreationsmarijuana har avkriminaliserats i 29 länder världen över – vilket betyder att innehav av små mängder inte längre leder till straffrättsliga påföljder.
  • I USA har dödsfall till följd av opiodöverdoser ökat 6 gånger om sedan 1999, med 130 amerikaner i genomsnitt som dör varje dag.
  • Lärare, kuratorer, poliser och likasinnade organisationer gör mer än 1 500 beställningar per vecka av Sanningen om droger-material.
Sanningen om droger-kampanjen möjliggörs av ditt stöd till IAS. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

Folk världen över beställer Sanningen om droger-materialet varje dag, bland annat många individer som kan göra skillnad i de respektive områden där de har inflytande. En beställning kan handla om ett utbildarpaket eller tusentals Sanningen om droger-häften. Varje beställning är helt gratis, tack vare anslag från IAS.

Här är den senaste feedbacken från de som har beställt Sanningen om droger-materialet:

”Jag har lärt ut Sanningen om droger-programmet vid East Middle School i staden Plymouth i Massachusetts i över fyra år nu. Antalet elever varierar mellan 20 till 38 per lektion. När jag undervisar, undervisar jag mellan två till tre lektioner per dag. Jag finner när jag lär ut programmet att barnen ofta ställer mycket goda och detaljerade frågor. Vanligtvis är lektionen över innan jag ens kan svara på elevernas alla frågor angående ett visst kapitel. Jag har kunnat kombinera kursmaterialet med min verkliga livserfarenhet och ge ut ett kraftfullt budskap till barnen om att hålla sig borta från droger. Programmet fungerar verkligen och fångar elevernas uppmärksamhet. Sedan vi införde programmet här i staden Plymouth har samtal om drog-, alkohol- och narkotikahandel från skolan minskat med cirka 90–95 %.

Genom att lära ut det här programmet har det också gjort att jag själv och andra poliser får bättre kontakt med barnen och det överbryggar ett gap mellan polisen och eleverna. Jag rekommenderar verkligen programmet och promotar det närhelst jag kan.”
– D.F., kontaktpolis, Massachusetts i USA

”Jag har visat mina elever dvd-dokumentären Sanningen om droger under de senaste två åren och har funnit att den är mycket informativ och fängslande för mina elever. Jag bara älskar och drar verkligen nytta av ert utbildarpaket. Tack.”
– S.K., grundskollärare, British Columbia i Kanada

”Jag älskar det ni gör. Jag är företagsägare och pensionerad polis från Kanadas ridande polis med 20 års erfarenhet av att undersöka droger, drogmissbruk, penningtvätt genom finansmarknader och korruption. Kanada går rakt mot full legalisering av rekreationsmarijuana och diskuterar nu legalisering av alla droger. Jag har skapat en liten droginformationswebbplats, men jag anser att det finns ett behov av massutbildning för att hjälpa till att hantera denna drogepidemi. Jag skulle hemskt gärna vilja arbete med ert program.”
– R.B., pensionerad polis, Kanada

”Jag är mycket lycklig eftersom jag har fått ert Sanningen om droger-paket. Jag är en polis i Spanien och håller vanligtvis föredrag om droger i grundskolorna och för grupper. Droger är ett mycket viktigt problem nuförtiden eftersom de kan orsaka en hel del lidande och skador för många människor och deras familjer. Ert material är mycket informativt och lärorikt. Fortsätt med denna viktiga uppgift att främja ett sunt samhälle och en bättre värld. Tack så mycket.”
– G.T., polis, Valencia i Spanien

”Tack för att ni skickat Sanningen om droger-materialet till mig. Att använda paketet har verkligen varit hjälpsamt. Mina klienter älskade häftena och all information som tillhandahölls, och det fick dem att delta aktivt i gruppen, vilket alltid är viktigt. Även flertalet av dem älskade att göra uppgifterna och uppsatserna också! Jag tycker att programmet är mycket användbart och det är därför jag fortsätter att använda det.”
– D.M., kurator, Illinois i USA

Sanningen om droger-kampanjen möjliggörs av ditt stöd till IAS. Det är ett av de väsentliga programmen som finansieras genom IAS-anslag.

×